Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Medialt tibiasyndrom


Uppdaterad den: 2021-07-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Medialt tibiasyndrom är ett tillstånd med smärta längs den nedre, mediala delen av tibia.
 • Kallades tidigare för tibiaperiostit eller benhinneinflammation.

Epidemiologi

 • Medialt tibiasyndrom är en vanlig orsak till smärta i underben hos sportutövare men kan även ses hos militärer.
 • Det drabbar främst löpare, men även idrottsutövare som hoppar mycket, tennisspelare och volleybollspelare kan få besvär.
 • Incidensen av nya fall ligger mellan cirka 13–20 % hos löpare.
 • Hos militärer kan incidensen vara upp till 50 %.

Etiologi och patogenes

 • Syndromet uppstår på grund av överansträngning eller hög belastning.
 • Etiologin bakom medialt tibiasyndrom är ännu inte helt klarlagt.

ICD-10

 • M76.8 Andra specificerade entesopatier i nedre extremitet med undantag för foten

Anamnes

 • Smärta i underbenet som uppstår under idrottsaktivitet. Smärtan kan vara i minuter, timmar eller dagar.  
 • Oftast ingen vilo- eller nattlig smärta, men dessa kan tillkomma senare i förloppet.

Utredning av medial tibiasyndrom

 • Främst en klinisk diagnos.

Differentialdiagnoser

 • Stressfraktur
 • Kroniskt kompartmentsyndrom
 • Avklämning av arteria poplitea
 • Nervpåverkan

Behandling av medial tibiasyndrom

 • Konservativ behandling med avlastning från utlösande orsaker.
 • Operation vid avsaknad av effekt av konservativ behandling.

Egenbehandling

 • Under den akuta smärtan rekommenderas vila. 
 • Lokal behandling med is kan provas.
 • Undvik eller minska utlösande belastning, eventuellt byte till ny löpteknik.

Läkemedelsbehandling

 • NSAID kan prövas under korta perioder av akuta och uttalade symtom.

Annons
Annons
Annons

Annons