Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Hypospadi


Uppdaterad den: 2020-03-23

Annons

Bakgrund

 • Hypospadi är ett medfött tillstånd som innebär att urinrörsöppningen mynnar på undersidan av peniskroppen, skrotum eller perineum.
 • Ofta finns en ventral kurvatur av penisen (chordee, penis böjd mot perineum eller en abnorm vinkel mellan penis och ollon) och/eller en onormal fördelning av förhuden runt ollonet (det fattas ofta förhud ventralt).
 • Allvarliga former, ofta med litet ollon, kort penis eller allvarlig kurvering, kan tala för osäkert kön med kromosomavvikelser och/eller hormonavvikelser. Samtidig förekomst av retentio testis och/eller mikropenis kan tala för en androgenbrist.

Epidemiologi

 • Hypospadi är den vanligaste medfödda missbildningen efter retentio testis.
 • Incidensen är cirka 1 per 300 pojkar.

Etiologi och patogenes

 • Missbildningen varierar betydligt i svårighetsgrad, från den extrema formen av perineal hypospadi där det kan vara osäkert vilket kön barnet har, till de lindriga formerna av distal hypospadi där meatus befinner sig på ollonet.
 • Uretras öppning kan befinna sig var som helst mellan perineum och glans, på den ventrala sidan – i motsats till epispadi (sällsynt) där öppningen finns på dorsalsidan.
 • Penis kan få en onormal ventral kurvatur och det kan finnas förhudsdefekter.
Annons
Annons

ICD-10

 • Q54 Hypospadi

Anamnes

 • Vanligen upptäcks förändringarna kort efter födelsen.
 • Ibland söker äldre barn/vuxna:
  • Symtom kan bestå av svårigheter med miktion och sexuell dysfunktion/rädsla för att ha sex

Kliniska fynd

 • Fynd av abnorm mynning av uretraröret:
  • Kan befinna sig var som helst längs peniskroppen och ner i perineum, men de flesta befinner sig distalt
  • Distala hypospadier, subkoronala eller penila, utgör cirka 70 % av fallen
  • En del patienter har en meatusförträngning
 • Penis:
  • Förutom den felplacerade urinrörsmynningen har vissa en dorsalt belägen, mössaformad förhud som inte täcker ollonet ventralt och en varierande grad av ventralkrökning av penis
 • Övrigt:
  • Allvarliga proximala hypospadier kan förväxlas med könsdifferentieringsstörningar (särskilt vid allvarliga former, ofta med litet ollon, kort penis eller allvarlig kurvering, bifid skrotum, retentio testis och/eller mikropenis
  • Associerade tillstånd är ej nedvandrade testiklar (retentio testis), ljumskbråck och ett flertal syndrom men i >90 % av fallen är missbildningen associerad

Utredning av hypospadi

 • Eventuellt bilddiagnostik av urinvägarna.
 • Eventuellt hormon- och/eller kromosomanalyser.
Annons
Annons

Behandling av hypospadi

 • I vissa fall behövs ingen behandling. I andra fall rekommenderas kirurgisk korrigering.
 • Pojkar med mer allvarliga former av hypospadi kan behöva psykosocialt stöd under uppväxten.

Kirurgi

 • Behandlingsrekommendationerna sammanfattas i Nationellt vårdprogram för hypospadi (Svensk Barnkirurgisk Förening):
  • Ålder vid operation är i regel 9–18 månader, eventuellt senare vid 4–5 års ålder
  • Ofta görs en förhudsplastik
  • En 15-årskontroll görs avseende förhuden, tillfredsställande erektion och utlösning. En bedömning görs om patienten behöver remitteras till vuxenvården

Komplikationer

 • Komplikationer till följd av kirurgi, såsom (ofta övergående) lägre urinvägssymtom.
 • Uretrokutana fistlar.
 • Psykologisk påverkan.
 • Störande symtom vid miktion.
 • Infertilitet.
 • Påverkan på sexualitet.

Prognos

 • De flesta upplever ett tillfredsställande kosmetiskt resultat och en god sexuell funktion efter kirurgisk korrigering (bedöms först senare i livet).
 • Komplikationer kan uppstå en längre tid efter kirurgisk korrigering och kan ge långvariga besvär i vuxenlivet.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.