Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Tarsaltunnelsyndrom


Uppdaterad den: 2022-12-09

Annons

Bakgrund

 • Tarsaltunnelsyndrom är en inklämning eller kompression av n tibialis eller dess grenar när den/de passerar genom tarsaltunneln under flexorretinaklet medialt om fotleden.

Epidemiologi

 • Tillståndet är väldigt sällsynt.
 • Prevalensen är större hos kvinnor än hos män.

Etiologi och patogenes

 • Orsakerna kan delas in i:
  • Inre faktorer:
   • Osteofyter
   • Hypertrofiskt retinakel tendinopati
   • Hypertrofi av m extensor hallucis brevis
   • Lipom
   • Ganglioncystor
   • Varicer
   • Pseudoaneurysm
   • Accesorisk m abductor hallucis
    • Vaskulär leiomyom (fibroid tumör):
     Godartad tumör som utgår från glatt muskelvävnad
   • Andra rumsuppfyllande processer
  • Yttre orsaker:
   • Trauma
   • Trånga skor
   • Varisering/valgisering av bakfoten
   • Underbensödem
   • Inflammatoriska sjukdomar:
    • Reumatoid artrit
    • Seronegativ spondylartrit
   • Mukolipidoser:
    • En grupp av ärftliga, metaboliska sjukdomar där ansamling av onormalt stora mängder sura mukopolysackarider, sfingolipider och/eller glykolipider i inälvs- och mesenkymceller sker
   • Diabetes mellitus
   • Ärrvävnad
Annons
Annons

ICD-10

 • G57:Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i nedre extremitet
  • G57.5 Tarsaltunnelsyndrom

Anamnes

 • Vid tarsaltunnelsyndrom är det vanligt att patienten beskriver:
  • Smärta, främst vid hälen och den posteriomediala delen av fotleden:
   • Ibland kan smärtan stråla ut plantart
   • Kan försämras vid aktivitet
   • Vila och högläge av foten kan minska besvären
  • Parestesier
  • Brännande känsla
  • Kramper i foten
  • Ilande smärta
  • Intermittent nedsatt känsel plantart kan förekomma
  • Utstrålning av ovanstående besvär till vaden (valleix fenomen) eller foten
  • Oftast unilateralt

Kliniska fynd

 • Palpationsömhet (djupt) över tarsaltunneln.
 • Tinels tecken:
  • Perkussion av n tibialis posterior bakom mediala malleolen
  • Ger utstrålande smärta och parestesier
 • Dorsalflexion-eversionstest:
  • Samtidig dorsalflexion och eversion av foten i 5–10 sekunder kan reproducera symtomen
 • Vid framskridet besvär kan man ibland se:
  • Nedsatt kraft i instrinsic-muskulaturen i foten
 • Plattfothet (pes planus)

Utredning av tarsaltunnelsyndrom

 • Anamnes och kliniska fynd ger misstanke om tillståndet.
 • Bilddiagnostik används för att bekräfta diagnosen och inför vidare planering av behandling.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Plantar fasciitis
 • Perifera neuropatier (polyneuropati)
 • Stressfraktur i hälen
 • Mortons neurom
 • Kompartmentssyndrom i underbenet
 • Skada på proximala delen av n tibialis
 • L3–S1 radikulopati
 • Bursit
 • Osteomyelit
 • Piriformissyndromet
 • Giktartrit
 • Bencystor
 • Atrofi av hälkudde
 • Ischemi
 • Nervinklämning bakom knäet eller caput fibula
 • Läkemedelstoxicitet

Behandling av tarsaltunnelsyndrom

 • Icke-operativ behandling:
  • Immobilisering
  • Ortos om det föreligger samtidig plattfothet
 • Operation.

Egenbehandling

 • Minska tryck på nerven:
  • Skor som inte klämmer
  • Undvika åtsittande kläder/strumpor

Läkemedelsbehandling

 • Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).
 • Kortisoninjektion.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Fysioterapi.

Komplikationer

 • Obehandlat kan tillståndet leda till:
  • Nervskada
  • Kronisk smärta i foten
  • Nedsatt känsel
  • Motoriska störningar
  • Intraneural fibros som kan leda till nedsatt kraft och muskelhypotrofi i foten
 • Komplikationer efter operation:
  • Fortsatta symtom på grund av ofullständig frigörelse av n tibialis posterior vid operation och lossning av flexorretinaklet
  • Ärrbildning
  • Sårinfektion
  • Neurovaskulär skada till följd av operation (iatrogen skada)

Prognos

 • Det finns olika uppgifter om framgång av operation i litteraturen:
  • Rapporterad framgång varierar från 44–96% sannolikt på grund av olika inklusionsparametrar som:
   • Patientgrupp
   • Tid för operation
   • Dekompressionsteknik

Källor

 • Ahmad M, Tsang K, Mackenney PJ, Adedapo AO. Tarsal tunnel syndrome: A literature review. Foot Ankle Surg. 2012;18(3):149-152. PMID: 22857954. PubMed
 • McSweeney SC, Cichero M. Tarsal tunnel syndrome-A narrative literature review. Foot (Edinb). 2015;25(4):244-250. PMID: 26546070. PubMed
 • Doneddu PE, Coraci D, Loreti C, Piccinini G, Padua L. Tarsal tunnel syndrome: still more opinions than evidence. Status of the art. Neurol Sci. 2017;38(10):1735-1739. PMID: 28664501. PubMed

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.