Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Analcancer


Uppdaterad den: 2024-04-10

Annons

Definition

 • Malign tumör i analkanalen:
  • Maligna tumörer som utgår från perianus betraktas inte som analcancer, utan som perianal hudcancer

Anatomi

 • Analkanalen:
  • Analkanalen sträcker sig från anorektala ringen till intersfinkteriska fåran vid analöppningen. Båda dessa landmärken är palpabla. Analkanalen är ca 4-5 cm lång
  • Vävnaden är inte enhetlig. Mest proximalt finner man körtelepitel. I mitten blandat körtelepitel och okeratiniserat skivepitel och även urotelliknande celler. Distalt är det framför allt okeratiniserat skivepitel.
  • Analkanalen är omgiven av den interna och externa sfinktermuskulaturen som sträcker sig längs hela analkanalen
 • Perianus:
  • Från intersfinkteriska fåran i analöppningen till ett avstånd av upp till 5cm från analöppningen
  • Huden i perianus består av keratiniserat skivepitel, behåring och apokrina körtlar
 • Analcancer utgörs oftast av skivepitelkarcinom (75 %).

Bakgrund och epidemiologi

 • Analcancer är en ovanlig cancerform i Sverige. Incidensen har stigit under senare år. I Sverige upptäcks cirka 200 nya fall årligen av analacancer.
 • Sjukdomen är 3 gånger så vanlig hos kvinnor som hos män.
 • Medianåldern i hela gruppen patienter som diagnostiseras med analcancer är 65 år, men den är betydligt lägre bland hivpositiva.
 • Incidensen av analcancer är högre hos män som har sex med män och bland hiv-positiva individer oberoende av kön.
Annons
Annons

Etiologi och patogenes

 • Humant papillomvirus (HPV) betraktas som en av de viktigaste orsaksfaktorerna för denna sjukdom, i linje med skivepitelcancer i cervix, vulva och penis.
 • Predisponerande faktorer:
  • Kvinnligt kön:
   • Särskilt kvinnor med tidigare HPV-associerad genital neoplasi
  • Rökning.
  • Många sexualpartners.
  • Analsex.
  • Immunosuppression:
   • Mottagare av solida transplantat
   • Vissa autoimmuna sjukdomstillstånd
  • Påtagligt förhöjd risk har observerats hos hivpositiva individer:
   • Måttlig riskökning bland dem som som fått hiv-infektion genom intravenöst missbruk
   • Mycket stor riskökning i gruppen män som har sex med män och som fått infektionen på så sätt
 • Histologiskt rör det sig i de flesta fall om olika differentierade skivepitelkarcinom, eventuellt om övergångsformer och mer sällsynt om basalcellskarcinom.
 • Pagets sjukdom i denna lokalisation kan behandlas som analcancer.
 • Lymfdränage:
  • Tumörer som har uppstått ovanför linea dentata dräneras i likhet med rektumcancer till perirektala och paravertebrala lymfkörtlar
  • Tumörer som har uppstått nedanför linea dentata dräneras till inguinala- och femorala lymfkörtlar

ICD-10

 • D01 Carcinoma in situ i andra och icke specificerade delar av matsmältningsorganen
  • D01.3 Ändtarmsöppning (anus) och analkanalen (canalis analis)
 • D37 Tumör av osäker eller okänd natur i munhålan och magtarmkanalen
  • D37.7 Andra specificerade matsmältningsorgan
 • C21 Malign tumör i anus och analkanalen (neoplasma malignum ani et canalis analis)
  • C21.0 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i anus
  • C21.1 Analkanalen (canalis analis)
  • C21.2 Kloakogena zonen
  • C21.8 Malign tumör i rektum, anus och analkanalen med övergripande växt

Anamnes och kliniska fynd

 • Ett huvudproblem är att symtomen ofta feltolkas av primärvårdsläkaren som vanliga benigna anala åkommor, i första hand hemorrojder. Om patienten genomgår en klinisk undersökning som innefattar rektal palpation och rektoskopi upptäcker man i regel att det föreligger en tumör.
 • Följande ska föranleda misstanke oavsett ålder:
  • Nytillkommen knöl/förändring analt
  • Anal smärta
  • Anala sår och fissurer
  • Atypiska eller tätt återkommande perianala abscesser
  • Blod i avföringen
  • Nytillkomna trängningar till avföring eller läckage

Diagnostik och undersökning

I primärvård

 • Vid misstanke om analcancer ska följande utföras:
  • Anamnes inklusive identifiering av riskgrupper (se välgrundad misstanke)
  • Inspektion av analregionen
  • Rektalpalpation
  • Palpation av ljumskar
  • Om möjligt rektoskopi
 • Om undersökningarna leder till förmodat godartat fynd ska patienten informeras om att oförändrade symtom efter 4 veckor bör föranleda ny kontakt med primärvården
 • Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:
  • Stark malignitetsmisstanke vid klinisk undersökning
  • Initialt förmodad godartad anal eller perianal förändring som kvarstår oförändrad efter 4 veckor trots riktad behandling
  • Nytillkomna eller förändrade anala symtom utan annan uppenbar förklaring hos följande riskgrupper:
   • HIV-positiva
   • Män som har sex med män
   • Immunsupprimerade personer
   • Personer som har eller har haft HPV-relaterad genital in situ eller invasiv neoplasi
  • Histopatologiskt fynd talande för analcancer
  • Bilddiagnostiskt fynd talande för analcancer
 • Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.

I sekundärvård

 • Perianal inspektion.
 • Rektalpalpation.
 • Palpabel tumör i analkanalen.
 • Palpation av lymfkörtlar i ljumskar.
 • Proktoskopi.
 • Rektoskopi.
 • Undersökningen bör också innefatta en bedömning av analkanalen, och hos kvinnor även en gynekologisk undersökning för bedömning av vagina och cervix med avseende på andra (pre)maligna HPV-relaterade förändringar.
 • Vid biopsiverifierad analcancer bör patienten erbjudas hivtest samt utredas med MRT av lilla bäckenet och PET/DT av thorax och buk.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Rektumcancer.
 • Hemorrojder:
  • Obs! Alla läkare som förskriver läkemedel mot hemorrojder har samtidigt påtagit sig ansvaret för att utesluta att det föreligger analcancer
   Var särskilt vaksam om patienten klagar över smärtor.

Behandling

Förlopp

 • Lokal inväxt, efterhand spridning till lokala lymfkörtlar, senare fjärrmetastaser.
 • Omkring 25–30 % av patienterna behöver opereras någon gång under behandlingsförloppet:
  • Kirurgi innebär som regel en stor operation och resulterar i permanent stomi

Prognos

 • 5-årsöverlevnaden:
  • Lokaliserad analcancer – 60–80%
  • Fjärrmetastaserad analcancer – 20 %
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Metastasering.
 • Många får både kort- och långsiktiga biverkningar av komplikationer av behandlingen, såsom nedsatt tarm-, urin- och sexualfunktion.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.