Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Analabscess och analfistel

Abscesser är vanliga i anal- och rektalområdet. Detsamma gäller fistlar, som är ett vanligt följdtillstånd. Grundstenen i behandlingen är kirurgi.


Uppdaterad den: 2019-03-26
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • Analabscesser:
  • Kan vara vanliga hudabscesser, men de kan också ha sitt ursprung i analkörtlarna och sprida sig i olika riktningar
 • Analfistel:
  • Går från en inre öppning i analkanalen och genom en större eller mindre del av interna och externa sfinkter till en yttre öppning i huden

Bakgrund och epidemiologi

 • Abscesser är vanliga i anal- och rektalområdet. Detsamma gäller fistlar, som är ett vanligt följdtillstånd.
 • Tillstånden är dubbelt så vanliga hos män än hos kvinnor.

Etiologi och patogenes

 • Nästan alla anala abscesser börjar i en analkrypta och dess körtlar.
 • Infektionen kan sprida sig till omgivande fettvävnad som har lite motståndskraft mot infektioner.
 • Crohns sjukdom kan ge fistlar i analområdet. 

ICD-10

 • K60 Fissur och fistel i analområdet

Anamnes och kliniska fynd

 • Initialt:
  • Smärtan förvärras till följd av ökat tryck när inflammationen och abscessen tilltar. Smärtan blir mer påtaglig i samband med defekation
 • Senare:
  • När abscessen växer och kommer närmare ytan blir smärtan mer intensiv
 • Efter en anorektal abscess kan en vätskande fistel utvecklas, som kan ge klåda och eksem.
 • Status kan behöva utföras med anestesi på grund av smärtan:
  • Abscesser som ligger långt ut ger lokala fynd som värme, svullnad och rodnad
  • Fistlar kan vid inspektion påvisas genom att man ser den yttre öppningen

Diagnostik och undersökning

 • I vanliga fall baseras diagnosen på anamnes och kliniska fynd.
 • Vid fistlar kan ultraljud och MRT göras för att kartlägga omfattningen.

Differentialdiagnoser

 • Crohns sjukdom (möjlig underliggande orsak).

Allmänt

 • Kirurgisk behandling är grundstenen i behandlingen.

Läkemedelsbehandling

 • Abscesser skall dräneras och antibiotika har sällan någon plats i behandlingen. Antibiotika kan övervägas hos patienter med diabetes, immunosuppression och tecken på systemisk infektion.

Kirurgi

 • Det är mycket viktigt att analabscesser behandlas tidigt och korrekt. Om abscessen kvarstår kan den sprida sig och bilda fistlar med hög risk för kroniska besvär.
 • Abscesser:
  • Abscessen skall dräneras brett med stor hudöppning
 • Recidiv:
  • Tänk alltid på inflammatorisk tarmsjukdom
 • Fistlar:
  • Det finns ett antal olika kirurgiska behandlingar beroende på fistelns utseende och kirurgen
  • Låga, enkla fistlar kan i regel klyvas direkt eller excideras

Förlopp

 • Kan bli ett recidiverande problem. 

Prognos

 • Analabscesser som kommunicerar med analkanalen har en hög tendens till att bli kvarstående fistlar (ungefär 50 %).

Komplikationer

 • Systemisk infektion.
 • Fekal inkontinens efter kirurgiskt ingrepp.

Källor

 • Fargo MV, Latimer KM. Evaluation and management of common anorectal conditions. Am Fam Physician 2012; 85: 624-30. 
 • Rizzo JA, Naig AL, Johnson EK. Anorectal abscess and fistula-in-ano: evidence-based management. Surg Clin North Am 2010; 90:45. 
 • Vogel JD, Johnson EK, Morris AM, et al. Clinical practice guideline for the management of anorectal abscess, fistula-in-ano, and rectovaginal fistula. Dis Colon Rectum 2016; 59:1117. 
 • Malik A, Nelson RL, Tou S. Incision and drainage of perianal abscess with or without treatment of anal fistula. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(7):CD006827. 

Annons
Annons
Annons

Annons