Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Parafimos


Uppdaterad den: 2022-02-25
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Parafimos innebär att det inte går att reponera en tillbakadragen förhud (preputium).

Epidemiologi

 • Ovanligt tillstånd.

Etiologi och patogenes

 • En förhud som dras tillbaka över glans försämrar det venösa och lymfatiska återflödet från förhuden.
 • Detta kan leda till ödem vilket ger en ytterligare försämring cirkulationen, smärta och svårigheter att reponera förhuden.
 • Långvarig påverkan på cirkulationen kan leda till ischemi och nekros av ollonet.

ICD-10

 • N47.9 Parafimosis

Anamnes

 • Symtom:
  • Smärta, ofta kraftig, som kan ha varat i flera timmar
  • Snabbt uppkommande svullnad i förhuden
  • Förhuden kan inte längre dras framåt

Kliniska fynd

 • Ödembildning i retraherad förhud som inte går att dra fram över ollonet igen.
 • Ett sent fynd kan vara svullnad och erytem av glans, venös stas, eventuellt nekros av glans penis.

Utredning av parafimos

 • Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. 

Behandling av parafimos

 • Smärtlindring. 
 • Avsvällande behandling och reponeringsförsök:
  • Kylbehandling
  • Kompression
 • Kirurgi om reponeringen misslyckas.

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande (lokalt/peroralt).

Annan behandling

 • Kompression kan göras med manuellt tryck. Kläm försiktigt men med ett fast tryck på förhuden för att få ner svullnaden i 5–10 minuter. Därefter försöker man försiktigt reponera förhuden:
  • Pressa mot glans med tummarna och dra förhuden framåt över glans med övriga fingrar
 • Ispackningar kan minska ödem och smärta.
 • Eventuellt kan en elastisk binda användas för att få ner svullnaden.
 • Om reponeringen misslyckas görs kirurgiskt ingrepp i form av dorsalklipp eller omskärelse.

Komplikationer

 • Nekros av glans och distala uretra.

Prognos

 • Prognosen är god vid adekvat behandling.

Källor

 • Offenbacher J, Barbera A. Penile Emergencies. Emerg Med Clin North Am. 2019;37(4):583-592.
 • Manjunath AS, Hofer MD. Urologic Emergencies. Med Clin North Am. 2018;102(2):373-385.

Annons
Annons
Annons

Annons