Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Parafimos


Uppdaterad den: 2022-02-25

Annons

Bakgrund

  • Parafimos innebär att det inte går att reponera en tillbakadragen förhud (preputium).

Epidemiologi

  • Ovanligt tillstånd.

Etiologi och patogenes

  • En förhud som dras tillbaka över glans försämrar det venösa och lymfatiska återflödet från förhuden.
  • Detta kan leda till ödem vilket ger en ytterligare försämring cirkulationen, smärta och svårigheter att reponera förhuden.
  • Långvarig påverkan på cirkulationen kan leda till ischemi och nekros av ollonet.
Annons
Annons

ICD-10

  • N47.9 Parafimosis

Anamnes

  • Symtom:
    • Smärta, ofta kraftig, som kan ha varat i flera timmar
    • Snabbt uppkommande svullnad i förhuden
    • Förhuden kan inte längre dras framåt

Kliniska fynd

  • Ödembildning i retraherad förhud som inte går att dra fram över ollonet igen.
  • Ett sent fynd kan vara svullnad och erytem av glans, venös stas, eventuellt nekros av glans penis.

Utredning av parafimos

  • Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. 
Annons
Annons

Behandling av parafimos

  • Smärtlindring. 
  • Avsvällande behandling och reponeringsförsök:
    • Kylbehandling
    • Kompression
  • Kirurgi om reponeringen misslyckas.

Läkemedelsbehandling

  • Smärtstillande (lokalt/peroralt).

Annan behandling

  • Kompression kan göras med manuellt tryck. Kläm försiktigt men med ett fast tryck på förhuden för att få ner svullnaden i 5–10 minuter. Därefter försöker man försiktigt reponera förhuden:
    • Pressa mot glans med tummarna och dra förhuden framåt över glans med övriga fingrar
  • Ispackningar kan minska ödem och smärta.
  • Eventuellt kan en elastisk binda användas för att få ner svullnaden.
  • Om reponeringen misslyckas görs kirurgiskt ingrepp i form av dorsalklipp eller omskärelse.

Komplikationer

  • Nekros av glans och distala uretra.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

  • Prognosen är god vid adekvat behandling.

Källor

  • Offenbacher J, Barbera A. Penile Emergencies. Emerg Med Clin North Am. 2019;37(4):583-592.
  • Manjunath AS, Hofer MD. Urologic Emergencies. Med Clin North Am. 2018;102(2):373-385.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.