Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Lichen sclerosus hos män


Uppdaterad den: 2020-09-23

Annons

Bakgrund

 • Lichen sclerosus (LS) hos män är en kronisk inflammatorisk dermatos som oftast manifesterar sig genitalt:
  • Hos män har namnet balanitis xerotica obliterans använts
  • En tidigare benämning är lichen sclerosus et atroficus/atroficans

Epidemiologi

 • Den exakta prevalensen är inte känd.
 • Förekommer i alla åldrar. Vanligast hos män i 30–50 års ålder som är oomskurna, hos pojkar är det vanligast mellan 7–9 års ålder.

Etiologi och patogenes

 • Faktorer som associeras med tillståndet är bland annat autoimmun sjukdom (vanligare vid LS hos kvinnor, svag association vid LS hos män), övervikt, hypertoni, hypotyreos, familjär förekomst (svag association), hög utbildningsnivå och förekomst av atopiskt eksem.
 • Den kroniska inflammationen leder till fibros/ärrvävnad.
Annons
Annons

ICD-10

 • N48.0A Balanitis xerotica obliterans
 • L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus (ej på externa könsorgan)

Anamnes

 • I vissa fall har personen med LS inga symtom.
 • Vita hudförändringar, stundvis rödlila förändringar (högre sjukdomsaktivitet)
 • Trång förhud och eventuellt sprickbildning
 • Problem med vattenkastning, dysuri
 • Smärta vid samlag/sex, eventuellt blödning vid samlag
 • Klåda kan förekomma (men är vanligare hos LS hos kvinnor)
 • Extragenital lichen sclerosus:
  • Förekommer i 6–20 % av fallen
  • Ofta asymtomatiskt
  • Klåda är ovanligt

Kliniska fynd

 • Hypopigmenterade områden på ollon och/eller förhud. Vid aktiv sjukdom kan petekier, erytem och sår uppstå
 • Atrofi av huden på ollon och/eller förhud
 • Ibland fimos på grund av ärrbildning i förhuden
 • Involvering av penisskaftet/skrotum är ovanligt
 • Det kan uppstå ärrbildning i meatus vilket kan leda till strikturer
 • Extragenitala lesioner:
  • Kan förekomma var som helst på kroppen men rapporteras oftast bålen/under bröstnivån

Utredning av lichen sclerosus hos män

 • Diagnosen ställs med hjälp av en typisk anamnes, kliniska fynd och oftast biopsi. 
 • I regel ställs diagnosen av en dermatolog. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Balanit
 • Vitiligo
 • Eksem
 • Circinat balanit
 • Plasmacellsbalanit
 • Psoriasis
 • Lichen planus
 • Peniscancer
 • Läkemedelsutslag
 • Blåsdermatoser

Behandling av lichen sclerosus hos män

 • Egenbehandling (undvika irritation, förbättra barriärfunktion).
 • Behandling med starka till extra starka lokala kortisonpreparat.

Egenbehandling

 • Undvika irritation såsom långt könshår, tvål eller deodorant.
 • Användning av mjukgörande utan parfym dagligen.
 • Efter dusch/bad bör området torkas varsamt. 
 • Undvika tajta kläder och idrottsaktiviteter som ger irritation av området. 

Läkemedelsbehandling

 • Förstahandsbehandling är lokala steroider:
  • Klobetasol är förstahandsvalet:
   • Endast små doser används (liten mängd på fingertoppen)
   • Vanligen ges detta frekvent under en kortare period (dagligen 1–3 månader), varpå man minskar dosen till underhållsbehandling (1–2 gånger/vecka) 
   • Anses vara en trygg behandling som minskar risken för utveckling av cancer betydligt
  • Behandlingsresistenta fall:
   • Bör utvärderas av hudläkare, biopsi rekommenderas
 • Andra behandlingsalternativ (begränsad evidens):
  • Takrolimus, pimekrolimus – sämre effekt än lokala steroider
  • Retinoider
  • Intralesionella steroidinjektioner
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Omskärelse rekommenderas vid dåligt behandlingssvar och vid fimos/parafimos. Behandlingen har ofta god effekt. 

Komplikationer

 • Sexuell dysfunktion.
 • Urinvägsobstruktion.
 • Fimos.
 • Parafimos.
 • Skivepitelkarcinom – induration och sårbildning behöver utredas omedelbart.

Prognos

 • Många män får mycket god effekt av lokalbehandling och/eller kirurgi.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.