Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Allergiskt och icke-allergiskt kontakteksem


Uppdaterad den: 2024-01-11

Annons

Bakgrund

 • Kontakteksem är ett inflammatoriskt hudtillstånd, karaktäriserat av erytem, fjällning och klåda, som utlöses av ett toxiskt agens eller ett allergen.
 • Delas in i icke-allergiskt kontakteksem (den vanligaste formen) och allergiskt kontakteksem. 

Epidemiologi

 • Det finns en stor variation i prevalensen för kontakteksem med en variation på 1–26 % av studiedeltagarna.
 • Icke-allergiskt kontakteksem är vanligare än allergiskt kontakteksem och utgör 75–80 % av alla kontakteksem.
 • Den vanligaste formen av kontakteksem är handeksem.
 • Handeksem förekommer hos 13–15 % av alla personer i Sverige.

Etiologi och patogenes

 • Toxiskt irritativt, icke-allergiskt, kontakteksem är uppstår på grund av toxiska effekter på hudceller med en aktivering av immunsystemet:
  • Exempel är djurvårdsprodukter, kosmetika, damm, födoämnen, avfettande ämnen, metaller (nickel, kobolt, krom) och vätskor som används i metallindustrin, lösningsmedel, tårgas, läkemedel, hårvårdsprodukter, härdplaster, konserveringsmedel, vatten och rengöringsmedel
 • Allergiskt kontakteksem är en typ IV-reaktion. Kontaktallergi ger allergiskt kontakteksem endast efter kontakt med relevant allergen.
 • Sjukvårdsarbete, arbete med kemikalier, arbete med skönhetsprodukter, frisörarbete, arbete med maskiner som bearbetar material som plast, trä eller metall samt byggarbete ger ökad risk för utveckling av allergiskt kontakteksem.
Annons
Annons

ICD-10

 • L23 Allergisk kontaktdermatit
 • L24 Irritativ kontaktdermatit
 • L25 Ospecificerad kontaktdermatit

Anamnes

 • Kontakteksem kan presentera sig på många olika sätt, beroende på vilket ämne som har orsakat eksemet och vilka delar av kroppen som har kommit i kontakt med ämnet.
 • Akut eksem uppstår ofta minuter till dagar efter exponering för det framkallande ämnet:
  • Debut minuter–timmar efter exponering talar för icke-allergiskt eksem
  • Senare debut talar för allergiskt eksem
 • Den vanligaste formen är handeksem:
  • Typisk debut är skov med kliande vesikler mellan fingrarna
  • Klådan och svedan kan vara intensiva
 • Eksemens lokalisation ge viktiga ledtrådar om misstänkt genes.
 • Vilka irriterande ämnen kommer personen i kontakt med på arbetsplatsen, i hemmet (rengöring, kosmetika), i trädgården, vid fritidsaktiviteter?
 • Vilka hudvårdsprodukter använder personen och vilka ämnen kommer i kontakt med det aktuella hudområdet?
 • Har andra personer som kommer i kontakt med ämnen samma besvär?

Kliniska fynd

 • Akut kontakteksem (allergiskt och icke-allergiskt):
  • Akut eksem ger ofta klåda, sveda, intensivt erytem, vesikelbildning, blåsor, vätskning och svullnad:
   • Vid icke-allergiskt kontakteksem kan man också se erosioner, pustler och nekros
 • Kroniskt eksem (allergiskt och icke-allergiskt):
  • erytem, hyperpigmentering och torr, förtjockad, sprucken hud med fjällning

Utredning av kontakteksem

 • Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd.
 • Epikutantest (lapptest):
  • Den gyllene standarden för diagnosen allergiskt kontakteksem
  • Lösningar med kända allergener i en icke-toxisk koncentration appliceras på huden
  • Sensitiviteten och specificiteten anges till 70–80 %
  • Testet används inte i akutfasen, eftersom risken för falskt positiva resultat är stor
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Andra eksemformer:
  • Allergiskt kontakteksem kan vara icke-allergiskt kontakteksem eller tvärtom
  • Nummulärt eksem
  • Seborroiskt eksem
  • Atopiskt eksem
  • Staseksem
  • Pomfolyx (även känt som dyshidrotiskt eksem)
  • Xerotiskt eksem
 • Reaktioner till följd av solexponering
 • Infektioner:
  • Impetigo
  • Erysipelas
  • Herpes simplexinfektion
  • Vattkoppor
  • Hudsvampinfektion
  • Skabb
  • Vägglöss och andra insektsbett
 • Psoriasis
 • Neurodermatit
 • Kutant T-cellslymfom, mycosis fungoides

Behandling av kontakteksem

 • Undvika kontakt med toxiska ämnen eller allergener, det vill säga eliminera utlösande agens.
 • Icke-allergiskt kontakteksem:
  • Mjukgörande
 • Allergiskt kontakteksem:
  • Lokala kortikosteroider, eventuellt kalcineurinhämmare

Egenbehandling

 • Vid akut eksem kan kalla kompresser lindra besvären.
 • Mjukgörande:
  • Mjukgörande medel kan användas för att förbättra hudens barriärfunktion
  • Vanliga mjukgörande flera gånger om dagen kan ha effekt vid aktivt eksem och som förebyggande behandling
 • Användning av handskar/skyddskläder vid risk för exponering.

Läkemedelsbehandling

 • Menthol gel och hydrokortison kan lindra klådan.
 • Glukokortikoider vid allergiskt kontakteksem:
  • Börja med kortikosteroid från grupp II–IV, till exempel betametason, klobetasolpropionat eller mometasonfuroat
  • Preparatet används 1–2 gånger dagligen och trappas långsamt ner
  • Effekten av behandlingen är inte säkerställd vid icke-allergiskt eksem
 • Pimekrolimus eller takrolimus:
  • Kan användas vid icke-allergiskt kontakteksem för att minska behovet av lokala glukokortikoider
 • Systemiska steroider vid utbredda eksemförändringar.
 • Immunosuppressiva.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Ljusbehandling vid långvariga besvär.

Komplikationer

 • Sekundärinfektion.
 • Nedsatt arbetsförmåga och nedsatt livskvalitet.

Prognos

 • Icke-allergiskt kontakteksem kan botas med att undvika kontakt med de toxiska ämnena.
 • Allergiskt kontakteksem är ett livslångt tillstånd där effekt av att undvika allergenet kan leda till bättre prognos.

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.