Medicinsk översikt | Urologi

Spermatocele


Uppdaterad den: 2020-07-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

  • Spermatocele är en godartad cystisk förändring som innehåller spermier och en mjölkaktig vätska, vanligen belägen mellan testis och epididymis.

Epidemiologi

  • Mycket vanligt hos vuxna män. 

Etiologi och patogenes

  • Spermatocele uppstår sannolikt till följd av ett avflödeshinder som leder till bildning av en retentionscysta i ductus seminiferi contortii där de konvergerar i rete testis.
  • Avflödeshindret kan vara idiopatiskt eller bero på trauma, infektion eller inflammationer, till exempel epididymit.

ICD-10

  • N43.4 Spermatocele

Anamnes

  • Vanligtvis inga besvär:
    • Stora spermatocele kan ge tyngdkänsla, ömhet och smärtor
    • Kan ibland ge upphov till kroniska skrotala smärtor

Kliniska fynd

  • Spermatocelet är oftast lokaliserat till toppen av epididymis som en kulformad resistens på upp till cirka 1 cm i diameter.
  • Förändringen ska vara fritt rörlig och ska enkelt kunna fripalperas från själva testikeln.
  • Vanligen är cystan helt oöm vid palpation.
  • Genomlysning:
    • Kan göras om förändringen är större än 1,5 cm i diameter
    • Spermatocele är, tillsammans med hydrocele, genomlysliga

Utredning av spermatocele

  • Ultraljud kan användas om resistensen inte klart kan bedömas som benign förändring.

Differentialdiagnoser

  • Hydrocele
  • Testikelcancer
  • Varikocele
  • Ljumskbråck

Behandling av spermatocele

  • Spermatocele som inte leder till några symtom behöver ingen särskild behandling.
  • Stora spermatocele, snabbväxande spermatocele eller spermatocele som leder till besvär kan behöva behandling.

Annan behandling

  • Aspiration med eller utan skleroterapi.
  • Kirurgi. 

Källor

  • Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Hydrocele, spermatocele och varikocele. 2019-02-07 (Hämtad 2020-07-20).
  • Lundström KJ, Söderström L, Jernow H, Stattin P, Nordin P. Epidemiology of hydrocele and spermatocele; incidence, treatment and complications. Scand J Urol. 2019;53(2-3):134-138.

Annons
Annons
Annons