Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Laktosintolerans


Uppdaterad den: 2020-05-13

Annons

Definition

 • Laktosintolerans:
  • Definieras som bukbesvär i form av diarré, magsmärtor och gasbildning som beror på intag av laktos (mjölksocker)
  • Beror på brist på enzymet laktas i tunntarmens slemhinna
 • Primär laktosintolerans:
  • Är en genetiskt betingad enzymdefekt där en enda basvariation eller singel-nukleotidpolymorfism, SNP, från C till T i laktas-florizinhydrolasgenen medför nedsatt laktasaktivitet
 • Sekundär laktosintolerans:
  • Sekundär laktosintolerans är en reduktion av laktasaktiviteten på grund av ett annat tillstånd, exempelvis gastroenterit eller obehandlad celiaki

Bakgrund och epidemiologi

 • I Sverige tror man att 4–10 % av vuxna är laktosintoleranta.
 • I sydliga delar av Europa är prevalensen 30–80 %.
 • 75–100 % av människorna från länder runt ekvatorn är laktosintoleranta.
 • 90 % av den vuxna befolkningen i Afrika, Asien och Sydamerika saknar laktas.

Etiologi och patogenes

 • Brist på eller minskad mängd av enzymet laktas i tunntarmens slemhinna till följd av gener som gör att laktas inte produceras i tillräcklig mängd eller genom andra sjukdomar i tunntarmen som leder till att laktos inte bryts ned. 
Annons
Annons

ICD-10

 • E73 Laktosintolerans

Anamnes och kliniska fynd

 • Hos många är laktasbrist asymtomatisk.
 • Laktosintolerans kan debutera i alla åldrar. 
 • Personer med låg eller ingen laktasaktivitet kan gradvis, oftast från ungefär 12 års ålder, utveckla symtom vid intag av vissa mängder laktos över en individuell tröskel.
 • Om tröskeln överskrids leder detta till ofarliga men obehagliga symtom, som lös och frekvent avföring, magsmärtor och flatulens.
 • Diagnosen misstänks om laktosfri kost leder till klinisk förbättring.
 • Vanligen inga kliniska fynd:
  • Undersökningen bör framför allt inriktas på att leta efter andra sjukdomar som kan ge sekundär laktosintolerans, som till exempel tillväxthämning eller försenad pubertet 

Diagnostik och undersökning

 • Utsättning av laktosprodukter och insättning efter 2 veckor ger i de allra flesta fall tillräckligt stöd åt diagnosen. 
 • Vid symtom och tecken som talar för sekundär laktosintolerans rekommenderas utvidgad utredning:
  • Ålder <7 år, blod i avföringen, blodiga kräkningar, sväljsvårigheter eller smärta vid sväljning, dålig tillväxt eller försenad pubertet, ikterus, ärftlighet för gastrointestinal sjukdom, lokaliserad smärta, smärta på natten, kronisk diarré eller diarré på natten, inkontinens för avföring, perianala symtom/tecken, feber, artrit och utslag talar för sekundär genes

Differentialdiagnoser

 • Celiaki
 • Ulcerös kolit
 • Crohns sjukdom
 • IBS (Irritable Bowel Syndrome)
 • Mjölkproteinallergi
Annons
Annons

Allmänt

 • Behandling bör endast genomföras vid symtomgivande sjukdom då intag av laktos i sig inte ger följdsjukdomar.

Egenbehandling

 • De flesta vuxna tål cirka 12 gram laktos per dag.
 • Egenbehandling består av begränsat intag av produkter med laktos (tröskel för intag varierar från person till person). 
 • Information om laktosinnehåll finns på Livsmedelsverkets hemsida om mjölk och laktos.

Läkemedelsbehandling

 • Ingen särskild läkemedelsbehandling.
 • Laktas i tablett- och droppform finns som receptfria preparat och kan prövas. 
 • Laktos i läkemedel ger sällan upphov till symtom. 

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.