Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Paronyki


Uppdaterad den: 2022-09-05

Annons

Bakgrund

 • Paronyki, nagelbandsinfektion, är en inflammation/infektion i en eller fler nagelvallar av fingrar och/eller tår.
 • Akut paronyki (<6 veckor) orsakas vanligen av en infektion.
 • Kronisk paronyki (>6 veckor) orsakas vanligen av irriterande ämnen och är en form av kontakteksem.

Epidemiologi

 • Akut paronyki:
  • Vanligt tillstånd i primärvården
 • Kronisk paronyki:
  • Oklar förekomst

Etiologi och patogenes

 • Akut paronyki:
  • Ett vanligen mindre mekaniskt eller kemiskt trauma förstör den fysiska barriären mellan nagelbädden och nageln med intrång av infektiösa organismer
  • Läkemedel som methotrexat, retinoider och antiretovirala läkemedel ge akut (och kronisk) paronyki
 • Kronisk paronyki:
  • Anses vara en typ av kontakteksem (irritativ/toxisk eller allergisk) eller vid sjukdomar såsom psoriasis eller atopiskt eksem
Annons
Annons

ICD-10

 • L03.0A Nagelinfektion
 • L03.0B Akut paronyki (med lymfangit)
 • L03.0C Paronyki UNS

Anamnes

 • Akut paronyki:
  • Aktuella symtom är smärta, rodnad, ömhet och svullnad i en av de laterala nagelvallarna, ibland med varansamling under nagelvallen
 • Kronisk paronyki:
  • Inflammation, smärta och svullnad kan uppträda episodiskt, ofta efter att händerna har varit utsatta för vatten eller kyla, läkemedel eller andra predisponerande faktorer

Kliniska fynd

 • Akut paronyki:
  • Det påverkade området är rött och svullet och patienten har ont eller är öm i den proximala och laterala nagelvallen
  • Ibland finns varansamling under huden i den laterala nagelvallen
 • Kronisk paronyki:
  • Svullen, erytematös, öm nagelvall utan fluktuation
  • Nagelplattan blir med tiden förtjockad och missfärgad och får markerade tvärgående "räfflor"

Utredning av paronyki

 • Diagnosen paronyki, såväl akut som kronisk, ställs med hjälp av anamnes och kliniska fynd.
 • Mikriobiologi har sällan något värde eftersom det vanligen hittas blandflora.
 • Blodprover vid misstanke om allvarligare infektion (CRP).
 • Bilddiagnostik vid misstanke om djupare infektion/osteomyelit.
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

Akut paronyki

 • Herpes simplex
 • Cellulit
 • Abscess i mjukvävnaden.
 • Psoriasis (pustulär form)
 • Nagelsvamp
 • Pemfigus

Kronisk paronyki

 • Atopiskt eksem
 • Kontakteksem
 • Skivepitelcancer (om 1 finger/1 tå)
 • Malignt melanom (om 1 finger/1 tå)

Behandling av paronyki

Akut paronyki

 • Icke-kirurgisk behandling:
  • Används vid icke abscessbildande tillstånd eller i början av akut paronyki
 • Kirurgi:
  • Abscesser måste dräneras

Kronisk paronyki

 • Undvika av utlösande faktorer.
 • Lokal antiinflammatorisk behandling.

Egenbehandling

Akut paronyki

 • Varmvattenbad flera gånger per dag:
  • Ljummet vatten
  • Duration 10–15 minuter
 • Antiseptiska medel:
  • Omläggning dränkt i alsolspritslösning eller ättika flera gånger dagligen i några dagar kan ha effekt vid hudinfektioner

Kronisk paronyki

 • Miljöinriktade åtgärder för att undvika att händerna utsätts för kyla, fukt eller hudirritanter.

Läkemedelsbehandling

Akut paronyki

 • Antibiotika:
  • Behandling med antibiotika rekommenderas inte i svenska behandlingsrekommendationer
  • Vid en mer invasiv infektion rekommenderas peroral antibiotikabehandling med till exempel fenoximetylpenicillin, flukloxacillin eller amoxicillin-klavulansyra
 • Glukokortikoider:
  • Lokala glukokortikoider visade sig minska symtomdurationen utan att öka risken för mer allvarliga infektioner eller andra biverkningar
 • Smärtstillande:

Kronisk paronyki

 • Vanligen rekommenderas lokala glukokortikoider och/eller kalcineurinhämmare.
 • Behandling mot svamp?
  • Kan övervägas vid kronisk paronyki, men det är inte alls säkert att behandlingen har effekt vid kronisk paronyki
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

Kirurgi

 • Indicerad vid abscessbildning.
 • Smärtlindring:
  • Kan ges i form av salva med lokalanestetikum:
  • Alternativ är ledningsanestesti eller direkt injektion i huden (lokalbedövning) som ska öppnas
 • Med hjälp av en tjockare nål:
  • En tjockare (ofta rosa) nål används för att sticka hål på abscessen
 • Med incision/skalpell:
  • Vid mer avancerad paronyki måste incision och dränage utföras
  • Incisionen läggs longitudinellt, eventuellt på båda sidor
  • Eventuellt kan den överliggande huden öppnas om ovanstående inte leder till att pus kommer ut
 • Eftervård:
  • Alsolspritsomläggning kan användas flera gånger dagligen i 2–3 dagar
 • Nageltrång:
  • Om lokalbehandling inte räcker och om nageltrång finns samtidigt rekommenderas borttagning av det angripna nagelområdet
  • Barn med infekterat nageltrång remitteras till akutmottagning eller handläggs lokalt med exstirpation av nagel efter adekvat smärtlindring

Komplikationer

 • Abscess i mjukvävnaden (fingerblomman):
  • Behöver akut kirurgisk behandling
 • Funktionsnedsättning. 

Prognos

Akut paronyki

 • God prognos. 

Kronisk paronyki

 • Kronisk paronyki svarar långsamt på behandling och det kan ta många veckor till flera månader innan tillståndet går tillbaka.
 • I envisa fall kan borttagning av den proximala nagelvallen och själva nageln leda till en förbättring.

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.