Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Njurmedicin

Njurcystor


Uppdaterad den: 2023-01-23

Annons

Bakgrund

 • Vätskefyllt hålrum vanligen belägen i de yttre delarna av njurbarken.
 • Cystan är oftast unilateral och oftast rör det sig om en enstaka cysta.
 • Man skiljer på enkla och komplexa cystor. Enkla cystor är sällan av klinisk betydelse.
 • Måste skiljas från polycystisk njursjukdom:
  • Polycystisk njursjukdom är en autosomal dominant progredierande sjukdom

Bosniak-klassifikationen av njurcystor (radiologisk klassificering)

Typ I och II Enkla cystor Benign, ingen ytterligare utredning eller
kontroll

Typ IIf

Komplex cysta En mindre andel är maligna. Kontroll rekommenderas, oftast efter 1, 3 och 5 år
Typ III Komplex cysta Kirurgi, alternativt individuell uppföljning rekommenderas
Typ IV Komplex cysta Kirurgi rekommenderas

Klassificeringssystemet för komplexa cystor bygger på fynd vid DT och MRT

Epidemiologi

 • Enkla cystor finns hos cirka 10–15 % av tillfälligt undersökta vuxna.
 • Obduktionsstudier på patienter >50 år har påvisat att >50 % har åtminstone en enkel cysta.
 • Förekomsten av enkla cystor ökar med åldern och är vanligare bland män än kvinnor.

Etiologi och patogenes

 • Orsaken till enkla njurcystor är okänd.
 • Spontan tillbakagång har observerats.
 • Stora cystor är sällsynta hos barn och unga – cancertumör måste i dessa fall uteslutas.
Annons
Annons

ICD-10

 • N28.1 Njurcysta
 • Q61.0 Medfödd enstaka njurcysta
 • Q61.3 Polycystisk njure, ospecificerad

Anamnes

 • Oftast asymtomatisk och påvisat genom en tillfällighet.
 • Kan ge intermittenta flanksmärtor. Smärtan är ofta dov.
 • Om plötslig blödning uppstår i cystan kan smärtan upplevas som akut insättande och svår.
 • Infekterad cysta ger smärta, feber och allmän sjukdomskänsla.
 • Hereditet med avseende på förekomst.

Kliniska fynd

 • Vanligen inga, men i sällsynta fall kan man palpera cystan som en resistens i flanken.
 • Palpationsömhet om cystan är infekterad.

Utredning av njurcystor

 • Ofta ett tillfälligt fynd vid ultraljud, urografi eller DT-njurar.
 • Vidare utredning är nödvändig om ultraljud och DT inte kan bekräfta att det rör sig om en benign cysta, se även Bosniak-klassifikationen av njurcystor ovan.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Njurcancer
 • Polycystisk njursjukdom
 • Förvärvad cystisk njursjukdom
 • Multicystisk njursjukdom
 • Hydronefros

Behandling av njurcystor

 • Vanligen krävs ingen behandling.
 • Vid symtom (tryckkänsla, smärta) kan cystans innehåll aspireras och patienten observeras för att se om symtomfrihet uppnås:
 • Om symtomfrihet uppnås kan man vid ny tillväxt av cystan injicera skleroserande medel i cystan
 • I sällsynta fall är explorativ kirurgi nödvändig, vid svårigheter att fastställa huruvida cystan är benign.
 • I enstaka fall krävs kirurgisk excision av benigna njurcystor, men ett konservativt förhållningssätt rekommenderas.
 • Typ III–IV komplexa cystor enligt Bosniak-klassifikation opereras på grund av malignitetsrisk. Typ III kan alternativt följas upp istället för operation.
 • Kirurgiska ingrepp görs som regel laparoskopiskt.

Komplikationer

 • Komplikationer är generellt mycket sällsynta.
 • Hydronefros när lokalisationen medför kompression av uretären.
 • Blödning – kan ge misstanke om malignitet.
 • Infektion.
 • Hypertoni – multipla eller stora cystor är associerade till hypertoni hos äldre män.

Prognos

 • Typ III–IV komplexa cystor enligt Bosniak-klassifikation innebär hög risk för malignitet:
  • Studier talar dock för att Bosniak III-cystor har låg risk för metastasering under uppföljning
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.