Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Muntorrhet


Uppdaterad den: 2023-09-05

Annons

Bakgrund

 • Xerostomi:
  • Den subjektiva känslan att vara torr i munnen, uppstår när salivutsöndringen är minskad till ungefär hälften av det normala eller mindre, men kan också bero på förändring i salivens sammansättning
  • Är ofta kopplat till hyposalivation
 • Hyposalivation:
  • Mätbar minskning av salivproduktionen till <0,1 mL/min när patienten inte äter

Epidemiologi

 • Cirka 10–30 % upplever muntorrhet.
 • Det är vanligare bland kvinnor, äldre personer och vid polyfarmaci.

Etiologi och patogenes

 • Eftersom kvinnor under hela livet har något lägre funktionell spottkörtelkapacitet än män är de mer sårbara för sekretionsreducerande faktorer.
 • Iatrogena:
  • Läkemedel är den vanligaste orsaken, exempelvis antihypertensiva och antidepressiva
  • Strålbehandling, immunterapi
 • Sjukdomar:
  • Spottkörtelsjukdomar
  • Autoimmuna (till exempel Sjögrens syndrom)
  • Infektioner (till exempel HIV, hepatit C, HTLV-1)
  • Uttorkning
  • Feber
  • Diabetes
  • Psykogena (depression, ångest)
Annons
Annons

ICD-10

 • R68.2 Muntorrhet, ospecificerad

Anamnes

 • Muntorrhet.
 • Andra symtom kan vara brännande känsla, sveda, smärta, nedsatt smaksinne och svårt att prata.

Utredning av muntorrhet

 • Genomgång och eventuellt justering av läkemedel som kan ge muntorrhet.
 • I enstaka fall objektiv utredning av spottkörtelfunktionen med sialografi och skintigrafi eller standardiserade volymetriska mätningar.

Behandling av muntorrhet

 • Justering av läkemedel som kan muntorrhet:
  • Överväg om medicineringen kan ändras
  • Finns det alternativ som ger önskad behandlingseffekt utan motsvarande muntorrhetsproblem?
  • Kanske går det att minska dosen eller ändra doseringsschemat så att koncentrationen av läkemedlet blir lägre vid den tid på dygnet då besvären med muntorrhet är som värst
  • Vid polyfarmaci kan seponering av onödiga läkemedel hjälpa
  • Prevalensen av xerostomi beror inte bara på det enskilda läkemedlets potential att ge muntorrhet utan är också positivt korrelerat till det totala antalet läkemedel som patienten använder
Annons
Annons

Egenbehandling

 • Stimulera salivutsöndringen med sockerfria sugtabletter eller tuggummi. På apotek finns sådana produkter med fluordoser om 0,25 mg.
 • Rengör tänder, tunga och munhåla grundligt med tandborste och tandtråd eller tandstickor.
 • Rengöring och användning av fluor bör ske efter måltiderna.
 • Undvik sötsaker och sockerhaltig saft och läsk, eftersom dessa produkter förvärrar muntorrheten.
 • Drick vatten ofta och i riklig mängd. Om man upplever muntorrhet på natten kan man skölja runt lite vatten i munnen innan man sväljer det.
 • Spraypreparat med konstgjord saliv att fukta munnen med finns att köpa på apotek. De kan hjälpa något, men vatten ger oftast en lika god effekt.
 • Tandproteser kräver grundlig rengöring. Om helproteser lossnar på grund av muntorrhet kan fästet förbättras med fästmedel.
 • Uppsök tandläkare för att få individuellt anpassade råd om optimal tand- och munvård.

Läkemedelsbehandling

 • Enligt en Cochranerapport (2013) finns det ingen stark dokumentation för effekten av lokal läkemedelsbehandling.
 • Försöksvis kan pilokarpin ögondroppar ges oralt 5–10 mg (3–5 droppar 2 %) x 2–5:1:
  • Eventuellt pilokarpintabletter 5 mg: 1–2 tabletter x 2–3
  • Förutsätter någon grad av funktion i spottkörtlarna
  • Pilokarpin bör inte ges till patienter med okontrollerad astma. Det ska användas med försiktighet vid lungsjukdom, hjärtsjukdom och grön starr (trångvinkeltyp)

Komplikationer

 • Muntorrhet skapar en miljö för utveckling av sjukdomar i mun och svalg:
  • Karies
  • Parodontit
  • Även sår och candidos kan uppstå, vilket kan orsaka betydande obehag och smakförändringar
 • Muntorrhet är predisponerande för utveckling av olika typer av candidos, erytematös atrofisk glossit, protesassocierad stomatit och angulär cheilit.

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.