Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Muntorrhet


Uppdaterad den: 2022-07-26
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Xerostomi:
  • Den subjektiva känslan att vara torr i munnen, uppstår när salivutsöndringen är minskad till ungefär hälften av det normala eller mindre, men kan också bero på förändring i salivens sammansättning
  • Är ofta kopplat till hyposalivation
 • Hyposalivation:
  • Mätbar minskning av salivproduktionen till <0,1 mL/min när patienten inte äter

Epidemiologi

 • Cirka 10–30 % upplever muntorrhet.
 • Det är vanligare bland kvinnor, äldre personer och vid polyfarmaci.

Etiologi och patogenes

 • Eftersom kvinnor under hela livet har något lägre funktionell spottkörtelkapacitet än män är de mer sårbara för sekretionsreducerande faktorer.
 • Iatrogena:
  • Läkemedel är den vanligaste orsaken, exempelvis antihypertensiva och antidepressiva
  • Strålbehandling, immunterapi
 • Sjukdomar:
  • Spottkörtelsjukdomar
  • Autoimmuna (till exempel Sjögrens syndrom)
  • Infektioner (till exempel HIV, hepatit C, HTLV-1)
  • Uttorkning
  • Feber
  • Diabetes
  • Psykogena (depression, ångest)

ICD-10

 • R68.2 Muntorrhet, ospecificerad

Anamnes

 • Muntorrhet.
 • Andra symtom kan vara brännande känsla, sveda, smärta, nedsatt smaksinne och svårt att prata.

Utredning av muntorrhet

 • Genomgång och eventuellt justering av läkemedel som kan ge muntorrhet.
 • I enstaka fall objektiv utredning av spottkörtelfunktionen med sialografi och skintigrafi eller standardiserade volymetriska mätningar.

Behandling av muntorrhet

 • Justering av läkemedel som kan muntorrhet:
  • Överväg om medicineringen kan ändras
  • Finns det alternativ som ger önskad behandlingseffekt utan motsvarande muntorrhetsproblem?
  • Kanske går det att minska dosen eller ändra doseringsschemat så att koncentrationen av läkemedlet blir lägre vid den tid på dygnet då besvären med muntorrhet är som värst
  • Vid polyfarmaci kan seponering av onödiga läkemedel hjälpa
  • Prevalensen av xerostomi beror inte bara på det enskilda läkemedlets potential att ge muntorrhet utan är också positivt korrelerat till det totala antalet läkemedel som patienten använder

Egenbehandling

 • Stimulera salivutsöndringen med sockerfria sugtabletter eller tuggummi. På apotek finns sådana produkter med fluordoser om 0,25 mg.
 • Rengör tänder, tunga och munhåla grundligt med tandborste och tandtråd eller tandstickor.
 • Rengöring och användning av fluor bör ske efter måltiderna.
 • Undvik sötsaker och sockerhaltig saft och läsk, eftersom dessa produkter förvärrar muntorrheten.
 • Drick vatten ofta och i riklig mängd. Om man upplever muntorrhet på natten kan man skölja runt lite vatten i munnen innan man sväljer det.
 • Spraypreparat med konstgjord saliv att fukta munnen med finns att köpa på apotek. De kan hjälpa något, men vatten ger oftast en lika god effekt.
 • Tandproteser kräver grundlig rengöring. Om helproteser lossnar på grund av muntorrhet kan fästet förbättras med fästmedel.
 • Uppsök tandläkare för att få individuellt anpassade råd om optimal tand- och munvård.

Läkemedelsbehandling

 • Enligt en Cochranerapport (2013) finns det ingen stark dokumentation för effekten av lokal läkemedelsbehandling.
 • Försöksvis kan pilokarpin ögondroppar ges oralt 5–10 mg (3–5 droppar 2 %) x 2–5:1:
  • Eventuellt pilokarpintabletter 5 mg: 1–2 tabletter x 2–3
  • Förutsätter någon grad av funktion i spottkörtlarna
  • Pilokarpin bör inte ges till patienter med okontrollerad astma. Det ska användas med försiktighet vid lungsjukdom, hjärtsjukdom och grön starr (trångvinkeltyp)

Komplikationer

 • Muntorrhet skapar en miljö för utveckling av sjukdomar i mun och svalg:
  • Karies
  • Parodontit
  • Även sår och candidos kan uppstå, vilket kan orsaka betydande obehag och smakförändringar
 • Muntorrhet är predisponerande för utveckling av olika typer av candidos, erytematös atrofisk glossit, protesassocierad stomatit och angulär cheilit.

Källor

 • Jamieson LM, Thomson WM. Xerostomia: its prevalence and associations in the adult Australian population. Aust Dent J. 2020;65 Suppl 1:S67-S70. doi:10.1111/adj.12767. PMID: 32583587
 • Furness S, Bryan G, McMillan R, Worthington HV. Interventions for the management of dry mouth: non-pharmacological interventions. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(8):CD009603. Published 2013 Aug 30. doi:10.1002/14651858.CD009603.pub. PMID: 23996155
 • Furness S, Worthington HV, Bryan G, Birchenough S, McMillan R. Interventions for the management of dry mouth: topical therapies. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(12):CD008934. Published 2011 Dec 7. doi:10.1002/14651858.CD008934.pub. PMID: 22161442

Annons
Annons
Annons

Annons