Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Celiaki


Uppdaterad den: 2024-01-09

Annons

Bakgrund

 • Celiaki är en genetiskt betingad, autoimmun sjukdom som manifesteras vid intag av mat som innehåller gluten och som resulterar i villusatrofi i tunntarmsslemhinna.
 • Andra namn är glutenintolerans eller gluteninducerad
  enteropati.

Epidemiologi

 • Cirka 1 % av befolkningen i Europa har celiaki, men man vet att lika många eller kanske ännu flera har en oupptäckt sjukdom. Prevalensen har ökat.
 • Celiaki kan debutera under barn- och ungdomsåren men kan diagnostiseras i alla åldrar. Hos 19–25 % ställs diagnosen efter 60-års ålder.
 • Familjär förekomst:
  • Prevalensen är 2–15 % hos förstagradssläktingar

Etiologi och patogenes

 • Sjukdomen beror på en autoimmun reaktion, då tunntarmen exponeras för antigena komponenter i vete, korn och råg (gluten och analoger) och reagerar med att utveckla subtotal eller total villusatrofi i tunntarmen.
 • Autoantikroppar mot vävnadstransglutaminas, som betraktas som allergenet vid celiaki, föreligger i de flesta fall.
Annons
Annons

ICD-10

 • K90 Malabsorption (bristfälligt näringsupptag från tarmen)
  • K90.0 Celiaki

Anamnes

 • Symtomen kan debutera i alla åldrar.
 • Oftast föreligga inga eller diskreta symtom:
  • Klassiska symtom såsom kronisk diarré, viktnedgång och tillväxthämning är sällsynta
 • Det är vanligast (5 av 6) med atypiska fall som har få eller atypiska symtom utan symtom från magtarmkanalen.
 • Symtom/tecken:
  • Gastrointestinala symtom:
   • Diarré, buksmärta, uppblåst buk, kronisk svårbehandlad förstoppning och/eller illamående/kräkningar
  • Extraintestinala symtom:
   • Viktnedgång, tillväxtpåverkan, sen pubertet, utebliven menstruation
   • Bristtillstånd (järn, folsyra, vitamin B12, kalcium, zink)
   • Störd benmineralisering, osteoporos, återkommande frakturer, emaljdefekter
   • Kronisk trötthet/depression, grinighet (barn)
   • Dermatitis herpetiformis
   • Patologiska leverprover
   • Aftösa sår i munnen
   • Neuropati
   • Artralgier
   • Ofrivillig barnlöshet

Kliniska fynd

 • Kliniska fynd är förhållandevis sällsynta.
 • Längd/vikt:
  • Hos barn kan tillväxtkurvan visa tecken på tillväxthämning och det kan finnas tecken på malnutrition som avmagring och svullen buk 
 • Dermatitis herpetiformis:
  • Återfinns hos cirka 10 % och kan betraktas som en hudmanifestation av celiaki
 • Tecken på anemi.
 • Neurologiska bortfall.

Utredning av celiaki

 • Vid misstanke om celiaki bedöms antikroppar som har hög sensitivitet och specificitet:
  • Bedömning av antikroppar mot transglutaminas (TGA, anti-TG) rekommenderas hos samtliga vid misstanke
  • Låg klinisk sannolikhet för celiaki tillsammans med negativa antikroppar efter intag av låg dos gluten i en månad (6 gram/dag) räcker för att utesluta diagnosen celiaki
 • Tunntarmsbiopsi är fortfarande standard men vid anti-TG >10 x normalvärdet (bekräftande provtagning) kan provtagningen likställas med biopsi. 
 • Andra prover används för differentialdiagnostik eller för att se om komplikationer av celiaki har uppstått:
  • Blodstatus, järn och ferritin, leverprover, folsyra, vitamin B12 för diagnostik
 • Så gott som alla personer med celiaki har en särskild HLA-variant som kallas HLA-DQ2, och en minoritet har HLA-DQ8:
  • Det negativta prediktiva värdet av avsaknad av HLA-DQ2/8 mycket högt. Ifall HLA DQ2/-8 saknas kan man fria från celiaki, vilket kan särskilt övervägas om personen redan påbörjat en glutenfri kost
  • Vid negativa serologiska prover och negativ HLA-DQ2/-8 men stark klinisk misstanke bör man ändå överväga tunntarmsbiopsi för att utesluta celiaki
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Födoämnesallergi och -intolerans:
  • Överkänslighet mot gluten
   • Veteallergi
   • Icke-allergisk överkänslighet mot gluten eller vete
 • IBS (Irritable Bowel Syndrome)
 • Ulcerös kolit
 • Crohns sjukdom
 • Pankreatit, kronisk
 • Mjölkproteinallergi
 • Laktosintolerans
 • Hypotyreos, hypertyreos
 • Kortvuxenhet

Behandling av celiaki

 • Behandling ska sättas in oberoende av symtom.
 • Glutenfri kost är den enda säkra behandlingen:
  • Livslång, strikt glutenfri kost samt laktosfri kost för vissa under den första tiden (på grund av sekundär laktosintolerans)

Egenbehandling

 • Glutenfri kost:
  • Patienten måste undvika produkter innehållande vete, råg och korn samt vanlig havre, som kan vara förorenad
  • Ren havre – märkt glutenfri – kan ingå i kosten. Vanligt havremjöl och vanliga havregryn kan vara förorenade med vete. De flesta celiakipatienter tål ren havre som är märkt glutenfri
 • Alternativa produkter som majs, ris, bovete och hirs tolereras.
 • Effekten av glutenfri kost ses oftast efter dagar-veckor.

Läkemedelsbehandling

 • Den glutenfria kosten behöver kompletteras med ett dagligt tillskott av kostfiber samt B-vitaminer (dessa kan vara receptfria).
 • Inledningsvis kan hos vuxna krävas tillskott av järn och folat.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Celiakiskola.

Komplikationer

 • Cancer:
  • Patienter med obehandlad celiaki löper en något ökad risk för cancer i magtarmkanalen. Det gäller särskilt lymfom och adenocarcinom i tunntarmen
 • Osteoporos:
  • Patienter med obehandlad celiaki har ökad risk för osteoporos och osteoporotiska frakturer samt tandskador
 • Nedsatt fertilitet, sämre fostertillväxt och sämre graviditetsutfall.
 • Depression.
 • Rubbningar i nivåer av kalcium och/eller D-vitamin.

Prognos

 • De flesta svarar snabbt på glutenfri kost. De flesta komplikationer kan förebyggas med glutenfri kost.
 • Regelbundna kontroller:
  • Hos dietist för barn (1 gång per år/vartannat år)
  • Hos gastroenterolog för vuxna, till primärvården kan ta över
  • Hos barnläkare för barn

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.