Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Leverabscess


Uppdaterad den: 2019-04-16

Annons

Definition

 • En leverabscess är ett hålrum fyllt med pus i levern på grund av invasion och förökning av mikroorganismer:
  • Pyogen leverabscess, på grund av bakteriell infektion, är vanligast
  • Amöbaabscesser och andra importbetingade abscesser förekommer också i Sverige.

Bakgrund och epidemiologi

 • Sällsynt tillstånd.

Etiologi och patogenes

 • 80 % av leverabscesserna i västländerna är av bakteriell orsak.
 • Amöbaabscess är vanligast i tropiska och subtropiska områden.
 • Det finns olika smittvägar, såsom systemiskt, via portacirkulationen och genom kirurgiska ingrepp. Bakomliggande sjukdomar i området kan öka risken för leverabscess. 
Annons
Annons

ICD-10

 • K75 Andra inflammatoriska leversjukdomar:
  • K75.0 Leverabscess

Anamnes och kliniska fynd

 • Ofta icke-specifika symtom, såsom buksmärtor och feber.
 • Andra symtom kan vara trötthet, anorexi, illamående, kräkningar, smärtor under höger revbensbåge, eventuellt pleuritiska smärtor, eventuellt hicka, hög och eventuellt pendlande feber
 • Dåligt allmäntillstånd med ofta hög feber. Öm, palpabel lever, men ömheten under höger revbensbåge kan saknas.

Diagnostik och undersökning

 • Hb, leukocyter, trombocyter, SR/CRP, ALAT, ALP, GT, bilirubin.
 • Blododlingar.
 • Eventuellt övrig mikrobiell diagnostik, såsom PCR.
 • DT eller ultraljud kan bekräfta diagnos. 

Differentialdiagnoser

 • Gallstenssjukdom
 • Kolecystit
 • Pleuropulmonärt empyem
 • Lunginflammation
 • Levermetastaser
 • Levercancer
 • Benigna cystor i levern
Annons
Annons

Allmänt

 • Består av antibiotika med eller utan dränage.

Läkemedelsbehandling

 • Beror på identifierad mikroorganism.
 • Pyogen abscess:
  • Små abscesser (<3–5 cm i diameter) kan sannolikt behandlas med enbart antibiotika
  • Större abscesser bör behandlas med antibiotika, i vanliga fall piperacillin-tazobaktam, amoxicillin-klavulansyra eller cefotaxim/ceftriaxon, eventuellt i kombination med metronidazol eller en aminoglykosid

Kirurgi

 • Dränage:
  • Abscess >3–5 cm alltid dränage, med hjälp av interventionell radiologi

Förlopp

 • Obehandlad är det sannolikt ett dödligt tillstånd. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • I höginkomstländerna ligger mortaliteten kring 2–12 %.
 • Något högre vid pyogen abscessen, många av dessa patienter har underliggande malign sjukdom i gallgångarna eller allvarlig multiorgansvikt.

Komplikationer

 • Ruptur av abscess med påföljande allvarlig infektion:
  • Peritonit
 • Empyem med direkt spridning.
 • Allvarlig sepsis.

Källor

 • Lardière-Deguelte S, Ragot E, Amroun K, et al. Hepatic abscess: Diagnosis and management. J Visc Surg 2015; 152(4): 231-43.
 • Kuo SH, Lee YT, Li CR, et al. Mortality in Emergency Department Sepsis score as a prognostic indicator in patients with pyogenic liver abscess. Am J Emerg Med 2013; 31(6): 916-21.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.