Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Patellofemoral smärta


Uppdaterad den: 2021-08-20

Annons

Bakgrund

 • Ett smärttillstånd med smärta omkring eller bakom knäskålen som försämras vid vissa aktiviteter som belastar patellofemoralleden.
 • Tillståndet kallas i denna text för PFS. Det har ofta kallats för patellofemoralt smärtsyndrom. 
 • Det finns inget klart samband mellan kondromalaci och PFS.

Epidemiologi

 • Mycket vanlig orsak till knäsmärtor.
 • Tillståndet förekommer ofta hos yngre personer (14–30 år) och är vanligare hos kvinnor än hos män.

Etiologi och patogenes

 • Orsaken till smärtorna är okänd men i flera studier påpekar en dysfunktion i den patellofemorala leden:
  • Rubbat samspel mellan lårmusklerna kan leda till felaktig belastning i patellofemoralleden
  • Överbelastning av knäets extensormekanism
Annons
Annons

ICD-10

 • M22.2 Sjukdomar i femuropatellarleden

Anamnes

 • Tillståndet kan drabba ett knä eller båda knän.
 • Smärtor:
  • Vanligtvis utvecklar sig tillståndet gradvis
  • Lokalisering:
   • Ofta bakom eller runt patella
   • Smärtan är inte skarpt begränsad
  • Smärtan är ofta dov och värkande, men kan ibland vara akut och stark:
   • Det kan leda till att knäet böjer sig ofrivilligt, vilket beror på svaghet eller minskad muskeltonus i 
  • Smärtorna tilltar av viktbelastning med böjt knä:
   • Gång eller löpning nedför trappor och i nedförsbacke men även vid gång uppåt i trappor
   • Huksittning
   • När patienten sitter med böjt knä och reser sig från sittande ställning
  • Långa perioder där man sitter still med böjt knä, till exempel bil- eller bussturer eller biobesök, är exempel på situationer som kan utlösa smärta
  • Ofta blir smärtorna mindre vid måttlig aktivitet men ökar igen efter aktiviteten
 • Andra symtom:
  • Pseudolåsning:
   • Stelhetskänsla vid extension av belastat knä
   • Stelhet efter långvarig flexion i knäleden
  • Känsla av svullnad i mjukdelarna nedanför patella

Kliniska fynd

 • Allmän inspektion:
  • Tecken på övervikt
  • Belastbarhet av knäet
  • Bedömning av skor/inlägg 
 • Inspektion:
  • Tecken på muskelatrofi
  • Felställning i höft, knä eller fotled
  • Observera tecken på artrit – inte tecken på PFS:
   • Erytem
   • Ödem
   • Värmeökning
  • Be patienten sitta på huk och resa på sig igen. Följ med patella och observera eventuell felaktig förskjutning av patella över patellofemoralleden
 • Palpation:
  • Utförs med patienten liggande på rygg
  • Kontrollera om det finns vätska i knäet – talar mot PFS
  • Identifiera platsen som gör mest ont
 • Rörlighet i höft- och knäled:
  • Bedöm passiv och aktiv rörlighet – vanligtvis normal
  • Smärta vid inåt- och utåtrotation av höftleden kan indikera överförd smärta från höftleden
  • Krepitation kan föreligga vid aktiva rörelser, vilket kan tyda på broskskada eller artros
  • Strama hamstringsmuskler kan predisponera för PFS
  • Låsningar och förändrad stabilitet är symtom/tecken som inte är förenliga med diagnosen PFS

Provokationstester

 • Det finns inga specifika tester för att påvisa eller utesluta PFS.
 • Smärta vid knäböj:
  • Ett negativt test talar starkt mot PFS (negativ LR 0,96)
  • Ett positivt test gör diagnosen dubbelt så sannolik (positiv LR 1,8)

Utredning av patellofemoral smärta

 • Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd.
 • Bilddiagnostik rekommenderas endast hos personer med smärtor som inte blir bättre med behandling efter 4–8 veckor:
  • Rekommenderas vid trauma, vid låsningar, om det differentialdiagnostiskt är svårt att skilja från artros eller om tumör behöver uteslutas
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Broskskada/lösa fragment
 • Bentumörer
 • Kondromalaci
 • Iliotibialbandssyndrom
 • Felaktig placering av patella och patellär instabilitet/subluxation
 • Osgood-Schlatters sjukdom
 • Patellär stressfraktur
 • Bursit av pes anserinus
 • Prepatellär bursit
 • Tendinopati av m. quadriceps och patellar tendinopati
 • Sinding-Larsens sjukdom
 • Höftbesvär
 • Knäledsartros

Behandling av patellofemoral smärta

 • Akut fas:
  • Läkemedel kan kortvarigt minska smärtorna
  • Avlastning
  • Nedkylning
 • Fysioterapi är den viktigaste behandlingsmetoden.

Egenbehandling

 • Avlastning.
 • Undvika smärtframkallande aktiviteter.

Läkemedelsbehandling

 • Kortvarig användning av NSAID kan övervägas mot smärtorna i det akuta skedet.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Normala nivåer av fysisk aktivitet rekommenderas.
 • Fysioterapi:
  • Kombinerade knä- och höftövningar (och bålstabilitet) rekommenderas, men underlaget är otillräckligt för att avgöra vilken träningsform som är den bästa
  • Övningarna bör bestå av flexibilitets- och styrkeövningar (särskilt av m. quadriceps) som ska göras tre gånger i veckan under 6–8 veckor
 • Inlägg/ortoser kan övervägas vid felställning i fotled/fot.

Komplikationer

 • Utveckling av patellofemoral artros.
 • Nedsatt funktionsförmåga.

Prognos

 • Prognosen är god, men vissa har ett långvarig tillstånd. 

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.