Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Acute respiratory distress syndrome (ARDS, andnödssyndrom)


Uppdaterad den: 2020-04-01

Annons

Bakgrund

 • ARDS, acute respiratory distress syndrome eller på svenska akut andningssviktsyndrom eller andnödssyndrom.
 • Ett tillstånd med hypoxisk lungsvikt till följd av icke-kardiogent lungödem och diffus lunginflammation som ofta komplicerar annan akut sjukdom.

Epidemiologi

 • Varierande incidens.
 • Incidensen har ökat dramatiskt till följd av covid-19-pandemin.

Etiologi och patogenes

 • ARDS beror på en inflammatorisk reaktion, vätskefördelning, påverkad lungdynamik och ändrad lungcirkulation.
 • Pullmonell ARDS:
  • Pneumoni, särskilt vid covid-19
  • Aspiration
  • Inhalation av toxiska ämnen, rökning
  • Trauma, kirurgi
  • Drunkning
  • Vaskulit
  • Fettembolier
  • RS-infektion (barn)
 • Extrapulmonell ARDS:
  • Olika former av sepsis (blodtransfusion, trauma, pankreatit, läkemedel)
  • Brännskador
  • Kirurgi
  • Icke-kardiell chock
Annons
Annons

ICD-10

 • J80 Akut andningssviktsyndrom hos vuxen

Anamnes

 • Patienten är ofta för sjuk för att kunna ge en fullständig historia.
 • Uttalad dyspné och takypné.
 • Det kan vara utmanande att skilja okomplicerad allvarlig pneumoni från ARDS:
  • ARDS bör misstänkas hos patienter med progressiv dyspné, ett ökande behov av syrgas och bilaterala alveolära infiltrat på röntgen inom 6–72 timmar efter den misstänkt utlösta händelsen
 • Uppgifter som talar för annan etiologi:
  • Känd hjärtsvikt – akut lungödem mer troligt
  • Känd astma/KOL

Kliniska fynd

 • Vanligen sparsamma fynd utan patologiska andningsljud.
 • Dyspné, takypné, hypoxi.
 • Feber kan förekomma vid ARDS och pneumoni/andra infektiösa tillstånd.
 • Förvirring, cyanos och/eller svettning kan förekomma vid allvarlig sjukdom.
 • Bedöm tecken på hjärtsvikt (halsvenstas, tredje hjärtton) och pneumoni (rassel, purulent sputum).

Utredning av ARDS

 • Diagnosen ställs utifrån följande kriterier:
  • Lungskada med akut debut, inom en vecka efter en orsakande faktor, progredierande
  • Bilaterala förtätningar på lungröntgen som inte kan förklaras av andra tillstånd
  • Lungsvikt som inte kan förklaras till följd av hjärtsvikt eller hypervolemi
  • Minskad oyxeneringsindex:
   • Lätt ARDS (oxygeneringsindex (PaO2/FiO2) = 26–40 och PEEP ≥5 cm H20)
   • Måttlig ARDS (oxygeneringsindex (PaO2/FiO2) = 13–25 och PEEP ≥5 cm H20)
   • Svår ARDS (oxygeneringsindex (PaO2/FiO2) <13 och PEEP ≥5 cm H20)
 • Pulsoximetri:
  • Saturation <93 %
 • Andra undersökningar (på sjukhus) är blodgaser, röntgen, DT, ultraljud, mikrobiologisk undersökning och olika blodprover.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • De vanligaste differentialdiagnoserna till ARDS är akut lungödem till följd av hjärtsvikt och allvarlig pneumoni utan ARDS.
 • Akut lungskada (acute lung injury) har samma diagnostiska kriterier men mindre uttalad hypoxi (oxygeneringsindex >40).
 • Akut lungödem
 • Exacerbation av astma
 • Exacerbation av KOL
 • Pneumoni
 • Akut eosinofil pneumoni
 • Hypersensitivitetspneumonit
 • Pneumothorax
 • Salicylatförgiftning
 • Sepsis

Behandling av acute respiratory distress syndrome (ARDS)

 • De flesta patienter med tillståndet behöver respiratorvård (invasiv eller icke-invasiv).
 • Stödjande behandling:
  • Innebär bland annat användning av sederande läkemedel, optimal hemodynamisk behandling, näringstillförsel, normoglykemi och profylax mot DVT/magsår

Läkemedelsbehandling

 • Primär ARDS-behandling med kortikosteroider, beta-2-stimulerare, statiner, inhalerad NO och prostacyklininhalation rekommenderas inte.
 • Muskelavslappnande läkemedel kan användas.

Annan behandling

 • Bukläge.
 • ECMO (extrakorporeal membran oxygenering).
 • Vätskerestriktion.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Akut:
  • Multiorgansvikt
  • Djup ventrombos
  • Gastrointestinal blödning
  • Komplikationer till respiratorvård (barotrauma, sjukhusförvärvad infektion)
 • Post-intensive care syndrome:
  • Muskelsvaghet
  • Kognitiv svikt
  • Posttraumatiskt stressyndrom
  • Depression och ångesttillstånd
  • Långvariga smärtor
  • Sexuell dysfunktion

Prognos

 • Dödlighet:
  • 27 % vid lätt ARDS
  • 32 % vid måttlig ARDS
  • 45 % vid svår ARDS
 • Fullständig återhämtning är möjligt.
 • Kvarvarande respiratorisk sjukdom finns hos cirka 50 % av patienterna:
  • Restriktiv ventilationsdefekt
  • Diffusionsstörning
 • Livskvaliteten är ofta försämrad under månader till år efter ARDS.

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.