Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Neurodermatit, lichen simplex chronicus


Uppdaterad den: 2019-11-26
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Kallas också för lichen simplex chronicus och neurodermit.

Epidemiologi

 • Bedöms som ett vanligt tillstånd.
 • Förekommer i alla åldrar och är något vanligare bland kvinnor.

Etiologi och patogenes

 • Neurodermatit utvecklas med tiden hos en patient som hela tiden kliar sig på samma ställe.
 • Det finns per definition ingen underliggande hudsjukdom men den initiala klådan kan ha börjat med utslag med klåda eller andra tillstånd som leder till klåda.

ICD-10

 • L280 Lichen simplex chronicus

Anamnes

 • Oftast handlar det om en mycket besvärande klåda som inte låter sig kontrolleras.
 • Klådan är ofta sämre på natten och försämras av värme, svett och kläder som irriterar.
 • Klådan kan komma och gå.
 • Det är inte ovanligt att patienten berättar att klådan började under en period med stress, ångest eller depression.

Kliniska fynd

 • Neurodermatit finns typiskt i nacken, anklar, hårbotten, pubis, vulva, skrotum och extensorsidor av underarmar.
 • Solitära eller multipla erytematösa (i det akuta skedet) till blåvioletta lichenifierade hudförändringar/plack:
  • På melaninrik hud ses ofta ett mer follikulärt och/eller papulöst mönster
 • Fjällbildning och rivmärken med erosioner förekommer.

Utredning av neurodermatit

 • Ingen ytterligare utredning behövs.

Differentialdiagnoser

 • Oftast är det tydligt att det handlar om neurodermatit. 

Behandling av neurodermatit

 • Neurodermatit kan vara svårbehandlad, vilket kan skapa frustration hos såväl patienten som läkaren.

Egenbehandling

 • Undvika utlösande och försämrande faktorer såsom torr och mycket fuktig hud, friktion från kläder och irriterande hudprodukter.
 • Hudens barriärfunktion kan förbättras och bibehållas genom frekvent applicering av mjukgörande utan parfym eller konserveringsmedel, särskilt efter dusch/bad.

Läkemedelsbehandling

 • Det är viktigt att bryta den onda klådcirkeln och potenta steroider behöver ofta användas för att kunna kontrollera patientens behov av att klia sig:
  • Kutan behandling, till exempel klobetasolsalva eller lösning under ocklusion (grupp IV)
  • Intrakutan behandling, till exempel injektion med kvaddlar av triamcinolon lösning 10 mg/ml i lesionerna
 • Kalcineurinhämmare:
  • Kan övervägas vid långvarigt behov av steroidbehandling
 • Sederande antihistamin:
  • Till exempel hydroxizin
 • Tricykliskt antidepressivum (TCA):
  • Till exempel amitriptylin

Annan behandling

 • Bandage.
 • Kryoterapi.
 • Ljusbehandling.

Komplikationer

 • Prurigo nodularis:
  • En annan variant av lichen simplex chronicus där 10–20 mm stora knutor bildas på områden där patienten lätt kliar sig, till exempel på sträcksidan av armar och ben
 • Sekundära infektioner.

Prognos

 • Neurodermatit är ofta ett kroniskt och recidiverande tillstånd som obehandlat kan vara hela livet.
 • Tillståndet kan lätt recidivera vid perioder med psykologisk stress.

Källor

 • Lotti T, Buggaiani G, Prignano F. Prurigo nodularis and lichen simplex chronicus. Dermatol Ther 2008; 21: 42-46.
 • Konuk N, Koca R, Atik L, et al. Psychopathology, depression and dissociative experiences in patients with lichen simplex chronicus. Gen Hosp Psychiatry 2007; 29: 232-235.

Annons
Annons
Annons