Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Lichen planus


Uppdaterad den: 2024-03-18

Annons

Bakgrund

 • Lichen planus är en inflammatorisk hud- och slemhinnesjukdom.

Epidemiologi

 • Prevalensen kutan lichen planus är 0,2–1 %.
 • Kutan lichen planus uppstår i 2/3 av fallen i åldern 30–60 år, oftast i 50–60 års ålder.

Etiologi och patogenes

 • T-cellsmedierad sjukdom som påverkar det stratifierade skivepitelet i huden och/eller slemhinnan.
 • Kan induceras av flera läkemedel:
  • Betablockerare, ACE-hämmare, tiazider, guld, malariamedel, tetracykliner, NSAID med flera 
 • Kan vara associerat med hepatit C.
 • Slemhinnepåverkan förekommer hos upp till 65 % av personer med kutan lichen planus, och motsvarande finns hudförändringar hos 15–30 % av dem med oral sjukdom.
Annons
Annons

ICD-10

 • L43 Lichen ruber planus

Anamnes

 • Sjukdomen börjar ofta akut och åtföljs av stark klåda.
 • Det kan också vara en långsam start, och då är klådan mindre intensiv.
 • Akuta utbrott är ofta mer utbredda.

Kliniska fynd

 • Utslagen sitter vanligen på insidan av handleder, underarmar eller underben. Lichen planus på bålen eller mer generaliserat utslag förekommer också.
 • Några få mm till en cm stora kantiga, polygonala, platta papler med platåformad svullnad över den omgivande huden.
 • De enskilda paplerna sitter mosaikaktigt ordnade i täta grupper, ibland där huden har varit skadad (Köbnerfenomen).
 • Paplerna är röd-blå med glänsande yta, med tunna vita linjer (Wickhams striae).
 • Bilder lichen planus, DermNet.

Utredning av lichen planus

 • Diagnosen brukar vara lätt att känna igen kliniskt.
 • Stansbiopsi tas för differentialdiagnostisering gentemot andra tillstånd. 
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Psoriasis
 • Lichenifiering
 • Lichen sclerosus
 • Läkemedelsexantem.
 • Sekundär syfilis.

Behandling av lichen planus

 • Kraftig klåda kräver oftast behandling med kortikosteroider.
 • Vid lichenoida läkemedelsreaktioner ska misstänkt läkemedel seponeras.
 • Det saknas behandlingsstudier av hög kvalitet.

Egenbehandling

 • Mjukgörande krämer kan minska klådan.

Läkemedelsbehandling

Lokala steroider

 • Lichen planus behandlas i huvudsak med högpotenta lokalt verkande steroider r klass III.
 • Lokala steroider klass I och II kan användas i ansiktet och på intertriginösa områden.

Intralesionella steroidinjektioner

 • Hypertrofiska lesioner kan behandlas med intralesionella steroidinjektioner.

Systemiska steroider

 • Vid svåra former kan det vara aktuellt att ge systemiska steroider tillsammans med högpotenta lokala steroider.
 • Systemisk steroidbehandling ger nästan alltid recidiv vid seponering, och bör därför om möjligt undvikas.

Acitretin/isotretinoin

 • Används ibland vid behandlingsresistent lichen planus, men är teratogent och kan ge vissa biverkningar som myalgi, håravfall, synförändringar och hypertriglyceridemi.
 • Förskrivs av hudläkare.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Ljusbehandling:
  • UV-B

Prognos

 • Prognosen är god med spontan tillbakagång av symtomen hos de flesta inom 0,5–2 år.
 • Hypertrofisk lichen planus kan dock kvarstå under flera år.

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.