Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Bronkiektasier


Uppdaterad den: 2023-01-27

Annons

Bakgrund

 • En kronisk lungsjukdom som karakteriseras av återkommande infektioner, inflammation, långvarig hosta och sputumproduktion.
 • Tillståndet beror på en sjuklig, permanent vidgning av luftvägarna.

Epidemiologi

 • Förekomsten ökar med stigande ålder. Bronkiektasier förekommer hos såväl vuxna som barn.

Etiologi och patogenes

 • De vanligaste orsakerna till förvärvade bronkiektasier är (nekrotiserande) infektioner med bakterier eller virus, immunbrist, cystisk fibros (vanligast hos barn), KOL och astma.
 • Exempel på andra orsaker är reumatiska sjukdomar (särskilt RA och SLE), brist på alfa-1-antitrypsin. allergisk bronkopulmonell aspergillos, bronkobstruktion och främmande kropp, inhalation av toxiska gaser, inflammatorisk tarmsjukdom och aspiration.
 • Ofta förekommer idiopatiska bronkiektasier där man inte hittar någon förklaring till tillståndet.
 • Strukturella lungskador och obstruktion leder till bakteriell kolonisering och otillräcklig transport av mucus från luftvägar, vilket tillsammans leder till luftvägsinflammation.
 • På sikt kan detta leda till bronkdilatation, förtjockade bronkväggar, ansamling av mucus och emfysem.
 • Kronisk infektion med H. influenzae och P. aeruginosa kan leda till kronisk infektion i luftvärna. Ibland kan även kronisk infektion med M. catarrhalis, S. aureus, mykobakterier och enterobakterier förekomma.
Annons
Annons

ICD-10

 • J479 Bronkiektasier

Anamnes

 • Långvarig hosta, oftast med slemproduktion. Perioder med försämringar förekommer, med ofta missfärgade sputa.
 • Andra symtom:
  • Ansträngningsutlöst dyspné
  • Hemoptys (blodig hosta) vid svår sjukdom, ovanligt hos barn
  • Obehag i bröstet/bröstsmärtor
  • Fatigue
  • Viktnedgång
  • Frekventa luftvägsinfektioner utan effekt astma- eller KOL-behandling
 • Exacerbationer:
  • Karakteriseras av ökad slemproduktion och mer färgade sputa, trötthet, feber kan förekomma
 • Tecken på bakomliggande tillstånd.

Kliniska fynd

 • Ronki och rassel förekommer, men är inte specifika för bronkiektasier.
 • SaO2 är ofta normalt. 

Utredning av bronkiektasier

 • Diagnosen misstänks främst vid långvarig slemhosta som varar längre än förväntat. Diagnosen bekräftas med HRCT (DT med hög upplösning).
 • Spirometri genomförs, men obstruktivitet behöver inte föreligga.
 • Blodprover:
  • Blodstatus med differentialräkning av leukocyter (bedömning av primär/sekundär immunbrist)
  • S-proteinfraktioner (låga immunglobuliner vid immunbrist)
  • Bedömning av sIgE eller sIgG mot Aspergillus för att utesluta allergisk bronkopulmonell apergillos
  • Sputumodling (eventuellt behövs bronkoskopi), kan göras regelbundet hos vissa personer för att upptäcka kronisk infektion (särskilt med P. aeruginosa)
  • FeNO (nasal)
  • Test för cystisk fibros (svettest)
  • Eventuellt provtagning för tuberkulos eller hiv, beroende på riskprofil
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Kronisk slemhosta kan förekomma vid en rad olika tillstånd:
  • De flesta personer med kronisk hosta har inte bronkiektasier
 • Astma
 • KOL

Behandling av bronkiektasier

 • Akut exacerbation:
  • Antibiotikabehandling
 • Långvarig behandling:
  • Slemmobilisering med hjälp av fysioterapi och fysisk aktivitet
  • Bronkvidgande läkemedel vid dyspné och inhalationssteroider vid samtidig förekomst av astma
  • Eventuellt antiprofylaktisk antibiotikabehandling vid svår sjukdom
 • Behandling av den bakomliggande, utlösande orsaken.

Egenbehandling

 • Fysioterapi och fysisk aktivitet:
  • Dagliga övningar, anpassade för att kunna mobilisera slem/sputum
  • Deltagande i lungrehabilitering rekommenderas (vuxna)
 • Rökstopp.

Läkemedelsbehandling

Antibiotika

 • Indikationer:
  • Vid tecken på exacerbation
  • Eventuellt som profylax vid frekventa exacerbationer
  • Vid pseudomonasinfektion
 • En sputumodling tas innan antibiotikabehandling påbörjas.
 • Doxycyklin, sulfametoxazol/trimetoprim och amoxicillin kan användas hos vuxna, som peroral eller intravenös behandling (eventuellt inhalation vid långvarig pseudomonasinfektion).
 • En behandlingsduration på 14 dagar rekommenderas hos vuxna, och 14(–21) dagar hos barn.

Övrigt

 • Slemlösande kan prövas men har svagt vetenskaplig stöd.
 • Isoton eller hyperton NaCl i nebulisator.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Kirurgisk resektion.
 • God nutrition.
 • Psykologiskt stöd. 
 • Vaccin mot influensa, H. influenzae och pneumokocker.

Komplikationer

 • Nedsatt livskvalitet
 • Lungsvikt med behov av lungtransplantation
 • Död

Prognos

 • Vissa personer har endast några få luftvägsinfektioner per år utan försämringstendens. Många med mild sjukdom har icke purulent sputum.
 • Andra har frekventa och långvariga luftvägsinfektioner med purulent sputum (även i friska perioder) och uppvisar en tydlig försämring genom åren med risk för lungsvikt och död.

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.