Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Meckels divertikel


Uppdaterad den: 2020-04-16

Annons

Bakgrund

 • Meckels divertikel är en kvarstående rest av ductus omphalo-mesentericus och ses som en solitär divertikel på tunntarmen.

Epidemiologi

 • Meckels divertikel tillhör de vanligaste medfödda missbildningarna:
  • Prevalensen har angetts vara cirka 1–3 %
  • Enbart 4 % utvecklar symtom
 • Meckels divertikel upptäcks och behandlas oftast hos barn, de flesta före 2 års ålder.
 • Tillstånder är lika vanligt mellan pojkar och flickor, men pojkar har symtomatiska komplikationer 2–3 gånger så ofta.

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet beror på en felaktig tillbakabildning av ductus omphaloentericus som normalt sker i den femte-sjätte fosterveckan.
 • Resten kan forma en utbuktning på tunntarmen – en divertikel.
 • Ektopisk vävnad:
  • Finns i 50 % av fallen, oftast ventrikelslemhinna som kan leda till saltsyraproduktion och därmed ulkussjukdom
 • Divertikeln kan leda till blödning, obstruktion, divertikulit och perforation.
Annons
Annons

ICD-10

 • Q43 Andra medfödda missbildningar av tarmen
  • Q43.0 Meckels divertikel

Anamnes

 • Oftast inga symtom.
 • Mag-tarmblödning, ileus och infektion är lika vanliga manifestationer.
 • Typiskt är en akut, episodisk och smärtfri mag-tarmblödning.
 • Vid infektion ses samma symtom som vid appendicit med smärtor, illamående och temperaturstegring.

Kliniska fynd

 • Oftast inga fynd. 
 • Meckels divertikel kan ge fynd som vid blödning, ileus och appendicit.

Utredning av Meckels divertikel

 • Blodprover kan visa på anemi (B-Hb, ferritin).
 • Gastroskopi och koloskopi för att utesluta annan blödningskälla.
 • Röntgen abdomen vid ileus. Hos cirka 50 % kan divertikeln påvisas med dubbelkontraströntgen av tunntarmen. Fri gas tyder på perforation
 • DT buk vid behov som ytterligare utredning vid obstruktion.
 • Mesenteriell angiografi kan undantagsvis vara aktuellt för att lokalisera blödningskällan.
 • Skanning med gammakamera efter injektion av teknetiumperteknat ställer diagnos hos hälften med blödning från ektopisk ventrikelslemhinna.
 • Laparotomi/laparoskopi för såväl diagnostik som terapi.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Akut appendicit
 • Blödning från magsäcken
 • Blödning från tunntarmen

Behandling av Meckels divertikel

 • Asymtomatisk Meckels divertikel behandlas inte.
 • Vid påvisad symtomatisk Meckels divertikel rekommenderas resektion.

Annan behandling

 • Kirurgi:
  • Laparoskopisk teknik är en trygg och effektiv metod
  • Ofta kan operationen utföras polikliniskt

Komplikationer

 • Infektiösa komplikationer vid perforation och ileus.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Vid adekvat behandling av symtomatiska patienter är prognosen utmärkt.
 • Livstidsrisken för att utveckla symtomatisk Meckels divertikel hos de med asymtomatiskt tillstånd anges vara 4–6 %.

Källor

 • Zani A, Eaton S, Rees CM, et al. Incidentally Detected Meckel Diverticulum. To resect or not to resect? Systematic review.
 • Annals of Surgery 2008; 247: 276-81. 
  agar J, Kumar V, Shah DK. Meckel's diverticulum: a systematic review. J R Soc Med 2006; 99:501. 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.