Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Meckels divertikel


Uppdaterad den: 2019-07-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Meckels divertikel är en kvarstående rest av ductus omphalo-mesentericus och ses som en solitär divertikel på tunntarmen.

Epidemiologi

 • Meckels divertikel tillhör de vanligaste medfödda missbildningarna:
  • Prevalensen har angetts vara cirka 1–3 %
  • Enbart 4 % utvecklar symtom
 • Meckels divertikel upptäcks och behandlas oftast hos barn, de flesta före 2 års ålder.
 • Tillstånder är lika vanligt mellan pojkar och flickor, men pojkar har symtomatiska komplikationer 2–3 gånger så ofta.

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet beror på en felaktig tillbakabildning av ductus omphaloentericus som normalt sker i den femte-sjätte fosterveckan.
 • Resten kan forma en utbuktning på tunntarmen – en divertikel.
 • Ektopisk vävnad:
  • Finns i 50 % av fallen, oftast ventrikelslemhinna som kan leda till saltsyraproduktion och därmed ulkussjukdom
 • Divertikeln kan leda till blödning, obstruktion, divertikulit och perforation.

ICD-10

 • Q43 Andra medfödda missbildningar av tarmen
  • Q43.0 Meckels divertikel

Anamnes

 • Oftast inga symtom.
 • Mag-tarmblödning, ileus och infektion är lika vanliga manifestationer.
 • Typiskt är en akut, episodisk och smärtfri mag-tarmblödning.
 • Vid infektion ses samma symtom som vid appendicit med smärtor, illamående och temperaturstegring.

Kliniska fynd

 • Oftast inga fynd. 
 • Meckels divertikel kan ge fynd som vid blödning, ileus och appendicit.

Utredning av Meckels divertikel

 • Blodprover kan visa på anemi (B-Hb, ferritin).
 • Gastroskopi och koloskopi för att utesluta annan blödningskälla.
 • Röntgen abdomen vid ileus. Hos cirka 50 % kan divertikeln påvisas med dubbelkontraströntgen av tunntarmen. Fri gas tyder på perforation
 • DT buk vid behov som ytterligare utredning vid obstruktion.
 • Mesenteriell angiografi kan undantagsvis vara aktuellt för att lokalisera blödningskällan.
 • Skanning med gammakamera efter injektion av teknetiumperteknat ställer diagnos hos hälften med blödning från ektopisk ventrikelslemhinna.
 • Laparotomi/laparoskopi för såväl diagnostik som terapi.

Differentialdiagnoser

 • Akut appendicit
 • Blödning från magsäcken
 • Blödning från tunntarmen

Behandling av Meckels divertikel

 • Asymtomatisk Meckels divertikel behandlas inte.
 • Vid påvisad symtomatisk Meckels divertikel rekommenderas resektion.

Annan behandling

 • Kirurgi:
  • Laparoskopisk teknik är en trygg och effektiv metod
  • Ofta kan operationen utföras polikliniskt

Komplikationer

 • Infektiösa komplikationer vid perforation och ileus.

Prognos

 • Vid adekvat behandling av symtomatiska patienter är prognosen utmärkt.
 • Livstidsrisken för att utveckla symtomatisk Meckels divertikel hos de med asymtomatiskt tillstånd anges vara 4–6 %.

Källor

 • Zani A, Eaton S, Rees CM, et al. Incidentally Detected Meckel Diverticulum. To resect or not to resect? Systematic review.
 • Annals of Surgery 2008; 247: 276-81. 
  agar J, Kumar V, Shah DK. Meckel's diverticulum: a systematic review. J R Soc Med 2006; 99:501. 

Annons
Annons
Annons

Annons