Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Alopecia areata


Uppdaterad den: 2020-05-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Bakgrund

 • Alopecia areata är en inflammatorisk hudsjukdom med fläckformigt håravfall, vanligast på huvudet (inklusive skäggområdet hos män).
 • Om allt hår på huvudet försvinner betecknas tillståndet alopecia totalis, och om allt hår på kroppen försvinner används beteckningen alopecia universalis:
  • Ophiasis:
   • Bandformat håravfall
  • Sisaipho:
   • Håravfall frontalt, temporalt och parietalt
  • Diffus sjukdom:
   • Diffust håravfall på huvudet

Epidemiologi

 • Inte ovanligt i primärvården.
 • Män och kvinnor drabbas lika ofta.
 • Tillståndet kan förekomma i alla åldrar.

Etiologi och patogenes

 • Den exakta etiologin är okänd.
 • Alopecia areata klassas vanligen som en autoimmun sjukdom.
 • Det finns evidens att tillståndet har en polygenetisk bas.
 • Både miljöfaktorer, bland annat infektioner och psykisk stress har föreslagits som utlösande faktorer hos genetiskt predisponerade personer.

ICD-10

 • L63.0 Alopecia (capitis) totalis
 • L63.1 Alopecia universalis
 • L63.2 Ophiasis
 • L63.8 Annan alopecia areata
 • L63.9 Alopecia areata, ospecificerad

Anamnes

 • Relativt akut debut av håravfall, som en eller några få hårlösa fläckar i myntstorlek som gradvis blir större inom ett par veckor:
  • Vanligast på hjässan, men skägg, ögonbryn och ögonlock kan också bli involverade
  • Kan också förekomma på andra delar av kroppen
  • Tillståndet kan i undantagsfall även drabba hela huvudet och kroppsbehåringen
 • Nagelförändringar förekommer i 10–20 % av alla personer (små bucklor, "pitting") och longitudinala linjer.
 • Eftersom mörkare hårstrån har en tendens att bli mer påverkade än ljusare, grå hårstrån kan håret plötsligt se ljusare/gråare ut.
 • Tillståndet ger vanligen inga andra symtom såsom klåda eller smärta:
  • Vissa anger att de har känt stickningar, klåda och förändrad känsla
 • Tillståndet kan innebära en allvarlig belastning för självbilden och livskvaliteten.

Kliniska fynd

 • Fläckvist håravfall med cirkulära (runda/ovala), hårlösa områden utan ärrbildning. Ibland kan lätt erytem förekomma:
  • I enstaka fall finns diffust eller totalt håravfall
  • Ibland syns små vellushår
  • Skadade hår syns ofta i randzonen men är inte specifikt fynd för alopecia areata
  • Så kallade utropsteckenhår syns och är mer specifika för tillståndet:
   • Hår som är tunna närmast huden och tunnare distalt
   • Dessa syns bäst med hjälp av dermatoskopi (se bild nedan)
 • Dragtest:
  • Om man tar 40–60 hår med tumme, pekfinger och ringfinger kan håret ofta dras ut enkelt, i mitten eller på randzonen

Utredning av alopecia areata

 • Diagnosen baseras vanligen på anamnesen och kliniska fynd.
 • Övriga undersökningar behövs inte, men mätning av TSH och vitamin D kan övervägas.

Differentialdiagnoser

 • Tinea capiti
 • Androgen alopeci
 • Trikotillomania
 • Trichorrhexis nodosa
 • Telogent effluvium
 • Diskoid lupus erytematosus
 • Sekundär syfilis
 • Läkemedelsframkallad alopeci

Behandling av alopecia areata

 • Patienter med lokal, begränsad sjukdom bör informeras om den goda prognosen och kan därmed avvakta i många fall.
 • Vuxna ska behandlas utifrån sjukdomens utbredning:
  • Vid mindre områden användas framför allt lokala medel
  • Vid större områden kan även immunoterapi och andra behandlingsmetoder bli aktuella

Egenbehandling

 • Exponerade hudområden bör skyddas mot solskador.
 • Vid förlust av ögonfransar kan glasögon användas utomhus för att skydda ögat mot skräp.
 • Eventuellt kan tupé/peruk användas.

Läkemedelsbehandling

 • Lokala kortikosteroidinjektioner i lesionen:
  • Kan ges som monoterapi eller som adjuvant behandling
  • I Sverige rekommenderar att behandlingen utförs av dermatolog
  • Instruktioner:
   • Till exempel triamcinolon 2,5–5 mg/mL (ögonbryn, skägg) eller 2,5–10 mg/mL (hjässa) injiceras som depot med cirka 0,1 mL med 1 cm avstånd
   • Behandlingen kan upprepas vid behov i 4–6 sex veckors intervall
   • Totaldosen bör inte överstiga 3 mL, eller 8 mL vid 2,5 mg/mL, eller 40 mg per behandlingsomgång
   • Ny hårväxt är vanligtvis synlig inom 6–8 veckor, om behandlingen inte har effekt inom 6 månader bör den avslutas
   • Biverkningar kan vara reversibel hudatrofi, teleangiektasier, hypopigmentering och systemisk absorption
 • Potenta kortikosteroider topikalt:
  • Grupp III–IV kortikosteroider kan prövas topikalt vid alopecia areata (inte alopecia totalis eller universalis):
   • Svenska rekommendationer anger en duration på 6–8 veckor
  • Är ett lämpligt alternativ hos barn (grupp III kortikosteroider)
 • Systemisk kortikosteroidbehandling?
  • Kan ha begränsad effekt men på grund av biverkningar och begränsad effekt efter längre tid rekommenderas inte behandlingen hos merparten av patienterna
 • D-vitamin?
  • Tillskott verkar vara av värde om utredningen visar D-vitaminbrist. Dock är det osäkert om detta påverkar sjukdomsförloppet

Annan behandling

 • Liniment med minoxidil (2 % eller 5 %).
 • Lokal immunoterapi med difenylcyklopropenon (DPCP) eller kvadratsyra (SADBE).
 • PUVA, psoralen plus ultraviolett A.
 • Antralin, inte registrerat i Sverige (maj 2020).
 • JAK-hämmare.
 • Laser?
 • Psykosocialt stöd:
  • Eftersom alopecia areata kan påverka livskvaliteten och självbilden kan terapeutkontakt behövas

Komplikationer

 • Nedsatt livskvalitet och dålig självbild. 

Prognos

 • Hos upp till cirka 70–80 % växer håret tillbaka fullständigt inom ett år hos dessa personer, cirka 90–95 % inom två år.
 • Spontanläkningen är endast cirka 8 % vid mer utbredd sjukdom (>50 % av hjässan påverkad).
 • Cirka 5 % progredierar till alopecia totalis eller universalis.
 • Förmågan att få hår igen finns kvar, oavsett form av alopecia areata.
 • Faktorer som talar för en sämre prognos:
  • Mer utbredd sjukdom (ofta omnämns >50 % av hjässan), alopecia totalis, alopecia universalis
  • Låg ålder (före puberteten) vid debut av sjukdomen
  • Ophiasis subtyp
  • Duration av tillståndet >1 år
  • Ärftlighet och andra autoimmunsjukdomar nämns också bland faktorer som kan medföra en sämre prognos.

Källor

 • Strazzulla LC, Wang EHC, Avila L, et al. Alopecia areata: Disease characteristics, clinical evaluation, and new perspectives on pathogenesis. J Am Acad Dermatol. 2018;78(1):1‐12. 
 • Strazzulla LC, Wang EHC, Avila L, et al. Alopecia areata: An appraisal of new treatment approaches and overview of current therapies. J Am Acad Dermatol. 2018;78(1):15‐24.
 • Phillips TG, Slomiany WP, Allison R. Hair Loss: Common Causes and Treatment. Am Fam Physician. 2017;96(6):371‐378.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons