Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Rynkor


Uppdaterad den: 2022-11-21
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Bakgrund

 • Rynkor är synliga veck i huden som utvecklas gradvis under lång tid.

Epidemiologi

 • Förekomsten ökar med åldern.
 • Rynkor är vanligare bland ljushyade än bland mörkhyade.

Etiologi och patogenes

 • Bildning av rynkor är en normal och oundviklig företeelse i huden:
  • Hormonstatus och tillstötande sjukdomar kan ha ytterligare betydelse
 • Externa faktorer är till exempel solexponering och rökning:
  • Dessa faktorer bidrar till epidermal förtunning, förlust av elasticitet, skörare hud, och bildandet av linjer och rynkor i huden
  • Graden av fotoskada varierar med hudtyp, till exempel hudfärg och hudens förmåga att bli solbränd
  • Rynkor är vanligast bland dem med minst pigmentering i huden
 • Kombinationen av rökning och solande ökar tendensen till rynkor:
  • Bidrar till snabbare nedbrytning av kollagen i huden, vilket minskar hudens elasticitet

ICD-10

 • L98.8 Andra specificerade sjukdomar i hud och underhud

Anamnes

 • Rynkor utvecklas gradvis. Oftast som fina rynkor runt ögonen och munnen.
 • Med tiden ökande antal och övergång till grövre rynkor.

Kliniska fynd

 • Man skiljer mellan fina rynkor (<1 mm) och grövre rynkor (>1 mm).
 • Fina rynkor finns speciellt runt munnen och ögonen.

Behandling av rynkor

 • Rynkor är ett normalt fenomen vid åldrande som inte kräver behandling.

Egenbehandling

 • De viktigaste åtgärderna är att hålla sig borta från solen och undvika rökning.
 • Konsekvent användning av solskyddskrämer antas ha en förebyggande effekt.

Läkemedelsbehandling

 • Tretinoin i en koncentration av 0,02 % eller mer:
  • Tretinoin är en retinoid, vitamin A-syra
  • Hos personer med lätta till måttliga solskador har man funnit att tretinoin har en gynnsam effekt på fina rynkor, mera osäker effekt på grövre rynkor
  • Biverkningar vid kort tids användning är klåda, sveda, erytem, ​​hudflagning
 • Tazaroten:
  • Är också en retinoid som används vid behandling av akne, psoriasis och solskadad hud
  • Effekterna mot rynkor är på samma nivå som tretinoin, men svagare dokumentation
  • Preparatet är inte registrerat i Sverige
 • Isotretinoinkräm:
  • Dokumenterad effekt mot fina rynkor, och även effektiv mot grova rynkor:
   • Inga registrerade krämer i Sverige
   • Användningen begränsas av biverkningar: 5–10% av användarna upplever allvarlig hudirritation i ansiktet
 • Fillers:
  • Injektion av ett hyaluronsyrabaserat medel i områden med rynkor
  • Fyller ut rynkor till viss del och jämnar ut huden
  • Långtidseffekter ej dokumenterade:
   • Dyr behandling som måste upprepas
   • Felaktig injektionsteknik kan leda till skador och ärrbildning
 • Botulinumtoxin:
  • Injektioner i områden med rynkor leder till förlamning av de underliggande musklerna och utjämning av huden
  • Passar bäst för grova rynkor, exempelvis i pannan
  • Måste upprepas flera gånger varje år och är dyrt
  • Långtidseffekter har inte dokumenterats
 • Vitamin C eller vitaminkrämer:
  • Inga studier som tillåter slutsatser om effekten
 • Östrogen:
  • Kan fördröja hudens åldrande och minska uppkomsten av rynkor:5
   • Behandlingen har dock inte indikation för rynkor

Annan behandling

 • CO2-laserbehandling:
  • Utförs på en del kosmetiska kliniker
  • Skapar en akut brännskada med förstörelse av det yttre hudskiktet med nybildning av underliggande hud
  • Observera risken för skador, ärrbildning och inflammationer i huden
  • Brist på bevis för långtidseffekt
 • Kemiskt avlägsnande av det yttre skiktet av huden:
  • Likvärdig effekt som av CO2-laserbehandling
 • Ansiktslyftning:
  • Operation med åtstramning av överhud och underhud
  • Det finns ingen dokumentation för långtidseffekter på rynkor

Prognos

 • Rynkor utvecklas långsamt och processen fortsätter hela livet.

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons