Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Pyogent granulom


Uppdaterad den: 2018-07-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Pyogent granulom är en godartad vaskulär lesion i hud och slemhinnor.1
 • Kan också betecknas lobulärt kapillärt hemangiom2
 • Tillståndet är varken infektiöst eller granulomatöst som namnet indikerar.
 • Det är vanligare hos barn och blöder lätt.

Förekomst

 • Majoriteten av pyogena granulom uppkommer under de fem första levnadsåren och därefter avtar incidensen.3
 • I USA utgör pyogena granulom cirka 0,5 % av alla hudknutor.
 • Under graviditet förekommer pyogent granulom hos cirka 5 % av kvinnorna, inräknat en variant (epulis gravidarum) i munnen, främst under andra och tredje trimestern.

Etiologi och patogenes

 • Den exakta orsaken är okänd.
 • Snabb tillväxt är en respons på ett okänt stimulus som utlöser endotelial proliferation och angiogenes.
 • Trauma och brännskador kan spela en roll, men i de flesta fall finns det ingen uppenbar orsak.3
 • Virus, mikroskopisk arteriovenös missbildning, vissa läkemedel, cytogenetiska klonala deletionsabnormaliteter och förhöjda hormonnivåer under graviditeten verkar kunna utlösa pyogent granulom.4

ICD-10

 • L98.0 Pyogent granulom

ICD-10 Primärvård

 • L980 Pyogent granulom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes och kliniska fynd.

Differentialdiagnoser

 • Vanligt hemangiom
 • Malignt melanom
 • Basalcellscancer
 • Skivepitelcancer

Anamnes

 • Lesionerna börjar som små (mindre än 1 cm), solitära, röda eller gula glänsande papler som växer snabbt och ofta utvecklar en stjälk vid basen.
 • Pyogena granulom har extremt lätt för att blöda och de flesta söker läkare på grund av detta.

Kliniska fynd

 • Vaskulär lesion som är vanligare hos barn.
 • Förekommer oftast på huvudet, halsen och extremiteterna, särskilt fingrarna - men även på slemhinnor.
 • Storleken kan variera från någon millimeter till flera centimeter.
 • Epulis gravidarum:
  • Pyogena granulom förkommer ofta i tandköttet under graviditet men försvinner efter förlossningen
Pyogent granulom, finger
Pyogent granulom, läpp

Andra undersökningar

 • Biopsi:
  • Kan bekräfta diagnosen vid klinisk osäkerhet
  • Histologiskt ses ett lobulärt, kapillärt hemangiom där varje lob är åtskild av ett fibröst septum

När remittera?

 • När allmänläkaren inte själv kan excidera förändringen.

Behandling

Behandlingsmål

 • Borttagning av granulomet för att undvika blödning, obehag och osäkerhet kring diagnosen.

Behandlingen i korthet

 • Om möjligt är excision med 1–2 mm marginal att föredra. Hos vuxna ska preparatet alltid skickas för histopatologisk undersökning med tanke på differentialdiagnosen amelanotiskt melanom.
 • Vid svårighet att excidera, remitteras pat till hudklinik där även kurettage + diatermi och laserbehandling kan övervägas
 • Excision utan primärslutning och laserbehandling är andra behandlingsalternativ.5
 • Pyogena granulom recidiverar oftast om onormal vävnad lämnas kvar.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ett mindre antal går tillbaka spontant inom sex månader.
 • Obehandlad kommer lesionen till slut att atrofiera, bli fibromatös och långsamt försvinna.
 • I undantagsfall utvecklas multipla satellitlesioner när en solitär lesion har avlägsnats.

Komplikationer

 • Inga allvarliga.

Prognos

 • Vid otillräcklig excision recidiverar tillståndet.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Tillståndet är ofarligt.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons