Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Pyogent granulom


Uppdaterad den: 2024-03-18

Annons

Bakgrund

 • Pyogent granulom är en godartad vaskulär lesion i hud och slemhinnor.

Epidemiologi

 • Förekommer i alla åldrar. Högst incidens är mellan 10–30 års ålder.
 • Hos barn:
  • Diagnosen ställs oftast i ålder 6–10 år
 • Under graviditet:
  • Pyogent granulom förekommer hos cirka 2 %, inkluderat en variant i munnen (epulis gravidarum), företrädesvis under andra och tredje trimestern

Etiologi och patogenes

 • Snabb tillväxt är en respons på ett okänt stimuli som utlöser endotelial proliferation och angiogenes.
 • Trauma och brännskador kan spela en roll, men i de flesta fall finns det ingen uppenbar orsak.
 • Angiogenetiska faktorer och virus tycks kunna vara bakomliggande faktorer.
 • Även förhöjda hormonnivåer under graviditeten verkar kunna bidra till att pyogena granulom bildas.
Annons
Annons

ICD-10

 • L98.0 Pyogent granulom

Anamnes

 • Lesionerna börjar som små (<1 cm), solitära, röda eller gula glänsande papler som växer snabbt och ofta är smalare vid basen.
 • Pyogena granulom blöder lätt.

Kliniska fynd

 • Förekommer oftast på huvudet, halsen och extremiteterna, särskilt fingrarna – men även på slemhinnor.
 • Storleken kan variera från någon millimeter till flera centimeter.
 • Pyogena granulom förekommer ofta i munnen under graviditet, men försvinner efter förlossningen.
 • Bilder pyogent granulom, DermNet.

Utredning av pyogent granulom

 • Diagnosen sttälls på typisk anamnes och kliniska fynd.
 • Biopsi bekräftar diagnosen vid klinisk osäkerhet.
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Infantilt hemangiom
 • Malignt melanom
 • Basalcellscancer
 • Skivepitelcancer
 • Merkelcellscancer

Behandling av pyogent granulom

 • Om möjligt är excision med 1–2 mm marginal att föredra:
  • Hos vuxna ska preparatet alltid skickas för histopatologisk undersökning med tanke på differentialdiagnosen amelanotiskt melanom.
 • Vid svårighet att excidera, remitteras patienten till hudklinik där även kurettage + diatermi och laserbehandling kan övervägas.
 • Excision utan primärslutning och laserbehandling är andra behandlingsalternativ.
 • Pyogena granulom recidiverar oftast om onormal vävnad lämnas kvar.

Komplikationer

 • Inga allvarliga.

Prognos

 • Ett mindre antal går tillbaka spontant inom 6 månader.
 • Obehandlad atrofierar lesionen till slut, blir fibromatös och försvinner långsamt.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.