Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Adhesiv kapsulit, frusen skuldra


Uppdaterad den: 2021-01-15

Annons

Bakgrund

 • Benämns vanligen som adhesiv kapsulit. Kallas också för frusen axel/skuldra, en lite luddig men beskrivande beteckning.
 • Tillstånd med smärta och nedsatt passiv och aktiv rörelseförmåga i axel/skuldra till följd av inflammation/fibrotisering av ledkapseln.

Epidemiologi

 • Livstidsprevalensen av adhesiv kapsulit är 2–5 %.
 • Oftast kvinnor mellan 40–60 år. Ovanligt hos personer <40 år.

Etiologi och patogenes

 • Primär, idiopatisk, kapsulit:
  • Okänd orsak. Immunologiska faktorer har sannolikt en betydelse på grund av ökad förekomst hos personer med diabetes och hypotyreos
 • Sekundär kapsulit:
  • Efter ett trauma eller sekundärt till långvarig inaktivitet hos äldre, till exempel fraktur, apoplexi, reumatoid artrit eller andra reumatiska sjukdomar
 • Forskare tror att det i det första skedet uppstår en inflammation som åtföljs av adhesioner och fibros av ledkapseln.
Annons
Annons

ICD-10

 • M75.0 Adhesiv kapsulit i skulderled

Anamnes

 • Smärta uppstår gradvis och vanligen först, innan stelheten uppstår. Smärtan kan vara svår och är oftast mest uttalad på natten
 • I ett senare skede gör det framför allt ont i ändlägen.
 • Stelhet kommer vanligen efter smärtans debut och ökar snabbt. Kan leda till betydande funktionsnedsättning.
 • Tidigare trauma, kirurgi, inaktivitet?
 • Påverkan på andra aktiviteter (socialt liv, relationer, fritid, yrke, sömn, sexuella funktioner).

Kliniska fynd

 • Fynd av kapsulärt mönster:
  • Den passiva utåtrotationen är mest smärtsam och mest påverkad, därefter abduktion. Inåtrotationen påverkas minst
 • Graden av nedsatt mobilitet beror på vilken kapsulit det rör sig om och i vilket stadium den befinner sig. Den kan vara måttlig till väsentlig där patienten nästan inte kan använda armen.
 • Isometriska tester kan vara positiva men är ofta mindre smärtsamma än passiva/aktiva rörelser. 

Utredning av adhesiv kapsulit

 • Diagnosen baseras vanligen på anamnes och kliniska fynd.
 • Röntgen/MRT är inte rutinmässigt indicerade.
 • Blodprover kan övervägas för att bedöma differentialdiagnoser (till exempel SR vid polymyalgia rheumatica) eller riskfaktorer (diabetes, hypotyreos).
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Cervikalt diskbråck
 • Axelartros
 • Reumatisk polymyalgi
 • Monoartrit (RA)
 • Anginösa besvär
 • Cancersjukdomar (till exempel tumör i lunga)

Behandling av adhesiv kapsulit

 • I vanliga fall rekommenderas en icke-kirurgisk behandling:
  • Fysioterapi
  • Glukokortikoider intraartikulärt
  • NSAID
 • Kirurgi:
  • Behövs vanligen inte
  • Kan bestå av mobilisering (under narkos) eller kapsellösning

Egenbehandling

 • Patienten bör hålla armen i rörelse.
 • Egenbehandling med receptfria smärtstillande kan övervägas (NSAID, paracetamol).

Läkemedelsbehandling

 • Behandling med NSAID kan prövas, särskilt i smärtfasen där man misstänker en aktiv inflammatorisk komponent:
  • Till exempel naproxen 500 mg 1x2
 • Kortisoninjektioner:
  • Kan övervägas (upp till 3 injektioner) och har visat sig ha effekt på kort sikt men inte på lång sikt
  • Bör kombineras med fysioterapi
  • Till exempel triamcinolon 20 mg intraartikulärt, men det har även god effekt om det ges subakromiellt
 • Perorala steroider i undantagsfall. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Fysioterapi:
  • Rekommenderas hos alla
  • Har framför allt evidens i stelhet- och läkningsfasen
  • Består av mobilisering och terapeutiska övningar
 • Kirurgi:
  • Vanligen kapsellösning
  • Kan övervägas efter cirka ett år, om andra behandlingsmetoder inte har någon effekt

Komplikationer

 • Utveckling av sympatisk reflexdystrofi, kroniska smärtor eller kvarstående funktionsnedsättning.

Prognos

 • Prognosen är god med spontan läkning inom 12–24(36) månader.
 • Hos en liten del av patienter finns kvarstående smärtor efter ett flertal år som leder till funktionsnedsättning. 

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.