Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Adhesiv kapsulit, frusen skuldra


Uppdaterad den: 2019-12-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Benämns vanligen som adhesiv kapsulit. Kallas också för frusen axel/skuldra, en lite luddig men beskrivande beteckning.
 • Tillstånd med smärta och nedsatt passiv och aktiv rörelseförmåga i axel/skuldra till följd av inflammation/fibrotisering av ledkapseln.

Epidemiologi

 • Livstidsprevalensen av adhesiv kapsulit är 2–5 %.
 • Oftast kvinnor mellan 40–60 år. Ovanligt hos personer <40 år.

Etiologi och patogenes

 • Primär, idiopatisk, kapsulit:
  • Okänd orsak. Immunologiska faktorer har sannolikt en betydelse på grund av ökad förekomst hos personer med diabetes och hypotyreos
 • Sekundär kapsulit:
  • Efter ett trauma eller sekundärt till långvarig inaktivitet hos äldre, till exempel fraktur, apoplexi, reumatoid artrit eller andra reumatiska sjukdomar
 • Forskare tror att det i det första skedet uppstår en inflammation som åtföljs av adhesioner och fibros av ledkapseln.

ICD-10

 • M75.0 Adhesiv kapsulit i skulderled

Anamnes

 • Smärta uppstår gradvis och vanligen först, innan stelheten uppstår. Smärtan kan vara svår och är oftast mest uttalad på natten
 • I ett senare skede gör det framför allt ont i ändlägen.
 • Stelhet kommer vanligen efter smärtans debut och ökar snabbt. Kan leda till betydande funktionsnedsättning.
 • Tidigare trauma, kirurgi, inaktivitet?
 • Påverkan på andra aktiviteter (socialt liv, relationer, fritid, yrke, sömn, sexuella funktioner).

Kliniska fynd

 • Fynd av kapsulärt mönster:
  • Den passiva utåtrotationen är mest smärtsam och mest påverkad, därefter abduktion. Inåtrotationen påverkas minst
 • Graden av nedsatt mobilitet beror på vilken kapsulit det rör sig om och i vilket stadium den befinner sig. Den kan vara måttlig till väsentlig där patienten nästan inte kan använda armen.
 • Isometriska tester kan vara positiva men är ofta mindre smärtsamma än passiva/aktiva rörelser. 

Utredning av adhesiv kapsulit

 • Diagnosen baseras vanligen på anamnes och kliniska fynd.
 • Röntgen/MRT är inte rutinmässigt indicerade.
 • Blodprover kan övervägas för att bedöma differentialdiagnoser (till exempel SR vid polymyalgia rheumatica) eller riskfaktorer (diabetes, hypotyreos).

Differentialdiagnoser

 • Cervikalt diskbråck
 • Axelartros
 • Reumatisk polymyalgi
 • Monoartrit (RA)
 • Anginösa besvär
 • Cancersjukdomar (till exempel tumör i lunga)

Behandling av adhesiv kapsulit

 • I vanliga fall rekommenderas en icke-kirurgisk behandling:
  • Fysioterapi
  • Glukokortikoider intraartikulärt
  • NSAID
 • Kirurgi:
  • Behövs vanligen inte
  • Kan bestå av mobilisering (under narkos) eller kapsellösning

Egenbehandling

 • Patienten bör hålla armen i rörelse.
 • Egenbehandling med receptfria smärtstillande kan övervägas (NSAID, paracetamol).

Läkemedelsbehandling

 • Behandling med NSAID kan prövas, särskilt i smärtfasen där man misstänker en aktiv inflammatorisk komponent:
  • Till exempel naproxen 500 mg 1x2
 • Kortisoninjektioner:
  • Kan övervägas (upp till 3 injektioner) och har visat sig ha effekt på kort sikt men inte på lång sikt
  • Bör kombineras med fysioterapi
  • Till exempel triamcinolon 20 mg intraartikulärt, men det har även god effekt om det ges subakromiellt
 • Perorala steroider i undantagsfall. 

Annan behandling

 • Fysioterapi:
  • Rekommenderas hos alla
  • Har framför allt evidens i stelhet- och läkningsfasen
  • Består av mobilisering och terapeutiska övningar
 • Kirurgi:
  • Vanligen kapsellösning
  • Kan övervägas efter cirka ett år, om andra behandlingsmetoder inte har någon effekt

Komplikationer

 • Utveckling av sympatisk reflexdystrofi, kroniska smärtor eller kvarstående funktionsnedsättning.

Prognos

 • Prognosen är god med spontan läkning inom 12–24(36) månader.
 • Hos en liten del av patienter finns kvarstående smärtor efter ett flertal år som leder till funktionsnedsättning. 

Källor

 • Ramirez J. Adhesive Capsulitis: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2019;99(5):297–300.
 • Redler LH, Dennis ER. Treatment of Adhesive Capsulitis of the Shoulder. J Am Acad Orthop Surg. 2019;27(12):e544–e554.
 • Page MJ, Green S, Kramer S, Johnston RV, McBain B, Chau M,Buchbinder R. Manual therapy and exercise for adhesive capsulitis (frozen shoulder). Cochrane Database Syst Rev. 2014 Aug 26;8:CD011275.

Annons
Annons
Annons

Annons