Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Håravfall hos kvinnor


Uppdaterad den: 2019-11-26
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

  • Den kvinnliga formen av håravfall innebär först och främst förlust av hår kring mittlinjen uppe på huvudet, men håravfallet kan ibland även vara lokaliserat till andra ställen.
  • Kan benämnas håravfall, alopeci, androgen alopeci hos kvinnor, female pattern hair loss (FPHL).

Epidemiologi

  • Finns inga enhetliga kriterier och prevalensen är därför svårmätt, men verkar öka med åldern. Dock är efterfrågan på behandling störst i åldrarna 25–40 år.
  • Debuten verkar vara senare än för män.

Etiologi och patogenes

ICD-10


Annons
Annons
Annons