Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Androgen alopeci (manligt håravfall)


Uppdaterad den: 2020-06-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Bakgrund

 • Androgent håravfall, androgen alopeci eller manligt håravfall är en progressiv, icke-ärrbildande form av håravfall hos män.

Epidemiologi

 • Cirka 30 % av alla män har androgen alopeci vid 30 års ålder, 50–60 % vid >50 års ålder och förekomsten ökar till drygt 70 % över 80 års ålder.

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet uppfattas som ett fysiologiskt tillstånd.
 • Tillståndet beror på ett samspel mellan androgener och genetiska faktorer:
  • Androgener kan ha stimulerande och inhibitoriska effekter på hårfolliklrar, beroende på var hårfollikrarna finns
  • Tillståndet har en polygenetisk bas

ICD-10

 • L64 Androgen alopeci (manligt håravfall)

Anamnes

 • Smygande debut med långsam progression.
 • Familjär förekomst ökar sannolikheten att det handlar om androgen alopeci.
 • Andra symtom/besvär talar emot diagnosen.

Kliniska fynd

 • Områden med inget eller färre hår med tunnare hårstrån än på andra platser.
 • Vid dermatoskopi syns ofta hårstrån med olika tjocklekar.

Utredning av androgen alopeci

 • Ingen särskild annan utredning behövs.
 • I oklara fall kan biopsi genomföras.

Differentialdiagnoser

 • Åldersbetingad alopeci
 • Endokrina orsaker, såsom hypotyreos, järnbristanemi, malnutrition
 • Alopecia areata

Behandling av androgen alopeci

 • Behandling kan bromsa progressionen och leda till ökad hårdensitet, men effekt uppnås endast under pågående behandling.
 • Det finns dokumentation som visar effekt av systemisk behandling med finasterid eller lokalbehandling med minoxidil.

Egenbehandling

 • Undvika faktorer som kan ge ytterligare skada på hårfolliklar, såsom rökning, UV-strålning och diabetes.

Läkemedelsbehandling

 • Finasterid:
  • 1 mg/dag
  • Cirka 50 % har effekt; effekten vid avancerad alopeci har inte fastställts
  • Risk för biverkningar såsom nedsatt libido, gynekomasti, impotens och ejakulationsrubbningar
 • Minoxidil:
  • Vid begränsad omfattning av håravfallet (<20 % av hjässan)
  • Finns i två styrkor, 20 mg/mL och 50 mg/mL:
   • Appliceras lokalt på torrt hårbotten 2 gånger dagligen
   • Lösningen med 50 mg/mL är mer effektiv än lösningen med 20 mg/mL
  • Eksem (klåda, torr hud), mjäll och ökad hårväxt i ansiktet förekommer som biverkningar
 • Behandling med finasterid och minoxidil kan kombineras. 

Annan behandling

 • Laserbehandling:
  • Har i många studier visat sig ha god effekt
 • Platelet-rich plasma (PRP).
 • Hårtransplantation.

Komplikationer

 • Sämre självbild.
 • Biverkningar av finasteridbehandling som i vissa fall kan vara långvariga/irreversibla.

Prognos

 • Jämnt progredierande förlopp, men med olika hastighet från person till person.
 • Behandling kan leda till att progressionen bromsas, men det finns ingen behandling som låter hår växa på nytt från områden som har blivit hårlösa.

Källor

 • Katzer T, Leite Junior A, Beck R, da Silva C. Physiopathology and current treatments of androgenetic alopecia: Going beyond androgens and anti-androgens. Dermatol Ther. 2019;32(5):e13059.
 • Phillips TG, Slomiany WP, Allison R. Hair Loss: Common Causes and Treatment. Am Fam Physician. 2017;96(6):371‐378. 
 • Adil A, Godwin M. The effectiveness of treatments for androgenetic alopecia: A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol. 2017;77(1):136‐141.e5.
 • Lolli F, Pallotti F, Rossi A, et al. Androgenetic alopecia: a review. Endocrine. 2017;57(1):9‐17. PMID:28349362.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons