Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Androgen alopeci (manligt håravfall)


Uppdaterad den: 2022-04-28

Annons

Bakgrund

 • Androgent håravfall, androgen alopeci eller manligt håravfall är en progressiv, icke-ärrbildande form av håravfall hos män.

Epidemiologi

 • Cirka 30 % av alla män har androgen alopeci vid 30 års ålder, 50–60 % vid >50 års ålder och förekomsten ökar till drygt 70 % över 80 års ålder.

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet uppfattas som ett fysiologiskt tillstånd.
 • Tillståndet beror på ett samspel mellan androgener och genetiska faktorer:
  • Androgener kan ha stimulerande och inhibitoriska effekter på hårfolliklrar, beroende på var hårfollikrarna finns
  • Tillståndet har en polygenetisk bas
Annons
Annons

ICD-10

 • L64 Androgen alopeci (manligt håravfall)

Anamnes

 • Smygande debut med långsam progression.
 • Familjär förekomst ökar sannolikheten att det handlar om androgen alopeci.
 • Andra symtom/besvär talar emot diagnosen.

Kliniska fynd

 • Områden med inget eller färre hår med tunnare hårstrån än på andra platser.
 • Vid dermatoskopi syns ofta hårstrån med olika tjocklekar.

Utredning av androgen alopeci

 • Ingen särskild annan utredning behövs.
 • I oklara fall kan biopsi genomföras.
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Åldersbetingad alopeci
 • Endokrina orsaker, såsom hypotyreos, järnbristanemi, malnutrition
 • Alopecia areata

Behandling av androgen alopeci

 • Behandling kan bromsa progressionen och leda till ökad hårdensitet, men effekt uppnås endast under pågående behandling.
 • Det finns dokumentation som visar effekt av systemisk behandling med finasterid eller lokalbehandling med minoxidil.

Egenbehandling

 • Undvika faktorer som kan ge ytterligare skada på hårfolliklar, såsom rökning, UV-strålning och diabetes.

Läkemedelsbehandling

 • Finasterid:
  • 1 mg/dag
  • Cirka 50 % har effekt; effekten vid avancerad alopeci har inte fastställts
  • Risk för biverkningar såsom nedsatt libido, gynekomasti, impotens och ejakulationsrubbningar
 • Minoxidil:
  • Vid begränsad omfattning av håravfallet (<20 % av hjässan)
  • Finns i två styrkor, 20 mg/mL och 50 mg/mL:
   • Appliceras lokalt på torrt hårbotten 2 gånger dagligen
   • Lösningen med 50 mg/mL är mer effektiv än lösningen med 20 mg/mL
  • Eksem (klåda, torr hud), mjäll och ökad hårväxt i ansiktet förekommer som biverkningar
 • Behandling med finasterid och minoxidil kan kombineras. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Laserbehandling:
  • Har i många studier visat sig ha god effekt
 • Platelet-rich plasma (PRP).
 • Hårtransplantation.

Komplikationer

 • Sämre självbild.
 • Biverkningar av finasteridbehandling som i vissa fall kan vara långvariga/irreversibla.

Prognos

 • Jämnt progredierande förlopp, men med olika hastighet från person till person.
 • Behandling kan leda till att progressionen bromsas, men det finns ingen behandling som låter hår växa på nytt från områden som har blivit hårlösa.

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.