Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Allergologi

Allergen immunterapi (AIT)


Uppdaterad den: 2024-03-14

Annons

Definition

 • Allergen immunterapi (AIT) benämns ibland allergenspecifik immunterapi (ASIT), hyposensibilisering eller allergivaccination:
  • AIT ökar patientens tolerans mot allergenet över tid och begränsar därmed allergisymtomen
 • Behandlingen innebär administrering av specifika allergener antingen sublingual (SLIT), med subkutana injektioner (SCIT) eller oralt (OIT, jordnötsallergi):
  • Allergendosen vid SCIT och OIT trappas långsamt upp tills en underhållsdos uppnåtts
 • Immunterapi vid insektsallergi kallas också för VIT (venom immunotherapy).

Indikationer

 • Det ska finnas en påvisad sensibilisering, en specifik IgE-medierad reaktion mot allergenet som behandlingen avser att behandla.
 • Allergisk rinit, konjunktivit eller astma hos patienter med träd- och gräspollen, hund-, katt- och husdammskvalsterallergi:
  • Om patienten inte uppnår tillräcklig symtomlindring med minskad allergenexponering och symtomatisk läkemedelsbehandling
  • Vid pollenallergi – hos patienter med rinokonjunktivit som börjar få inslag av bronkiell hyperreaktivitet eller astma under pollensäsongen
 • Allergi mot insektsstick:
  • Bör erbjudas barn och vuxna med systemiska reaktioner som omfattar andnings- och cirkulationsorganen
  • Kan erbjudas vuxna med systemisk reaktion i form av urtikaria, särskilt vid känd eller misstänkt koronar hjärtsjukdom
 • Jordnötsallergi:
  • Oral immunterapi (OIT) finns för jordnöt, där indikationen är jordnötsallergi i åldern 4–17 år:
   • Påbörjad behandling kan fortsätta att ges till patienter ≥18 år
  • Både patient/familj och behandlande läkare ska vara mycket motiverade till att genomföra OIT jordnöt, eftersom det är en tids- och resurskrävande behandling som även är förenad med vissa risker

Kontraindikationer

 • Kontraindikationer baseras på patientens förmåga att överleva en systemisk allergisk reaktion:2
  • Dåligt kontrollerad, instabil och svårbehandlad astma med FEV1 <70 % av förväntat värde
  • Svår aktiv immunologisk sjukdom, malignitet eller kronisk infektion
  • Behandling med immunmodulerande läkemedel
  • Dålig patientföljsamhet till givna råd och anvisningar som kan äventyra säkerheten vid behandlingen
  • Graviditet (gäller start och uppdosering)
  • Barn som inte vill medverka i behandlingen, i praktiken behandlas sällan barn <5 år
 • Kontraindikationer för OIT för jordnöt:
  • Aktuell svår eller okontrollerad astma
  • Anamnes på eller aktuell eosinofil esofagit, annan eosinofil gastrointestinal sjukdom, kronisk återkommande eller svår gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), dysfagi
  • Anamnes på, eller aktuell, svår mastcellssjukdom
  • Svår eller livshotande anafylaxi inom 60 dagar innan initiering av OIT
Annons
Annons

Relativa kontraindikationer

 • Individuell bedömning där konsekvenserna av att inte ge AIT måste vägas mot risken för biverkningar från specifik immunterapi.

Effekter

 • AIT minskar allergisymtom och läkemedelsanvändning.
 • Patienten blir mindre känslig för allergener i hud, ögon, näsa och bronker.
 • Reducerad specifik och ospecifik hyperreaktivitet i luftvägarna och färre sena astmatiska reaktioner.
 • AIT för allergisk rinit kan eventuellt minska risken för senare utveckling av astma hos barn.

Källor

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.