Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Dyslipidemi, hyperlipidemi


Uppdaterad den: 2024-05-23

Annons

Bakgrund

 • Begreppet dyslipidemi används för att benämna olika lipidrubbningar med ofördelaktig fördelning av lipider. Begreppet hyperlipidemi omfattar alla former av ökad nivå av blodlipider.
 • Det finns ett samband mellan rubbningar av nivåer av vissa lipider och aterosklerosutveckling, framför allt koronar hjärtsjukdom.

Epidemiologi

 • Vanligt tillstånd. 
 • Ärftliga varianter inklusive polygen hyperkolesterolemi och familjär kombinerad hyperlipidemi är vanliga, medan familjär hyperkolesterolemi (FH) är ovanligt – särskilt den homozygota varianten. 

Etiologi och patogenes

 • Man har sett en linjär relation mellan LDL-kolesterol (och apoB-rika lipoproteiner) och risk för aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom, utan någon lägsta nivå där behandlingseffekten avtar.
 • Ofta är dyslipidemi en följd av diverse riskfaktorer för metabol sjukdom och är i dessa fall en del av metabolt syndrom:
  • Bukfetma
  • Minskade HDL-nivåer
  • Förhöjda triglyceridnivåer
  • Hypertoni
  • Nedsatt glukostolerans/diabetes

Predisponerande faktorer

 • Levnadsvanor:
  • Kost som innehåller höga nivåer av mättade fetter
  • Rökning
  • Stress
  • Otillräcklig fysisk aktivitet 
  • För lite sömn eller dålig sömnkvalitet
 • Andra medicinska tillstånd:
  • Typ 2-diabetes
  • Primär biliär kolangit
  • Nefrotiskt syndrom
  • Sköldkörtelsjukdomar, vanligen hypotyreos
  • Kronisk njursvikt
  • Hiv/aids
  • Övervikt, obesitas
  • PCOS
  • Sömnapnésyndrom
 • Läkemedel:
  • Tiaziddiuretika
  • Betablockerare
  • Medel mot arrytmi
  • Cellgiftsbehandling
  • Immunsuppressiv behandling (till exempel cyklosporin)
  • Retinoider
Annons
Annons

ICD-10

 • E78 Rubbning i omsättningen av lipoprotein och andra lipidemier

Anamnes

 • Ärftlighet:
  • Släktingar med hyperkolesterolemi?
  • Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom hos nära släktingar med debut före 60 års ålder (kvinnor) och/eller 55 års ålder (män)
 • Hypertoni
 • Rökning
 • Onyttiga matvanor
 • Fysisk inaktivitet:
  • <150 minuter (måttlig intensitetsnivå) alternativt <75 minuter (hög intensitetsnivå) per vecka 
 • Psykosocial ohälsa
 • Överkonsumtion av alkohol 
 • Diabetes
 • Erektil dysfunktion
 • Läkemedel 
 • Vid konstaterad dyslipidemi:
  • Föreligger tecken på sekundär dyslipidemi? Läkemedel som kan orsaka hyperlipidemi? Kroniska sjukdomar som kan orsaka hyperlipidemi?
 • Tidigare hjärt-kärlsjukdomar?

Kliniska fynd

 • Övriga riskfaktorer:
  • Vikt, längd, midjemått, BMI
  • Blodtryck
  • Kärlstatus, hjärtstatus
 • Bedöm förekomsten av xantomknutor, arcus senilis corneae och xantelasmata för att bedöma risken på familjär hyperkolesterolemi.

Utredning av dyslipidemi

 • Vilka värden som anses vara för höga är beroende på patientens totala riskprofil:
 • Blodprover för att bedöma annan patologi och eventuellt sekundär dyslipidemi:
  • Blodstatus
  • Fastande P-glukos och vid diabetes HbA1c
  • TSH och T4
  • Levertransaminaser (ALAT) och CK inför insättning av statiner
  • Kreatinin, Na, K
Annons
Annons

Behandling av dyslipidemi, hyperlipidemi

 • Den totala risken för hjärt-kärlsjukdomar utgör det primära underlaget för beslut om behandling, inte endast lipidnivån.
 • Rökfrihet, nyttig kost, tillräcklig fysisk aktivitet, normal kroppsvikt, normalt blodtryck, normoglykemi och rekommenderade högsta LDL-nivåer.

Egenbehandling

 • Anpassning av ohälsosamma levnadsvanor bör pågå i minst sex månader innan man tar ställning om behandling med läkemedel ska sättas in.
 • Undantaget är patienter med etablerad hjärt-kärlsjukdom där man ofta vill starta med läkemedelsbehandling och omläggning av livsstil samtidigt.

Läkemedelsbehandling

 • Läkemedel (vanligaste):
  • Statiner
  • Ezetimib
  • Övriga läkemedel (inklusive PCSK9-hämmare)
 • Statiner är indicerade vid LDL >4,9 mmol/L samt vid hög eller mycket hög risk, till exempel:
 • Kolesterolabsorptionshämmare (ezetimib 10 mg, 1 x 1) rekommenderas tillsammans med statiner om behandlingsmålet inte uppnås med den högsta doseringen av statiner eller hos patienter som inte tolererar statiner.

Annan behandling

 • Behandling av övriga riskfaktorer. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Ökad förekomst av hjärt-kärlsjukdom, såsom hjärtinfarkt, hjärtdöd, stroke, TIA, njursvikt, erektil dysfunktion och perifer artärsjukdom.
 • Lever- eller muskelbiverkningar. 

Prognos

 • Prognosen beror både på kolesterolnivå och totalrisk för koronarsjukdom.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.