Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Fabrys sjukdom

Fabrys (eller Anderson-Fabrys) sjukdom är en ärftlig lysosomal sjukdom som orsakas av brist på enzym alfa-galaktosidas A. Enzymbristen leder till att skadliga kemiska substanser lysosomer inte bryts ner utan istället lagras i olika celler.


Publicerad den: 2017-10-17
Författare: Dimitrios Chantzichristos, Överläkare och specialist i internmedicin och endokrinologi-diabetologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Annons

Bakgrund och epidemiologi

Två hudläkare, J. Fabry i Tyskland och W. Anderson i England, beskrev oberoende av varandra sjukdomen 1898.

Prevalens: 1:17 000-1:117 000 invånare. Med andra ord en ovanlig sjukdom.

Mortalitet: Män har sämre överlevnad än kvinnor. 
Annons
Annons

Etiologi och patogenes

Sjukdomen beror på mutation i genen GLA (belägen i kromosom X) som kodar för enzymet alfa-galaktosidas A. Alfa-galaktosidas A är en av lysosomernas enzymer, som bryter ner olika ämnen som därefter kan vara tillgängliga för produktion av nya ämnen.


Ansamlingen av dom så kallade glykosfingolipider (framför allt globotriaocylceramid, Gb3), som skulle brytas ner av alfa-galaktosidas A, skadar bland annat blodkärlen, hjärtat, njurarna och nervsystemet.

Ärftlighet

Fabrys sjukdom är en X-kromosombunden recessivt ärftlig sjukdom, vilket innebär att alla män med en muterad gen utvecklar sjukdomen. Kvinnor med en muterad gen kan också utveckla sjukdomen och bli i värsta fall lika sjuka som män. Denna variation hos kvinnor beror på den slumpmässiga inaktiveringen av den ena X-kromosomen under det tidiga embryostadiet.

Klinik

Sjukdomens manifestationer är associerade med enzymets kvarvarande funktion. Det är därför män (i jämförelse med kvinnor) ofta utvecklar de olika manifestationerna tidigare i livet samt får en mer typisk sjukdomsbild.

Sjukdomens första manifestationer brukar komma i barnåren i form av:

 • neuropatiska smärtor i händer och fötter (akroparestesier), 
 • minskad svettningsförmåga (hypohidros), 
 • hudförändringar (angiokeratom, telangiektasier) och 
 • ögonförändringar i hornhinna (cornea verticillata).

Akroparestesierna, som kan utlösas av bland annat feber, fysisk eller psykisk belastning, försvinner med tiden.

Fabry sjukdomens sena komplikationer som uppträder i vuxen ålder är:

 • kryptogen stroke, 
 • hypertrof kardiomyopati (av vänster kammare), klaffel, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi, 
 • kronisk njursvikt och njurcystor,
 • dyspné, obstruktivitet och kronisk bronkit, 
 • diarré, förstoppning och buksmärtor och 
 • Raynauds fenomen.
Annons
Annons

Diagnostik och undersökning

Misstanke om sjukdomen uppstår på grund av manifestationerna ovan och/eller att en släktning har sjukdomen. Att upptäcka och diagnostisera Fabrys sjukdom hos en individ, utan känd sjukdom i familjen, kräver stor uppmärksamhet av läkare inom flera olika specialiteter (såsom neurolog, dermatolog, oftalmolog, kardiolog, nefrolog, reumatolog).

Diagnostiska verktyg:

 • Cornea verticillata anses patognomont för Fabrys sjukdom och vid misstänkt sjukdom bör personen remitteras till oftalmolog.
 • Hos män bekräftas diagnosen genom låg aktivitet av enzymet alfa-galaktosidas A i leukocyter. Denna metod kan dock inte utesluta sjukdomen hos kvinnor med medellåg enzymaktivitet.
 • DNA-diagnostik i en av familjens medlemmar: GLA-gen i kromosom X.
 • Hud- eller njurbiopsi i enstaka fall.

Differentialdiagnoser

Behandling

Det finns två typer av specifika behandlingar för Fabrys sjukdom:

Intravenös infusion av enzymersättning: rekombinant humant alfa-galaktosidas A (Replagal) eller B (Fabrazym). Replagal administreras med en dos om 0,2 mg/kg kroppsvikt varannan vecka under cirka 40 minuter. Fabrazym administreras med en dos om 1 mg/kg kroppsvikt varannan vecka under cirka 2 timmar. Indikation att starta behandlingen bedöms av behandlade barn- eller vuxenendokrinolog med stöd av publicerade riktlinjer (se nedan).

Per oral ”chaperone” behandling. Migalastat (Galafold) är en eskorterande farmakologisk substans som är utformad för att binda till de aktiva ställena på vissa mutanta former av alfa-galaktosidas A; dessa genotyper refereras till som behandlingsbara mutationer. Migalastatbindningen stabiliserar och återställer enzymaktiviteten och leder till nedbrytning av Gb3. Galafold är en ny medicin och ges en gång (1 kapsel) varannan dag hos patienter över 16 års ålder.

Förutom dessa specifika behandlingar, finns det symtomlindrande samt profylaktiska behandlingar (i form av smärtstillande, laserbehandling mot hudförändringar, blodförtunnande, olika hjärtmediciner etcetera). Dessutom bör personer med allvarliga komplikationer genomgå pacemakerinläggning eller hjärt- eller njurtransplantation.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

Rapporterad median kumulativ överlevnad är 50 år, där ett fåtal personer har överlevt efter 60 års ålder. Den vanligaste dödsorsaken är kardiovaskulär sjukdom.
Komplikationer.
Svåra komplikationer som kan uppstå vid Fabrys sjukdom är:

Med anledning av detta, sker uppföljning av vuxna personer med diagnostiserad sjukdom (med eller utan behandling) i princip en gång årligen via Centrum för sällsynta diagnoser, med bland annat blod- och urinprover, EKG, UCG och Iohexol clearence.

Särskilda och/eller förebyggande råd

Rökning, som skadar lungorna och bidrar till angiopati, bör undvikas.

Övrigt

I samband med diagnostisering, erbjuds genetisk vägledning till den berörda familjen. Anlagsbärar- och fosterdiagnostik samt preimplantatorisk genetisk diagnostik i samband med provrörsbefruktning är möjliga.

Vidare information

ICD-10

E75.2F: Fabry-Andersons sjukdom

Referenser

 1. Socialstyrelsens hemsida för ovanliga diagnoser: ”Fabrys sjukdom”, 2014
 2. ”Endokrinologi”, redaktör Sibritt Werner, 3 upplagan, 2015
 3. ”Klinisk Endokrinologi”, redaktörer Stefan Sjöberg och C

 


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons