Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Hepatisk klåda


Uppdaterad den: 2019-04-23

Annons

Definition

 • Hepatisk klåda (pruritus) är ett symtom på intra- och extrahepatisk kolestas.

Bakgrund och epidemiologi

 • Ovanligt till vanligt, beroende på underliggande sjukdom.

Etiologi och patogenes

 • Hepatisk klåda relateras vanligtvis till kolestatisk leversjukdom.
 • Kolestasen kan bero på:
  • Hepatocellulär kolestas (försämrad hepatocellulär sekretion), till exempel:
   • Graviditetskolestas
   • Akut eller kronisk virushepatit
 • Kolestas på grund av toxiner eller läkemedel
  • Kolangiocellulär kolestas (intrahepatisk skada av gallvägar), till exempel:
   • Primär biliär kolangit
   • Primär skleroserande kolangit
  • Obstruktiv kolestas (obstruktion av intra- eller extrahepatiska gallvägar):
   • Gallstenar
   • Malignitet som leder till obstruktion
 • Patogenesen är inte helt klarlagd men gallsyror eller deras metaboliter har föreslagits som utlösande agens.
Annons
Annons

ICD-10

 • L29.8 Annan pruritus (generaliserad klåda vid annan sjukdom än hudsjukdom)
 • L29.9 Pruritus, ospecificerad
 • O26.6 Leverrubbningar under graviditet, förlossning och barnsängstid (obstetrisk kolestas)

Anamnes och kliniska fynd

 • Anamnes:
  • Generaliserad klåda, måttlig till svår grad
  • Mest intensiv i extremiteter och i handflator och under fotsulor
  • Typiskt är en försämring av klådan på kvällen och natten
  • Försämring vid värmeexponering, menstruation, hormonell behandling, tidig graviditet och kontakt med ull
 • Kliniska fynd:
  • Inga primära hudförändringar
  • Eventuellt hudskador till följd av klådan
  • Tecken på leversjukdom saknas ofta

Diagnostik och undersökning

 • Blodprover:
  • Blodstatus
  • Njurfunktion
  • Leverprover
  • Eventuellt hepatitserologi

Differentialdiagnoser

 • Skabb.
 • Andra hudsjukdomar med klåda (torr hud, eksem, urtikaria, varicella zoster).
 • Lymfom och andra maligniteter.
 • Uremisk klåda.
 • Polycytemia vera.
 • Hypertyreos.
 • Läkemedelsutlöst klåda.
 • Neurologisk klåda (postherpetisk neuralgi).
 • Psykogen klåda.
Annons
Annons

Allmänt

 • Består av lokala hudpreparat med menthol och perorala preparat. I enstaka fall behövs mer avancerad terapi.

Egenbehandling

 • Eventuellt mjukgörande kräm för patienter med torr hud:
  • Mentholgel eller -kräm kan användas hos samtliga patienter med hepatisk klåda
 • Duscha/bada i kallt vatten.
 • Rekommendera att hålla naglar korta för att undvika hudskador.

Läkemedelsbehandling

 • Kolestyramin rekommenderas som förstahandsval:
  • Kolestyramin 4 gram/påse:
   • 1 påse före och 1 påse efter frukost. Kan ökas till 16 gram/dag
 • Andrahandsval är rifampicin, därefter naltrexon, därefter sertralin:
  • Samråd med hepatolog och/eller dermatolog rekommenderas
 • Antihistaminer har ingen effekt förutom eventuell sederande effekt.
 • Ursodeoxicholsyra kan ges vid graviditetskolestas.

Förlopp

 • Klådan är ofarlig och påverkar inte prognosen för den aktuella leversjukdomen.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Beror på bakomliggande tillstånd. 

Komplikationer

 • Depression och ökad suicidrisk till följd av klådan.

Källor:

 • Düll MM, Kremer AE. Management of Chronic Hepatic Itch. Dermatol Clin 2018; 36(3): 293-300.
 • Mittal A. Cholestatic Itch Management. Curr Probl Dermatol 2016; 50: 142-148.
 • Hegade VS, Kendrick SF, Rehman J, et al. Itch and liver: management in primary care. Br J Gen Pract 2015; 65(635): e418-20.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.