Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Hepatisk klåda


Uppdaterad den: 2019-04-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • Hepatisk klåda (pruritus) är ett symtom på intra- och extrahepatisk kolestas.

Bakgrund och epidemiologi

 • Ovanligt till vanligt, beroende på underliggande sjukdom.

Etiologi och patogenes

 • Hepatisk klåda relateras vanligtvis till kolestatisk leversjukdom.
 • Kolestasen kan bero på:
  • Hepatocellulär kolestas (försämrad hepatocellulär sekretion), till exempel:
   • Graviditetskolestas
   • Akut eller kronisk virushepatit
 • Kolestas på grund av toxiner eller läkemedel
  • Kolangiocellulär kolestas (intrahepatisk skada av gallvägar), till exempel:
   • Primär biliär kolangit
   • Primär skleroserande kolangit
  • Obstruktiv kolestas (obstruktion av intra- eller extrahepatiska gallvägar):
   • Gallstenar
   • Malignitet som leder till obstruktion
 • Patogenesen är inte helt klarlagd men gallsyror eller deras metaboliter har föreslagits som utlösande agens.

ICD-10

 • L29.8 Annan pruritus (generaliserad klåda vid annan sjukdom än hudsjukdom)
 • L29.9 Pruritus, ospecificerad
 • O26.6 Leverrubbningar under graviditet, förlossning och barnsängstid (obstetrisk kolestas)

Anamnes och kliniska fynd

 • Anamnes:
  • Generaliserad klåda, måttlig till svår grad
  • Mest intensiv i extremiteter och i handflator och under fotsulor
  • Typiskt är en försämring av klådan på kvällen och natten
  • Försämring vid värmeexponering, menstruation, hormonell behandling, tidig graviditet och kontakt med ull
 • Kliniska fynd:
  • Inga primära hudförändringar
  • Eventuellt hudskador till följd av klådan
  • Tecken på leversjukdom saknas ofta

Diagnostik och undersökning

 • Blodprover:
  • Blodstatus
  • Njurfunktion
  • Leverprover
  • Eventuellt hepatitserologi

Differentialdiagnoser

 • Skabb.
 • Andra hudsjukdomar med klåda (torr hud, eksem, urtikaria, varicella zoster).
 • Lymfom och andra maligniteter.
 • Uremisk klåda.
 • Polycytemia vera.
 • Hypertyreos.
 • Läkemedelsutlöst klåda.
 • Neurologisk klåda (postherpetisk neuralgi).
 • Psykogen klåda.

Allmänt

 • Består av lokala hudpreparat med menthol och perorala preparat. I enstaka fall behövs mer avancerad terapi.

Egenbehandling

 • Eventuellt mjukgörande kräm för patienter med torr hud:
  • Mentholgel eller -kräm kan användas hos samtliga patienter med hepatisk klåda
 • Duscha/bada i kallt vatten.
 • Rekommendera att hålla naglar korta för att undvika hudskador.

Läkemedelsbehandling

 • Kolestyramin rekommenderas som förstahandsval:
  • Kolestyramin 4 gram/påse:
   • 1 påse före och 1 påse efter frukost. Kan ökas till 16 gram/dag
 • Andrahandsval är rifampicin, därefter naltrexon, därefter sertralin:
  • Samråd med hepatolog och/eller dermatolog rekommenderas
 • Antihistaminer har ingen effekt förutom eventuell sederande effekt.
 • Ursodeoxicholsyra kan ges vid graviditetskolestas.

Förlopp

 • Klådan är ofarlig och påverkar inte prognosen för den aktuella leversjukdomen.

Prognos

 • Beror på bakomliggande tillstånd. 

Komplikationer

 • Depression och ökad suicidrisk till följd av klådan.

Källor:

 • Düll MM, Kremer AE. Management of Chronic Hepatic Itch. Dermatol Clin 2018; 36(3): 293-300.
 • Mittal A. Cholestatic Itch Management. Curr Probl Dermatol 2016; 50: 142-148.
 • Hegade VS, Kendrick SF, Rehman J, et al. Itch and liver: management in primary care. Br J Gen Pract 2015; 65(635): e418-20.

 


Annons
Annons
Annons

Annons