Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Pustulosis palmoplantaris, PPP


Uppdaterad den: 2023-02-09

Annons

Bakgrund

 • Pustulosis palmoplantaris karakteriseras av återkommande pustler och välavgränsade rodnade och fjällande plack i handflator och fotsulor.

Epidemiologi

 • Prevalens är 0,01 %–0,05 %.
 • Vanligare hos kvinnor.
 • Debuterar oftast i 45–65 års åldern.

Etiologi och patogenes

 • Etiologi och patogenes är oklara.
 • Besläktat med psoriasis.
 • Det antas att miljöfaktorer såsom rökning, infektion och läkemedel (TNF-α-hämmare) kan bidra till sjukdomen.
Annons
Annons

ICD-10

 • L40.3 Pustulosis palmaris et plantaris

Anamnes

 • Psoriasis eller andra hudsjukdomar?
 • Ofta klåda och brännande smärta i handflator och fotsulor:
  • Endast handflatorna eller bara fotsulorna kan vara involverade, men oftast är båda drabbade
 • Ibland så svåra smärtor att det är svårt att gå och att klara dagliga aktiviteter.
 • Perioder med exacerbationer och perioder med mindre besvär.

Kliniska fynd

 • Sterila pustler runt hälar, centralt i hålfoten och i handflator, ofta upp mot handleden.
 • Huden är rodnad och fjällande med 2–5 mm stora sterila pustler.
 • Pustlerna är initialt gula men torkar in och blir så småningom rödbruna.
 • Ofta hyperkeratoser och fissurer.
 • Ibland nagelengagemang (pitting, onycholys, subunguala pustler och nageldystrofi).

Utredning av pustulosis palmoplantaris

 • Inga ytterligare utredningar utöver anamnes och status behövs.
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Atopiskt eksem
 • Kontakteksem
 • Fotsvamp
 • Psoriasis
 • Sekundär syfilis

Behandling av pustulosis palmoplantaris

 • I första hand lokalbehandling med Grupp III-IV-steroid, eventuellt med ocklusion.
 • Nikotinstopp.

Egenbehandling

 • Nikotinstopp lindrar ofta besvären och kan ge utläkning.
 • Mjukgörande kräm flera gånger dagligen för att minska förekomst av hudsprickor.
 • Undvik uttorkning av huden med för mycket tvättning med tvål och använd handskar vid diskning.

Läkemedelsbehandling

 • Grupp IV-steroid som lokalbehandling i nedtrappningsschema under 4–6 veckor.
 • Vitamin D3 analoger, kombination av kalcipotriol och grupp III-steroid.
 • Ibland krävs Grupp III–IV-steroid under ocklusion med hydrokolloidal platta.
 • Feta salicylsyrehaltiga krämer som mjukgörande, till exempel Salicylsyra 5% i Mastixsalva (ATL) till natten kan ibland räcka som behandling.
 • Behandling hos hudspecialist:
  • Acitretin (Neotigason)
  • Fotokemoterapi, PUVA (Psoralen+UVA)
  • RePUVA (Acitretin kombinerat med PUVA)
  • Immunosuppressiv behandling med ciklosporin eller metotrexat kan vara behandlingsalternativ för vissa patienter
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Smärta.
 • Gångsvårigheter.

Prognos

 • Kronisk sjukdom med skovvisa försämringar, men skoven ger inga kvarstående resttillstånd.
 • Patienter med utbredd pustulosis palmoplantaris på fötterna har sämre prognos.

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.