Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Lunghamartom


Uppdaterad den: 2019-10-02

Annons

Bakgrund

 • Ett hamartom är en godartad tumör i ett organ. Det består av vävnad som finns normalt på stället, men som växer på ett oorganiserat sätt.
 • Lunghamartom är vanligtvis solitära och växer långsamt. De flesta lunghamartom är <4 cm i diameter när de upptäcks, även om de kan bli upp till 10 cm i diameter

Epidemiologi

 • Tillståndet finns hos 0,025–0,32 % av befolkningen och är den vanligast förekommande benigna tumören i lungorna.
 • Lunghamartom förekommer oftare bland män och är vanligast i åldersgruppen 50–60 år.

Etiologi och patogenes

 • Föreslagna teorier om orsaken till lunghamartom är medfödda malformationer, hyperplasi av normal lungvävnad, kartilaginösa benigna tumörer eller respons på inflammation.
 • Vid vissa syndrom uppstår multipla hamartom, som till exempel vid Carney-komplex, ett syndrom där patienten har lunghamartom, gastriska leiomyoblastom och fungerande extra-adrenala paragangliom.
Annons
Annons

ICD-10

 • D14 Benign tumör i mellanöra och andningsorgan
  • D14.3 Benign tumör i bronk och lunga

Anamnes

 • Det flesta patienterna med hamartom är asymtomatiska, särskilt om lesionen ligger perifert – vilket är fallet hos upp till 90 % av patienterna.
 • Centrala eller endobronkiella lesioner är däremot ofta förknippade med symtom och tecken på obstruktion – hemoptys, hosta och väsande andning

Kliniska fynd

 • Vanligtvis inga kliniska fynd.

Utredning av lunghamartom

 • Röntgen:
  • På vanliga lungröntgenbilder har lunghamartom ett karakteristisk utseende som en väldefinierad, solitär lungtumör.
  • Cirka 15–30 % av lunghamartomen är förkalkade.
  • Karakteristiska komma-formade, eller popcorn-formade, förkalkningar är närmast patognomont för lunghamartom.
 • DT:
  • Fynd vid DT liknar dem som fås vid röntgen, men ger mer detaljerad information om lesionernas interna arkitektur och morfologi.
  • Speciellt kalcium och fett ses bättre med DT än med röntgen.
  • DT-kriterier som talar för hamartom:
   • <4 cm
   • Välavgränsade kanter
   • Kalcifiering eller fettkomponenter
  • FDG-PET kan ibland vara användbart för att bedöma förändringar med intermediär risk för malignitet.
 • Histologi:
  • Om förändringarna saknar fettkomponenter eller karakteristiskt kalcifieringsmönster behöver biopsi tas för att utesluta malignitet. Detta görs med finnålsaspiration ofta via bronkoskopi.
  • Diagnosen bekräftas om brosk och fibromyxoida fragment påvisas.
 • Uppföljning:
  • De flesta tumörer växer långsamt, med en genomsnittlig hastighet på 3 mm/år.
  • Upprepade röntgenbilder kan visa långsam tillväxt. Om tumören växer snabbt kan den vara svår att skilja från lungcancer.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Lungcancer
 • Granulom

Behandling av lunghamartom

 • Lesioner som visar minimal tillväxt eller som inte ger symtom kan följas upp med upprepade röntgenkontroller.
 • Resektion görs av symtomatiska, snabbt växande hamartom eller om malignitet inte kan uteslutas:
  • Vanligen görs kilresektion eller enukleation av perifera tumörer och bronkoskopisk borttagning av endobronkiella lesioner.
  • I sällsynta fall, när ovanstående operationsmetoder inte är möjliga, exempelvis vid djupa, multipla eller stora förändringar kan lobektomi eller pulmektomi behöva göras.

Komplikationer

 • I vissa fall luftvägsobstruktion som ger atelektaser och återkommande pneumonier.
 • I sällsynta fall transformation av hamartomet till sarkom.
 • Eventuellt komplikationer i samband med utredning (biopsi, bronkoskopi).
 • Incidensen av lungcancer har rapporterats vara sex gånger högre bland patienter med lunghamartom jämfört med friska kontroller.

Prognos

 • Lunghamartom är inte associerat med ökad morbiditet eller mortalitet.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.