Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Reumatologi

Spondylartrit hos barn, entesitrelaterad JIA


Uppdaterad den: 2024-05-23

Annons

Bakgrund

 • Juvenil spondylartrit betraktas som en undergrupp av juvenil idiopatisk artrit (JIA)
 • JIA delas in i oligoartikulär JIA , polyartikulär JIA, systemisk JIA, juvenil psoriasisartrit och entesitrelaterad JIA
 • Entesitassocierad artrit kan utvecklas till axial spondylartrit.
 • Psoriasisartrit hör också till spondylartriterna.

Epidemiologi

 • Prevalens:
  • Cirka 2000 barn och ungdomar i Sverige har JIA
  • Entesitrelaterad JIA utgör < 10 % av JIA
 • Vanligare hos pojkar.

Etiologi och patogenes

 • Sjukdomens etiologi ofullständigt klarlagd.
 • Förmodligen multifaktoriell genes med samverkan av många miljöfaktorer.
 • Association med HLA-B27 och familjär förekomst tyder på en genetisk predisposition.
Annons
Annons

ICD-10

 • M08 Juvenil artrit

Anamnes

 • Diagnoskriterier enligt ILAR.
 • JIA definieras som artrit i en eller flera leder som debuterar före 16 års ålder och som varat längre än 6 veckor.
 • Entesitrelaterad JIA artrit och/eller entesit och minst två av följande:
  • Aktuell eller tidigare ömhet över SI-leden eller inflammatorisk lumbosakral smärta
  • HLA-B27 positiv
  • Debut hos pojke >6 års ålder
  • Akut symtomatisk främre uveit
  • Förstagradssläkting med ankyloserende spondylit, entesitrelaterad JIA, SI-inflammation med inflammatorisk ryggsjukdom, Reiters syndrom (reaktiv artrit) eller akut främre uveit
  • Hereditet hos förstagradssläkting med ankyloserende spondylit, entesitrelaterad JIA, sakroiliitt med inflammatorisk ryggsjukdom, Reiters syndrom (reaktiv artrit) eller akut främre uveit

Kliniska fynd

 • Debutsymtomen kan vara subtila och diagnosen svår att ställa.
 • Ofta ses perifera artriter i knä eller fotled, i regel assymmetrisk polyartrit. 
 • Entesiter –inflammation i senfäste och ligament vid sakrum, bäcken, patella, plantart eller akilles
 • Eventuellt symtom på associerade tillstånd, uveit och/eller inflammatorisk tarmsjukdom.
 • Axialt engagemang med inflammatorisk ryggsmärta och sakroiliit uppkommer ofta senare i förloppet.

Utredning av JIA

 • JIA är en uteslutningsiganos, differentialdiagnostik beroende på symtom.
 • Rygg och ledstatus.
 • Blodprover: Inflammmationsparametrar SR/CRP är ofta måttligt förhöjda. HLA-B27 är ofta positivt men ospecifikt prov.
 • Misstänkt reumatisk sjukdom hos barn ska utredas av barnspecialist.
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från den årliga kongressen ACR (American College of Rheumatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till artrit.
 • IBD-artrit bör misstänkas om tarmsymtom.

Add heading here...

 • Add content here...

Add heading here...

 • Add content here...

Behandling av JIA/spondylartrit hos barn

 • Behandling sker via barnreumatolog och är anpassad utifrån barnets behov 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Egenbehandling

 • Fysisk aktivitet.

Läkemedelsbehandling

 • Aktuella läkemedel är ofta COX-hämmare, kortikosteroider, och sjukdomsmodifierande antireumatiska medel (DMARDs)
 • Ledinjektioner med kortikosteroider

Annan behandling

 • Icke farmakologisk behandling: 
  • Fysioterapi, fysisk aktivitet 
  • Smärtlindring med TENS, värme, kyla, ev tejpning
  • Arbetsterapi, aktivitetsbalans vid trötthet (fatigue)
  • Psykologiska insatser vid behov, sömnoptimering
  • Skoinlägg och eventuella hjälpmedel

Komplikationer

 • Leddestruktion.
 • Uveit.

Prognos

 • JIA har generellt god prognos men sannolikt är det viktigt med tidig behandling och remission inom 6 månader från debut.
 • Större risk för sämre prognos ses vid engagemang av fotled, handled, höftled och/eller käkled, hög inflammationsaktivitet vid debut och sen diagnos.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.