Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Bursit, axelled, akut


Uppdaterad den: 2019-10-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • I axelleden finns flera bursor. De viktigaste är bursa subdeltoideus och bursa subscapularis
 • Akut bursit i axelled omfattar som regel hela bursa subdeltoideus.
 • Tillståndet är kanske det mest smärtsamma kring axelleden, med betydande funktionssvikt.

Epidemiologi

 • Det kliniska intrycket är att akut bursit är mer sällsynt än tendinopatier och kapsuliter.

Etiologi och patogenes

 • Bursit i axelleden uppträder oftast utan någon känd orsak, men vissa hävdar att tillståndet kan orsakas av överbelastning.

ICD-10

 • M75 Sjukdomstillstånd i skulderled
  • M75.5 Bursit i skulderled

Anamnes

 • Smärtan debuterar subakut och når max efter 2–3 dagar med mycket kraftiga smärtor lateralt i överarmen och i stora delar av C5-dermatomet samt kraftigt nedsatt funktion i axelleden.
 • I början smärtar det vid rörelse med smärtområde proximalt i C5-dermatomet, det vill säga lateralt i övre överarmen. Detta förvärras snabbt och patienten upplever smärtor både natt och dag.
 • Funktioner som att klä på sig, sova med mera är störda på grund av smärtan.

Kliniska fynd

 • En systematisk undersökning bör genomföras.
 • Passiv elevation/abduktion:
  • Är något mindre nedsatt, 60–70 grader kan vara möjligt
  • Eftersom testet medför kompression av den inflammerade bursan under acromion får patienten betydande smärtor så att armen inte kan lyftas högre
 • Passiv inåt- och utåtrotation (medial och lateral rotation):
  • Är smärtsam men klart mindre nedsatt än elevation/passiv abduktion
  • Något som gör tillståndet lätt att skilja från kapsulit där passiv utåtrotation är klart mer nedsatt
 • Isometriska tester:
  • Isometrisk abduktion och utåtrotation är ofta falskt positiv på grund av kompression av bursa vid isometrisk kontraktion
 • Palpation:
  • Vid palpation finns ofta stark ömhet i den subdeltoida delen av bursa
  • Lokal svullnad över bursan kan förekomma
 • Diagnostiserande injektion:
  • Man kan egentligen testa om bursan är strukturen som ger smärtor genom att ge en lokalanestetisk injektion i denna

Utredning av bursit

 • Klinisk undersökning är det viktigaste.
 • Vätskeansamling kan ses på ultraljud.
 • Undersökning med MRT för att påvisa vätska i bursan och partiell eller totalrotatorkuffsruptur.

Differentialdiagnoser

 • Kapsulit i skulderled.
 • Fraktur/dislokation.
 • Cervikala orsaker, påverkan av C4-C5.
 • Neurologisk amyotrofi i skulderled.

Behandling av bursit

 • Det råder viss oenighet om behandlingen.
 • Erfarenhetsbaserad kunskap visar att tillståndet har en spontan läkning efter cirka sex veckor.
 • Injektionsterapi med steroider kan vara ett behandlingsval och ger i många fall ett mycket bra resultat.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol.
 • NSAID vid behov. Kortast möjliga ti med lägsta mäjliga dos bör rekommenderas.

Annan behandling

 • Fysioterapi är inte aktuellt vid akut bursit.

Prognos

 • Obehandlad akut bursit blir bättre efter cirka två veckor, och förväntas läka helt efter cirka sex veckor.
 • Vid kortisoninjektion blir patienten oftast omedelbart mycket bättre och tillståndet går över på några få dagar.

Annons
Annons
Annons

Annons