Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Bursit, axelled, akut


Uppdaterad den: 2021-09-16

Annons

Bakgrund

 • I axelleden finns flera bursor. De viktigaste är bursa subdeltoideus och bursa subscapularis
 • Akut bursit i axelled omfattar som regel hela bursa subdeltoideus.
 • Tillståndet är kanske det mest smärtsamma kring axelleden, med betydande funktionssvikt.

Epidemiologi

 • Det kliniska intrycket är att akut bursit är mer sällsynt än tendinopatier och kapsuliter.

Etiologi och patogenes

 • Bursit i axelleden uppträder oftast utan någon känd orsak, men vissa hävdar att tillståndet kan orsakas av överbelastning.
Annons
Annons

ICD-10

 • M75 Sjukdomstillstånd i skulderled
  • M75.5 Bursit i skulderled

Anamnes

 • Smärtan debuterar subakut och når max efter 2–3 dagar med mycket kraftiga smärtor lateralt i överarmen och i stora delar av C5-dermatomet samt kraftigt nedsatt funktion i axelleden.
 • I början smärtar det vid rörelse med smärtområde proximalt i C5-dermatomet, det vill säga lateralt i övre överarmen. Detta förvärras snabbt och patienten upplever smärtor både natt och dag.
 • Funktioner som att klä på sig, sova med mera är störda på grund av smärtan.

Kliniska fynd

 • En systematisk undersökning bör genomföras.
 • Passiv elevation/abduktion:
  • Är något mindre nedsatt, 60–70 grader kan vara möjligt
  • Eftersom testet medför kompression av den inflammerade bursan under acromion får patienten betydande smärtor så att armen inte kan lyftas högre
 • Passiv inåt- och utåtrotation (medial och lateral rotation):
  • Är smärtsam men klart mindre nedsatt än elevation/passiv abduktion
  • Något som gör tillståndet lätt att skilja från kapsulit där passiv utåtrotation är klart mer nedsatt
 • Isometriska tester:
  • Isometrisk abduktion och utåtrotation är ofta falskt positiv på grund av kompression av bursa vid isometrisk kontraktion
 • Palpation:
  • Vid palpation finns ofta stark ömhet i den subdeltoida delen av bursa
  • Lokal svullnad över bursan kan förekomma
 • Diagnostiserande injektion:
  • Man kan egentligen testa om bursan är strukturen som ger smärtor genom att ge en lokalanestetisk injektion i denna

Utredning av bursit

 • Klinisk undersökning är det viktigaste.
 • Vätskeansamling kan ses på ultraljud.
 • Undersökning med MRT för att påvisa vätska i bursan och partiell eller totalrotatorkuffsruptur.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Kapsulit i skulderled.
 • Fraktur/dislokation.
 • Cervikala orsaker, påverkan av C4-C5.
 • Neurologisk amyotrofi i skulderled.

Behandling av bursit

 • Det råder viss oenighet om behandlingen.
 • Erfarenhetsbaserad kunskap visar att tillståndet har en spontan läkning efter cirka sex veckor.
 • Injektionsterapi med steroider kan vara ett behandlingsval och ger i många fall ett mycket bra resultat.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol.
 • NSAID vid behov. Kortast möjliga ti med lägsta mäjliga dos bör rekommenderas.

Annan behandling

 • Fysioterapi är inte aktuellt vid akut bursit.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Obehandlad akut bursit blir bättre efter cirka två veckor, och förväntas läka helt efter cirka sex veckor.
 • Vid kortisoninjektion blir patienten oftast omedelbart mycket bättre och tillståndet går över på några få dagar.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.