Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Bartolincysta/bartolinit


Uppdaterad den: 2023-05-23

Annons

Bakgrund

 • Bartholins körtlar är lokaliserade till bakre delen av labia majora och utförsgångarna slutar i slidmynningen, vestibulum.
 • Vid tilltäppning av utförsgångarna samlas sekret som ger cystisk uppdrivning.
 • Oinfekterade bartolincystor kan kännas av patienten som en svullnad och kan ge obehag vid samlag.
 • Cystan kan bli infekterad och det bildas en abscess, bartolinit.

Epidemiologi

 • Cirka 2 % av alla kvinnor utvecklar bartolincystor eller körtelabscess någon gång i livet.
 • Tillstånden är vanligast mellan 20 och 29 års ålder.

Etiologi och patogenes

 • Obstruktion distalt i utförsgångarna kan medföra retention av sekret och påföljande dilatation av gången med bildande av en cysta.
 • Infektion kan uppstå primärt i körteln eller sekundärt via infektion i cystan.
 • Cystan kan bli infekterad och det kan utvecklas en abscess i körteln.
 • En bartolincysta behöver inte nödvändigtvis föreligga för att en körtelabscess ska kunna bildas.
 • Olika bakterier kan orsaka abscesser, exempelvis anaeroba bakterier, stafylokocker, streptokocker och e. coli. Mindre vanligt är klamydia och gonokocker.
Annons
Annons

ICD-10

 • N75- Sjukdom i Bartholins körtel

Anamnes

 • En bartolincysta som inte är infekterad kan vara asymtomatisk.
 • Symtomen på infektion är svullnad och smärta lokaliserat baktill i labium majus.
 • Att gå, sitta eller ha samlag är smärtsamt.
 • Allmäntillståndet kan vara påverkat.

Kliniska fynd

 • En cystisk, plommonstor och palpationsöm svullnad inspekteras och palperas baktill på ena sidan av introitus. Eventuellt abscessbildning.
 • Tillståndet är ovanligt hos äldre kvinnor och man bör i dessa fall överväga risken för malignitet.

Utredning av bartolincysta/bartolinit

 • Kompletterande undersökning är oftast inte nödvändig.
 • Eventuellt odling.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Epidermal inklusionscysta (keratinös cysta).
 • Mucincysta.
 • Hidradenoma papilliferum.
 • Cystbildning i Skenes körtlar.
 • Fibrom.
 • Leiomyom.
 • Lipom.
 • Neurofibrom.
 • Skivepitelcancer och adenoid cystiskt karcinom i bartolinkörteln.

Behandling av bartolincysta/bartolinit

 • En asymtomatisk cysta kräver ingen behandling.
 • En symtomatisk cysta eller abscess måste dräneras.

Egenbehandling

 • Sittbad 2–3 gånger dagligen kan bidra till att minska besvären.
 • Smärtstillande läkemedel som paracetamol, ibuprofen.

Kirurgi

 • Incision av eventuell abscess.
 • Marsupialisering:
  • Ingreppet utförs vanligtvis polikliniskt av gynekolog
  • Bör inte utföras medan en abscess föreligger
  • Cystan incideras vertikalt 1,5–3 cm och töms på sekret
  • Därefter sys kapselväggen mot slemhinnan så att det bildas ett permanent dränage
 • Excision av cystan kan vara motiverat vid upprepade recidiv. Ingreppet kan vara besvärligt och bör utföras av van kirurg.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Infektion.

Prognos

 • Recidiverande tillstånd om det inte behandlas adekvat.
 • Efter marsupialisering recidiverar 5–15 % av cystorna.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.