Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Bartolincysta/bartolinit


Uppdaterad den: 2020-03-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Bartholins körtlar är lokaliserade till bakre delen av labia majora och utförsgångarna slutar i vestibulum.1
 • Vid tilltäppning av utförsgångarna samlas sekret som ger cystisk uppdrivning.
 • Oinfekterade bartolincystor kan kännas av patienten som en svullnad och kan ge obehag vid samlag.
 • Cystan kan bli infekterad och det bildas en abscess, bartolinit.2

Förekomst

 • 2 % av alla kvinnor utvecklar bartolincystor eller körtelabscess någon gång i livet.
 • Abscesser förekommer omkring tre gånger så ofta som cystbildningar.
 • Tillstånden är vanligast mellan 20 och 29 års ålder.

Etiologi och patogenes

Anatomi

 • Bartholins körtlar, de större vestibulära körtlarna, motsvarar de bulbouretrala körtlarna hos män (Cowpers körtlar).
 • Körtlarna träder i funktion i puberteten och säkrar fuktighet i vestibulum.
 • Körtlarna är lokaliserade bilateralt vid basen av labia minora och dränerar genom en 2–2,5 cm lång utförsgång som tömmer sig i vestibulum vid klockan fyra och åtta.
 • Storleken på körtlarna är normalt som en ärta och sällan över 1 cm.
 • Det går inte att palpera körtlarna utom vid sjukdom eller infektion.
 • Bartolinkörtlarna börjar att tillbakabildas från cirka 30 års ålder.

Patologi

 • Obstruktion distalt i utförsgångarna kan medföra retention av sekret och påföljande dilatation av gången med bildande av en cysta.
 • Cystan kan bli infekterad och det kan utvecklas en abscess i körteln.2
 • En bartolincysta behöver inte nödvändigtvis föreligga för att en körtelabscess ska kunna bildas.
 • Olika bakterier kan orsaka abscesser:
  • Tidigare var gonokocker en vanlig orsak, men idag är den vanligaste orsaken anaeroba bakterier
  • Klamydia kan också orsaka tillståndet

ICD-10

 • N75 Sjukdomar i Bartholins körtel
  • N75.0 Cysta i Bartholins körtel
  • N75.1 Abscess i Bartholins körtel

ICD-10 primärvård

 • N75- Sjukdom i Bartholins körtel

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes och kliniska fynd.

Andra cystiska och solida förändringar i vulva

 • Epidermal inklusionscysta (keratinös cysta):
  • Vanligtvis lokaliserad till labia majora
  • Benign, mobil, oöm, beror på trauma eller obstruktion av hårfolliklarna
 • Mucincysta:
  • Lokaliserad till labia minora, vestibulum eller runt klitoris
  • Mjuk, mindre än 2 cm i diameter, slät yta, ytlig lokalisation, solitär eller multipla, vanligtvis asymtomatisk
 • Hidradenoma papilliferum:
  • Lokaliserat mellan labia majora och labia minora
  • Benigna, långsamtväxande små knutor (från 2 mm till 3 cm), uppstår från de apokrina svettkörtlarna
 • Cystbildning i Skenes körtlar:
  • Belägna på båda sidor om urinrörsmynningen
  • Benign, asymtomatisk, om den är stor kan den orsaka uretral obstruktion
 • Fibrom:
  • Lokaliserat till labia majora, perineum och introitus
  • Fast asymtomatisk, kan ha stjälk
 • Leiomyom.
 • Lipom.
 • Neurofibrom.
 • Skivepitelkarcinom och adenoid cystiskt karcinom i bartolinkörteln:
  • Främst hos äldre kvinnor

Anamnes

 • En bartolincysta som inte är infekterad kan vara asymtomatisk.
 • Symtomen på infektion är svullnad och smärta lokaliserat baktill i labium majus.
 • Att gå, sitta eller ha samlag är smärtsamt.
 • Allmäntillståndet kan vara påverkat.

Kliniska fynd

Bartolinit. Från US Centers for Disease Control and Prevention.
 • Inspektion av vulva:
  • I vestibulum ses en cystisk svullnad baktill på ena sidan av introitus där utförsgången öppnar sig
  • Vid abscessbildning kan man observera inflammatoriska förändringar
 • Palpation:
  • Öm, stor som ett plommon
 • Tillståndet är ovanligt hos äldre kvinnor och man bör i dessa fall överväga risken för malignitet.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga aktuella

När remittera?

 • I de fall tillståndet inte kan hanteras kirurgiskt av primärvårdsläkaren bör patienten remitteras till en erfaren gynekolog/kirurg.
 • Om patienten är äldre (>40 år enligt norsk rekommendation) bör remiss skickas för biopsi med tanke på cancer.3

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomlindring
 • Förebygga recidiv

Behandlingen i korthet

 • Behandlingen beror på symtomen.
 • En asymtomatisk cysta kräver ingen behandling.
 • En symtomatisk cysta eller abscess måste dräneras:
  • En abscess går sällan tillbaka av sig själv om inte en spontan ruptur inträffar

Egenbehandling

 • Sittbad två till tre gånger dagligen kan bidra till att minska besvären.
 • Smärtstillande läkemedel som paracetamol, ibuprofen.

Läkemedelsbehandling

 • Antibiotika är inte nödvändigt i de flesta fall, undantaget är vid större celluliter.

Kirurgi

 • Incision av eventuell abscess:4
  • Lokalbedövning
  • Håll fast cystväggen med en pincett och incidera i slemhinnan in mot vagina
  • Måste incideras brett – en liten incision ökar risken för recidiv
  • Ett dränage bör läggas in i form av en tunn gastampong eller en bit av en gummihandske som tas bort efter ett dygn
  • Sittbad två till tre gånger dagligen kan bidra till att minska besvären
 • Inläggning av ballongkateter:
  • Inläggning av en dränerande ballongkateter kan förhindra recidiv5
  • En systematisk översikt som jämförde inläggning av ballongkateter med marsupialisering visade liknande recidivfrekvens.6
 • Marsupialisering:
  • Kan förhindra recidiv
  • Ingreppet utförs vanligtvis polikliniskt av gynekolog
  • Bör inte utföras medan en abscess föreligger
  • Cystan incideras vertikalt 1,5–3 cm och töms på sekret
  • Därefter sys kapselväggen mot slemhinnan så att det bildas ett permanent dränage
  • Komplikationer av proceduren är dyspareuni, hematom och infektion
 • Excision av cystan kan vara motiverat vid upprepade recidiv. Ingreppet kan vara besvärligt och bör utföras av van kirurg.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Kan vara asymtomatiskt länge innan en infektion uppstår som ger obehag.

Komplikationer

 • Infektion

Prognos

 • Recidiverande tillstånd om det inte behandlas adekvat.
 • Efter marsupialisering recidiverar 5–15 % av cystorna.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons