Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Appendicit, akut blindtarmsinflammation


Uppdaterad den: 2022-04-18

Annons

Definition

 • Akut inflammation i blindtarmen, akut appendicit.

Bakgrund och epidemiologi

 • Det vanligaste akuta kirurgiska tillståndet i buken.
 • 7–10 % av Sveriges befolkning beräknas genomgå en operation på grund av appendicit under sin livstid.

Etiologi och patogenes

 • Appendixbasen är fäst i caecum, medan resten av appendix är fri. 
 • Inflammationen inleds med obstruktion av blindtarmen.
 • Inflammationen kan snabbt sprida sig till parietala peritoneum och intilliggande strukturer.
Annons
Annons

ICD-10

 • K35- Akut appendicit

Anamnes och kliniska fynd

 • Typisk anamnes och kliniska fynd ger oftast diagnosen, men symtomen och fynden varierar mycket vid akut appendicit.

Diagnostik och undersökning

 • Cirka hälften av alla appendicit-fall har ett såkallat klassiskt förlopp.
 • Smärtvandring med central buksmärta som migrerar till höger fossa är det starkaste enskilda appendicit-tecknet.
 • Lätt feber, aptitlöshet, enstaka kräkning samt stegring av inflammationsmarkörer ses också.
 • Diagnosen är framförallt klinisk men kan understödjas av bildgivande diagnostik eller diagnostisk laparoskopi.

Differentialdiagnoser

 • Gynekologiska besvär hos kvinnor.
 • Förstoppning, mesenteriell adenit, invagination framförallt hos barn.
 • Kolecystit, divertikulit, gastroenterit, njurstensanfall.
Annons
Annons

Allmänt

 • Kirurgisk appendektomi är den metod som oftast används.
 • Antbiotika har dock också goda behandlingsresultat.

Förlopp

 • En okomplicerad appendicit har ett gott förlopp.
 • Appendix kan perforera med abscessbildning och kräver då andra åtgärder.

Prognos

 • Vid antibiotikabehandlad appendicit är recidivfrekvensen cirka 40 %.
 • Mortaliteten vid okomplicerad appendicit är lägre än 0,3 % och ökar till 1,7 % efter perforation, hos äldre är risken 15 % vid perforation.

Komplikationer

 • Blindtarmsinflammation är den vanligaste orsaken till senare adheransileus.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.