Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Appendicit, akut blindtarmsinflammation

Blindtarmsinflammation är det vanligaste akuta kirurgiska tillståndet i buken. Typisk anamnes och kliniska fynd ger oftast diagnosen, men symtomen och fynden varierar mycket vid akut appendicit.


Uppdaterad den: 2019-04-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • Akut inflammation i blindtarmen, akut appendicit.

Bakgrund och epidemiologi

 • Det vanligaste akuta kirurgiska tillståndet i buken.
 • 7–10 % av Sveriges befolkning beräknas genomgå en operation på grund av appendicit under sin livstid.

Etiologi och patogenes

 • Appendixbasen är fäst i caecum, medan resten av appendix är fri. 
 • Inflammationen inleds med obstruktion av blindtarmen.
 • Inflammationen kan snabbt sprida sig till parietala peritoneum och intilliggande strukturer.

ICD-10

 • K35- Akut appendicit

Anamnes och kliniska fynd

 • Typisk anamnes och kliniska fynd ger oftast diagnosen, men symtomen och fynden varierar mycket vid akut appendicit.

Diagnostik och undersökning

 • Cirka hälften av alla appendicit-fall har ett såkallat klassiskt förlopp.
 • Smärtvandring med central buksmärta som migrerar till höger fossa är det starkaste enskilda appendicit-tecknet.
 • Lätt feber, aptitlöshet, enstaka kräkning samt stegring av inflammationsmarkörer ses också.
 • Diagnosen är framförallt klinisk men kan understödjas av bildgivande diagnostik eller diagnostisk laparoskopi.

Differentialdiagnoser

 • Gynekologiska besvär hos kvinnor.
 • Förstoppning, mesenteriell adenit, invagination framförallt hos barn.
 • Kolecystit, divertikulit, gastroenterit, njurstensanfall.

Allmänt

 • Kirurgisk appendektomi är den metod som oftast används.
 • Antbiotika har dock också goda behandlingsresultat.

Förlopp

 • En okomplicerad appendicit har ett gott förlopp.
 • Appendix kan perforera med abscessbildning och kräver då andra åtgärder.

Prognos

 • Vid antibiotikabehandlad appendicit är recidivfrekvensen cirka 40 %.
 • Mortaliteten vid okomplicerad appendicit är lägre än 0,3 % och ökar till 1,7 % efter perforation, hos äldre är risken 15 % vid perforation.

Komplikationer

 • Blindtarmsinflammation är den vanligaste orsaken till senare adheransileus.

Annons
Annons
Annons

Annons