Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Kolecystit, akut


Uppdaterad den: 2019-04-25

Annons

Definition

 • Tillstånd med inflammation i gallblåsan, vanligtvis orsakat av en sten i gallgångarna.
 • Resulterar i distension, icke-bakteriell inflammation och ibland sekundär infektion i gallblåsan.

Bakgrund och epidemiologi

 • De flesta med gallstenssjukdom är asymtomatiska, men hos 1–4 % av patienterna uppstår symtomatisk gallstenssjukdom:
  • Hos 20 % av symtomatiska patienter uppstår akut kolecystit om gallstenssjukdomen inte behandlas
  • Hos vissa patienter föreligger ingen gallstenssjukdom
 • Akut kolecystit ses tre gånger så ofta hos kvinnor än hos män upp till 50-årsåldern.

Etiologi och patogenes

 • I cirka 95 % av fallen sitter en gallsten i ductus cysticus och bidrar till gallstas.
 • Gallsyror och lipider irriterar gallblåsans väggar och medför lokal inflammation. Gallblåsan blir förstorad, spänd och röd, och får efter hand förtjockad vägg.
 • Predisponerande faktorer:
  • Gallstenssjukdom
  • Andra sjukdomar som inte leder till gallstensrelaterad kolecystit är till exempel diabetes, hjärtsvikt och immunosuppression
Annons
Annons

ICD-10

 • K80 Gallstenssjukom
  • K80.0 Gallsten med akut kolecystit
 • K81 Gallblåseinflammation
  • K81.0 Akut kolecystit

Anamnes och kliniska fynd

 • Anamnes:
  • Inleds ofta med gallstensanfall som fortsätter med ökande intensitet och efter hand förhöjd temperatur. Gallstensanfallet börjar ofta efter en fettrik måltid och kommer ofta på natten
  • Patienten har ont och är öm under höger revbensbåge och har ofta samtidigt illamående och har uppkastningar:
   • Kräkningar ses hos tre fjärdedelar av patienterna och ger oftast smärtlindring
  • Feber 38–38,5 C, ofta med frossa
 • Kliniska fynd:
  • Tydlig ömhet under höger arkus, med ibland utstrålning till ryggen
  • Eventuellt tecken på lokaliserad peritonit. Lokal muskelstelhet eller muskelförsvar
  • 10–15 % utvecklar lätt till måttlig ikterus – talar för sten i gallgången
  • Blodtryck, saturation, andningsfrekvens

Diagnostik och undersökning

 • Kompletterande undersökningar behöver ej genomföras inom primärvården och bör inte fördröja remiss till akutsjukhus.
 • Blodprover:
  • Aktuellt vid osäker klinik och behov av diagnostisk utredning
  • Blodstatus inklusive leukocyter, CRP, bilirubin, ASAT, ALAT, ALP, GT, lipas/amylas

Differentialdiagnoser

 • Gallstenskolik, eventuellt i kombination med annan febersjukdom.
 • Perforerande ulcus.
 • Appendicit med högt läge, eventuellt under graviditet.
 • Perforerat kolonkarcinom.
 • Divertikel vid höger flexur.
 • Pankreatit.
 • Hepatit A eller B.
 • Subfrenisk abscess.
 • Njurpatologi.
 • Högersidig pneumoni.
 • Akut hjärtinfarkt.
 • Kolangit.
 • Pyelonefrit hos kvinnor eller febril UVI hos män.
Annons
Annons

Allmänt

 • Icke-kirurgisk behandling:
  • Aktuellt vid längre duration och stor komorbiditet
  • Antibiotika behövs inte rutinmässigt
  • Ingen operation i akutskedet, eventuellt senare i förloppet
 • Kirurgi:
  • Akut operation ökar inte risken för komplikationer och patienter slipper ha besvär under väntetiden om de ändå ska opereras
  • Ska helst utföras inom 2–3 dygn, annars görs kirurgi oftast efter 2–3 månader (särskilt vid längre duration)

Läkemedelsbehandling

 • Smärtbehandling:
  • NSAID, peroralt eller parenteralt. Diklofenak 25 mg/ml: 2–3 ml (50–75 mg) intramuskulärt eller diklofenak suppositorier 50–100 mg
  • I andra hand opioider. Till exempel oxikodon 5–7,5 mg subkutant eller långsamt intravenöst

Kirurgi

 • Samtliga med kolecystit har en indikation för operation:
  • Hos multisjuka patienter eller patienter som har andra kontraindikationer för operation kan enbart icke-kirurgisk behandling övervägas
  • Akut kolecystektomi rekommenderas i första hand
 • I vissa fall kan perkutant dränage göras. 

Förlopp

 • Om ett okomplicerat anfall av akut kolecystit inte behandlas varar det i 5–7 dagar.
 • Utan behandling får 25–30 % ett nytt kolecystitanfall inom cirka tre månader.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Mortaliteten vid akut kolecystit är omkring 3–5 % och förekommer främst bland patienter över 70 år med komplicerade medicinska tillstånd.
 • Om det akuta anfallet behandlas konservativt får en av fyra ett nytt anfall inom de närmaste månaderna.

Komplikationer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.