Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Huvud- och flatlöss


Uppdaterad den: 2019-11-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Två arter är vanligaste förekommande på människan – människolöss (Pediculus humanus) samt flatlöss (Pthirus pubis).

Förekomst

 • Huvudlöss:
  • Huvudlöss är inte ovanligt och epidemier förekommer i förskolor, i skolmiljöer och där barn leker nära varandra, men även hos vuxna1
  • I Europa förekommer huvudlöss mest under sommar/höst2
 • Flatlöss:
  • Sällsynt förekommande. Lössen dör efter ett till två dygn utanför värd
 • En tredje typ av löss, kropps- eller klädlöss, förekommer också, men är numera ovanligt i Europa:3
  • Ses framför allt hos personer med bristande hygien som går i samma kläder under lång tid

Etiologi och patogenes

Huvudlöss

 • Huvudlössen är grå, bruna eller svarta, eventuellt röda när de nyligen har sugit blod. De är 2–3 mm långa som vuxna, utan vingar, har sex ben och krokliknande klor som de håller sig fast i hårstråna med.4
 • Huvudlössen lever uteslutande i människors hårbotten.
 • Människoblod är huvudlössens enda näring, som de intar var tredje till sjätte timme. Detta kan utlösa klåda, men är asymtomatiskt hos de flesta.
 • Lössen överlever inte om de överförs till djur och löss från djur överlever inte hos människor.
 • Lössen fäster sina ägg på hårstråna vid skalpen och de lägger 7–10 ägg per dag.
 • Ägget kläcks efter 7–10 dagar till en nymf och 9–12 dagar efter kläckningen har nymfen blivit en könsmogen hane eller hona:
  • Livscykeln är cirka 30 dagar.
 • Lössen lämnar inte huvudet frivilligt. De håller sig nära skalpen där de har mat, skydd, värme och fukt.
 • De hittas oftast bakom öronen och i nacken.
 • Lusen överlever endast i 15–20 timmar utanför värden.3

Smitta

 • Huvudlöss smittar vid direktkontakt, huvud mot huvud.
 • Löss utanför hårbotten dör efter högst ett dygn i rumstemperatur. Smitta kan därför förekomma via huvudbonader, kammar och liknande om de har använts nyligen.
 • Flatlöss smittar oftast via sexuell kontakt, men kan även överföras indirekt, till exempel via textilier, och kan även finnas i ögonbryn och ögonfransar.

ICD-10

 • B85 Lusangrepp
  • B85.0 Huvudlöss
  • B85.1 Kroppslöss
  • B85.2 Icke specificerat lusangrepp
  • B85.3 Flatlöss
  • B85.4 Blandat lusangrepp

ICD-10 Primärvård

 • B85- Lusangrepp

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs genom observation av löss och/eller ägg:
  • Kamning av vått hår är det mest effektiva sättet att påvisa huvudlöss
  • Använd helst en tät plastkam, en luskam, ha god belysning, förstoringsglas och en vit handduk över axlarna på den som ska kammas
  • Leta efter löss eller ägg både på kammen och på handduken. Lusäggen är lättast att se
  • Kamning av torrt hår: Sitt framåtböjd över ett vitt underlag och kontrollera kam och underlag

Differentialdiagnoser

 • Seborroiskt eksem

Anamnes

 • Huvudlöss:
  • Klåda i hårbotten förekommer ofta. Lössens saliv innehåller ämnen som ger en lokal allergisk reaktion och därmed klåda
  • Klåda kan också saknas eller komma först efter flera veckor. Sensibiliseringstiden är upp till fyra månader vid förstagångssmitta, men klådan kommer snabbt vid nytt angrepp
 • Flatlöss:
  • Klåda och löss i könsbehåring
  • Patienten har ofta själv sett lössen innan klådan uppträder

Kliniska fynd

 • Vid klinisk undersökning kan löss och ägg observeras direkt:
  • Ägg är inte bevis för aktiv infektion, eftersom äggen kan se levande ut i flera veckor efter att de har dött
  • Lusspillning kan förekomma och ser ut som svart puder i hårbotten
  • Luskam kan vara ett bra hjälpmedel för att påvisa löss5
 • Sår på grund av kliande är inte ovanliga.
 • Huvudlöss:
  • Finns oftast i håret i nacken
 • Flatlöss:
  • Trivs på områden med terminalhår på kroppen
  • På grund av de antikoagulerande egenskaperna i lössens saliv ses blåaktiga bett, maculae coerulae, på huden

Beräkna sannolik tidpunkt för smitta

 • Äggen fästs i håret vid roten och flyttar sig utåt allt eftersom håret växer – 1 cm per månad.
 • Lusäggen kläcks till larver på sex till åtta dagar.
 • Larven blir könsmogen på två veckor och lusen lever ytterligare fyra veckor innan den dör.
 • Genom att mäta avståndet från huden till det yttersta lusägget kan den sannolika tidpunkten för smittöverföringen beräknas.
 • Smittkällan kan sökas upp och informeras om möjlig smitta.
 • Löss
 • Lusbett bakom örat
 • Huvudlöss i ögonfranskanten

Behandling

Nationella rekommendationer

Huvudlöss – behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket (2019)

 • Korrekt diagnostik och information till berörda, noggrann behandling/kontaktspårning och uppföljning är hörnstenarna vid behandling av huvudlöss.
 • Vid misstanke om huvudlöss finkammas håret med luskam. Upptäcks levande huvudlöss ska omgivningen informeras.
 • Personer med levande huvudlöss behandlas.
 • Vid konstaterat angrepp av huvudlöss behandlas individen med medicinteknisk produkt som innehåller dimetikon. Effekten kontrolleras med luskamning efter avslutad behandling.
 • Samtliga personer med levande huvudlöss i en familj/grupp behandlas samtidigt för att minimera risk för återsmitta.
 • Att luskamma alla barn inför/vid terminsstarten i förskola och grundskola samt ge tydlig och adekvat information om smittspridning är viktiga förebyggande åtgärder.
 • Löss sprids främst genom direktkontakt huvud mot huvud. Hygienen har ingen betydelse för förekomsten.

Huvudlöss – behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket (2019)

Behandlingsmål

 • Eliminera lössen.
 • Dämpa klådan.

Behandlingen i korthet

 • Som regel är det nödvändigt med ett lokalverkande lusmedel i kombination med noggrann kamning av håret:
  • Användning av luskam tar inte bort levande ägg, men minskar beståndet av könsmogna löss. Vid epidemier av huvudlöss bör alla smittade behandlas samtidigt.
  • I första hand medicintekniska produkter som appliceras i hårbotten:
   • Dimetikon (silikonolja), växtoljor (vegetabiliska och eteriska), luskam
  • I andra hand läkemedel med kombinationen bensylbensoat och disulfiram
 • Diagnostiken är viktig. Endast smittade personer ska behandlas.
 • Hos lössen har det första benparet utvecklats till klor, och lössen klamrar sig effektivt fast i hårstråna, vilket gör att de inte kan avlägsnas genom tvättning, bad eller dusch.

Förskola/dagmamma

 • Det är viktigt att informera omgivningen om att ett barn har/har behandlats för huvudlöss.1
 • Barn med huvudlöss kan vara på förskola dagen efter att behandling påbörjats och behöver inte skickas hem om löss skulle upptäckas på förskola eller skola.
 • Föräldrarna bör kontrollera barnen regelbundet hemma under behandlingen. Även syskon bör undersökas, men bara de som har löss ska behandlas.
 • På förskola kan smittan överföras mellan barn vid direktkontakt med huvudet till den smittade, eller till exempel om de byter mössor. Hos lite större barn är det lättare att undvika smitta.
 • Löss kan inte överleva mer än cirka två dygn på till exempel husdjur eller klädesplagg som hänger luftigt.
 • Lössen dör snabbt vid frysning eller uppvärmning till över 60 grader:
  • Lägg plagg som kan innehålla löss i plastpåse i frysen över natten eller tvätta i minst 60 grader

Egenbehandling

Kamning

 • Kamning kan användas som behandling, vilket är särskilt viktigt när medicinerna inte verkar.6
 • Kamning i fuktigt hår rekommenderas dagligen i åtta dagar, därefter grundlig kamning en gång i veckan i tre veckor:
  • Använd en vanlig tät plastkam
  • Tvätta först håret med vanligt schampo, lägg en vit handduk över axlarna och kamma håret medan det är vått. Lössen faller då ned på handduken och är lätta att upptäcka
  • Titta också efter små löss eller lusägg mellan pinnarna på kammen
  • Både kam och handduk behandlas med varmt vatten, över 60 °, eller fryses för att döda lössen
 • Kamning i torrt hår är ett alternativ som sannolikt är nästan lika effektivt som i fuktigt hår:
  • Huvudet hålls böjt över ett vitt underlag så att resultatet kan ses.
  • Lössen blir dock inte klibbiga i torrt hår, vilket medför större risk för spridning under kamningen.
 • Andra personer som kan ha smittats, men inte behandlats med läkemedel, rekommenderas också daglig kamning för att kontrollera att de inte är smittade.

Läkemedelsbehandling

 • Vid huvudlöss är det av avgörande betydelse att bruksanvisningen följs och att två kurer med åtta dagars mellanrum genomförs, eftersom en del av lusäggen ofta överlever.
 • Vid användning av läkemedel rekommenderas också kamning en timme efter behandlingen.
 • I första hand ska medicintekniska produkter väljas:7
  • Dimetikon (silikonolja)
 • I andra hand läkemedel med kombinationen bensylbensoat och disulfiram (kutan emulsion).
 • Flatlöss behandlas med kombinationsmedel innehållande bensylbensoat och disulfiram.
 • Växtoljor (vegetabiliska och eteriska):1
  • Det vetenskapliga underlaget om effekter är mycket begränsat
  • Flera ingående substanser är kända kontaktallergener och det finns risk för allergisk kontaktdermatit hos kontaktallergiska individer

Dimetikon

 • Dimetikon är en silikonlösning som täcker lössen och leder till att de dör på grund av att de inte kan bli av med sin egen vätska. Denna mekanism påverkar inte metabolismen eller generna och ska inte kunna leda till resistensutveckling.
 • Lösningen appliceras i hår och hårbotten och får verka anvisad tid.
 • Läkningsfrekvensen är 69 % jämfört med 78 % för pyretrum.8
 • Läkningsfrekvensen är 69 % jämfört med 33 % för malation.9
 • Läkningsfrekvensen är 97 % jämfört med 67 % för permetrin:10
  • Läkningen bedömdes redan ett dygn efter behandling. Det är möjligt att detta kan medföra för hög läkningsfrekvens i denna studie. Studien var också enkelblind

Bensylbensoat och disulfiram

 • Ska verka i 24 timmar och behöver i regel upprepas efter åtta dagar i kombination med noggrann genomkamning av håret.
 • Rapporter om resistensutveckling för detta preparat saknas.

Småbarn och gravida

 • Småbarn under 2 år kan använda dimetikon utan risk.
 • Dimetikon kan också användas vid graviditet och under amning.

Annan behandling

 • Vid flatlöss i ögonfransarna måste löss och ägg plockas och ögonlockskanten smörjas in med ett ordentligt lager vaselin.

Förebyggande åtgärder

 • Vid behandling med enbart kamning rekommenderas att sängkläder och kläder som har varit i kontakt med det aktuella hudområdet tvättas i varmt vatten, minst 60 grader, eller kylbehandlas:
  • Kläderna läggs till exempel i plastpåse i frysen i ett dygn
  • Kläderna kan även hängas torrt och luftigt i två dygn
 • Kartläggning av smittan har stor betydelse, och barn i utsatta miljöer bör undersökas ofta. Undersökning med kamning kan gärna göras en gång i månaden eller oftare.
 • Kontaktspårning är viktigt för att förhindra vidare spridning framförallt när huvudlöss upptäckts inom en grupp, till exempel i en skolklass:1
  • Alla i gruppen måste noga tänka efter vilka personer han eller hon haft tillräckligt nära huvudkontakt med den senaste månaden
  • Dessa personer bör sedan upplysas om risken för att de själva kan vara smittade och informeras om hur undersökning och behandling går till
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • De allra flesta blir av med lössen om behandlingen genomförs noggrant.
 • Men det förekommer resistens:
  • I England kan pyretroider inte längre användas på grund av resistens

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Noggrann information om sjukdomen, smittovägar och behandling.
 • De flesta fall av behandlingssvikt förorsakas av slarv vid behandlingen och inte av resistens.
 • Barn med huvudlöss kan gå till förskola/skola dagen efter att behandlingen har påbörjats:
  • Man bör varsko förskolepersonal/lärare om huvudlöss upptäckts på barnet

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Flatlöss

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons