Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Dermatofibrom


Uppdaterad den: 2018-07-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Kallas också för histiocytom.
 • En grupp mycket vanliga, godartade tumörer (knutor) i huden, med något olika histologisk bild.1

Förekomst

 • Dermatofibrom är mycket vanligt, uppstår mitt i livet och är något vanligare hos kvinnor än hos män.

Etiologi och patogenes

 • Dermatofibrom är benigna neoplasmer som kan bildas som en reaktion på ett eller annat stimulus i huden.
 • Knutorna uppstår från mesodermala och dermala celler.
 • Det är oklart om de är äkta neoplasmer eller om de är en fibrös reaktion på mindre trauma, insektsbett, virusinfektioner, rupturerade cystor eller follikulit.

Predisponerande faktorer

 • Trauma
 • Virusinfektion
 • Insektsbett

ICD-10

 • D23 Andra benigna tumörer i huden
  • D23.0 Andra benigna tumörer i läpphuden
  • D23.1 Andra benigna tumörer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
  • C23.2 Andra benigna tumörer i huden på ytteröra och i yttre hörselgång
  • D23.3 Andra benigna tumörer i huden på andra icke specificerade delar av ansiktet
  • D23.4 Andra benigna tumörer i hårbotten och huden på halsen
  • D23.5 Andra benigna tumörer i huden på bålen
  • D23.6 Andra benigna tumörer i huden på övre extremitet inklusive skuldran
  • D23.7 Andra benigna tumörer i huden på nedre extremitet inklusive höften
  • D23.9 Icke, specificerad lokalisation av andra benigna tumörer i huden
 • D29 Benign tumör i de manliga könsorganen
  • D29.4 Benign tumör i skrotum

ICD-10 Primärvård

 • D23- Annan benign tumör i huden

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk klinisk bild, eventuellt histologisk bekräftelse.

Differentialdiagnoser

 • Malignt melanom
 • Pigmentnevus

Anamnes

 • Utvecklas långsamt och förekommer ofta som enstaka knuta på en extremitet.
 • Tillståndet är vanligen asymtomatiskt, men kan ge klåda och obehag.

Kliniska fynd

 • En fast tumör kan palperas under hudplanet.
 • Ett dermatofibrom kan också vara lätt upphöjt.
 • Hudytan har en brunröd till brungrå färg.2
 • Tumören är ofta är ofta <1 cm i diameter, men verkar större vid palpation än vid inspektion.
 • Om man försöker greppa om tumören, sänks huden över tumören och detta tecken kan vara till hjälp som ett led i diagnostiken (Fitzpatricks tecken).
 • Dermatofibrom kan finnas var som helst på kroppen, men är vanligast på extremiteter.
Dermatofibrom, pigmenterat
Dermatofibrom, rosa
Dermatofibrom, Fitzpatricks tecken

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Vid tveksamheter om diagnosen eller om tumören har vuxit snabbt i storlek, bör den tas bort kirurgiskt och skickas för histologisk undersökning.

Behandling

Behandlingsmål

 • Lugnande besked till patient.
 • Vid osäkerhet om diagnosen bör dermatofibromet excideras.

Behandlingen i korthet

 • En tumör bör tas bort kirurgiskt om:
  • Den har vuxit snabbt
  • Det finns tveksamheter om diagnosen
 • Ett dermatofibrom kan även excideras om det är påtagligt besvärande för patienten.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Dermatofibrom varierar i antal från ett till tio och kan finnas på bålen eller extremiteterna.
 • De försvinner inte spontant.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Att det är en godartad och ofarlig knuta i huden.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons