Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

D-vitaminbrist


Uppdaterad den: 2024-01-08

Annons

Bakgrund

D-vitaminbrist/-insufficiens

 • Uttalad D-vitaminbrist:
  • Plasma- eller serumnivå av 25-hydroxyvitamin D <12 nmol/L
 • D-vitaminbrist:
  • Plasma- eller serumnivå av 25-hydroxyvitamin D <25 nmol/L
 • D-vitamininsufficiens:
  • Plasma- eller serumnivå av 25-hydroxyvitamin D 25–50 nmol/L
 • Det finns ingen konsensus om optimal nivå av plasma- eller serumnivå av 25-hydroxyvitamin D, men 50–75 nmol/L anses av många internationella expertgrupper vara tillräckligt.

Normal fysiologi

 • D-vitamin bildas i huden vid UVB-strålning och absorberas dessutom i tarmen från livsmedel eller kosttillskott, som innehåller D-vitamin.
 • D-vitamin ökar absorptionen av kalcium från tarmen.
 • D-vitamin tycks även ha andra systemiska effekter eftersom 1,25(OH)2D-receptorer också finns i annan vävnad såsom paratyreoidea, ben, njurar, hud, hjärna, hypofys, aktiverade lymfocyter och i olika tumörer.

Epidemiologi

 • Prevalensen D-vitaminbrist, definierat som 25-hydroxyvitamin <30 nmol/L, har på befolkningsnivå i Europa uppskattas till 13 %:
  • Vissa grupper har troligen högre prevalens, exempelvis äldre, mörkhyade, personer som inte exponerar huden för solljus och personer med fetma

Etiologi och patogenes

Normal fysiologi

 • D-vitamin bildas i huden vid UVB-strålning och absorberas dessutom i tarmen från livsmedel eller kosttillskott, som innehåller D-vitamin.
 • D-vitamin ökar absorptionen av kalcium från tarmen.
 • D-vitamin tycks även ha andra systemiska effekter eftersom 1,25(OH)2D-receptorer också finns i annan vävnad såsom paratyreoidea, ben, njurar, hud, hjärna, hypofys, aktiverade lymfocyter och i olika tumörer.

D-vitaminkällor

 • Solljus:
  • Mängden solljus i Skandinavien är ofta för liten för att ge en tillräckligt hög koncentration av 25-hydroxyvitamin D under oktober till april
  • Att sola i solarium rekommenderas inte som källa till D-vitamin:
   • Även om solarium kan ge produktion av D-vitamin, är den ökade risken för hudcancer mycket högre och bättre dokumenterad än eventuella hälsovinster av ökad D-vitaminnivå
 • Kost:
  • Daglig rekommenderat intag av D-vitamin genom kosten 10 µg för vuxna
  • Förutom fet fisk är det få livsmedel som innehåller naturligt eller tillsatt D-vitamin.
  • D-vitaminberikning i livsmedel:
   • Fil,yoghurt och laktosfria produkter med <3 % fett berikas med 10 µg/L
   • Havre-, soja- och risdrycker berikas med 10 µg/L
   • Margarin och matfettsblandningar (både fasta och flytande) berikas med 20 µg/L/100 g
Annons
Annons

ICD-10

 • E55 D-vitaminbrist

Anamnes

 • Symtom uppträder ofta efter lång tids D-vitaminbrist.
 • Diffusa smärttillstånd.
 • Proximal myopati:
  • Visar sig som trötthet och minskad kraft:
   • Till exempel att en person måste ta stöd med händerna för att kunna resa sig från en stol
   • Problem med att gå i trappor
   • Bredbent och vaggande gång
 • Smärtor i skelettet är mer sällsynt:
  • Börjar i regel över ländryggen för att senare sprida sig till bäcken, höfter, lår, rygg och bröstkorg
 • Symtomen åtföljs eller kompliceras ibland av nedstämdhet.

Riskgrupper

 • Nyfödda som endast får bröstmjölk och som inte får tillskott med D-vitamin.
 • Mörkhyade personer som vistas i nordliga länder.
 • Personer med minimal solexponering.
 • Personer med malabsorption:
  • Celiaki, cystisk fibros, kort tarm-syndrom, Crohns sjukdom, Whipples sjukdom
 • Patienter som genomgått gastric bypass.
 • Personer med undernäring.
 • Personer med övervikt och fetma (inlagring av D-vitamin i fettvävnad).
 • Personer som tar vissa läkemedel som glukokortikoider, antiepileptika, antiretrovirala medel, orlistat, kolestyramin.
 • Personer med njur- eller leversvikt, primär hyperparatyreoidism, hypertyreos och granulomatösa tillstånd.

Kliniska fynd

 • Barn:
  • Rakit ger tillväxthämning, bensmärtor och bendeformiteter
 • Vuxna:
  • Det kan förekomma lokaliserad eller generell ömhet över ben och muskler vid palpation
  • Muskelsvaget
  • Gångsvårigheter kan finnas

Utredning av D-vitaminbrist

 • Diagnosen ställs genom mätning av P/S-25-OH-D-vitamin.
 • D-vitaminbrist:
  • <25 nmol/L
 • Uttalad D-vitaminbrist:
  • Värden under <12 nmol/L
 • Eventuellt provtagning avseende kalciumomsättning, njur- och leverfunktion och malabsorption.
Annons
Annons

Behandling av D-vitaminbrist

 • Solljus:
  • Är den optimala D-vitaminkällan
  • För att bilda D-vitamin motsvarande 5–10 µg per dag räcker det i juni och juli att vara ute barärmad 15 minuter 2–3 gånger/vecka
 • Kost:
  • Kosten är en viktig källa till D-vitamin bara när exponeringen för solljus inte räcker
  • Fet fisk och D-vitaminberikade livsmedel är centrala D-vitaminkällor
 • Läkemedel:
  • D-vitamin och eventuellt kalcium

Läkemedelsbehandling

Indikationer

 • D-vitaminbrist (P/S-25-hydroxyvitamin <25 nmol/L). 
 • D-vitamininsufficiens (P/S-25-hydroxyvitamin 25–50 nmol/L) vid muskuloskeletala symtom och vid lågt P/S-Ca samtidigt med förhöjda nivåer av P-PTH och/eller P/S-ALP.

Dosering

 • Vitamin D (kolekalciferol) som tablett eller droppar:
  • 1 600–4 000 IE/dag under 3–6 månader:
   • Utvärdera effekt med blodprov
  • 800–1 600 IE/dag vid fortsatt behov av substitution
 • Vid lågt kalciumintag (<800 mg) rekommenderas även kalicumtillskott, gärna som kombinationspreparat med vitamin D.

Barn med D-vitaminbrist och risk för rakit

 • Bör behandlas aggressivt för att undvika rakit.
 • En behandlingsmodell är kolekalciferol (vitamin D3) 1 000 IE/dag, alernativt 3 000 IE vitamin D2 per dag).

Graviditet

 • D-vitaminbrist hos modern under graviditet kan medföra rakit hos barnet.
 • I Sverige rekommenderas D-vitamintillskott till gravida som inte äter fisk och/eller D-vitaminberikade livsmedel eller som har mycket begränsad solexponering:
  • Samma dos D-vitamintillskott rekommenderas till gravida som till övriga barn och vuxna

Förebyggande åtgärder

 • Följande riskgrupper rekommenderas D-vitamintillskott av Livsmedelsverket
  • Alla barn <2 år (10 µg/dag)
  • Barn och vuxna som inte äter fisk och/eller D-vitaminberikade produkter (10 µg/dag):
   • Särskilt viktigt under vinterhalvåret, uppehåll kan göras maj–augusti, men det går bra att ta tillskott hela året
  • Barn och vuxna med mycket begränsad solexponering (10 µg/dag om man äter fisk och D-vitaminberikade produkter, annars 20 µg/dag):
   • För att bilda D-vitamin motsvarande 5–10 µg per dag räcker det i juni och juli att vara ute barärmad 15 minuter 2–3 gånger/vecka
  • Personer som är äldre än 75 år (20 µg/dag)

Komplikationer

 • Uttalad vitamin D-brist kan medföra rakit hos barn.
 • D-vitaminbrist hos modern under graviditet kan medföra rakit hos barnet.
 • Registerstudier från Finland och Sverige visar att förekomsten av dödfödsel sjönk i samband med att D-vitaminberikning av måltidsdryck och bredbara smörgåspålägg infördes, vilket talar för att D-vitaminbrist kan vara associerat med dödfödsel.
 • Uttalad vitamin D-brist kan medföra osteomalaci hos vuxna.
 • Otillräckliga halter av vitamin D kan leda till sekundär hyperparatyreoidism.

Prognos

 • Prognosen är god vid behandling.
 • Behandling med D-vitamin har en snabb och god effekt hos yngre.
 • Hos äldre fungerar behandlingen för det mesta också bra, men för dem som haft en D-vitaminbrist i många år kan i vissa fall ett kroniskt smärttillstånd utvecklas som inte går att behandla med D-vitamin.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.