Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Primär skleroserande kolangit


Uppdaterad den: 2019-04-24

Annons

Definition

 • Primär skleroserande kolangit (PSC) är en kronisk fibroserande inflammation i intra- och extrahepatiska gallgångar som till leder till levercirros och leversvikt.

Bakgrund och epidemiologi

 • Cirka två tredjedelar (65–80 %) av de som får PSC är män.
 • Drabbar främst unga personer. Typisk ålder vid diagnos är 25–45 år. Sjukdomen kan även förekomma hos barn.
 • Förekommer nästan uteslutande hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (80 %), vanligtvis ulcerös kolit.

Etiologi och patogenes

 • Etiologin är okänd, men man tror att genetiska och autoimmuna faktorer spelar en roll.
 • Inflammation i och skada på gallgångarna leder till fibros och multifokala strikturer av gångarna.
Annons
Annons

ICD-10

 • K83.0A Skleroserande kolangit

Anamnes och kliniska fynd

 • Hos många upptäcks sjukdomen innan symtom uppstår och sjukdomen är då asymtomatisk.
 • Typiska symtom:
  • Pruritus/hepatisk klåda
  • Fatigue/trötthet
  • Viktnedgång
  • Smärta under höger revbensbåge, krampliknande (tecken på kolangit)
  • Episoder med feber och frysningar (tecken på kolangit)
 • I ett senare skede kan ikterus uppträda (intermittent eller persisterande).
 • Kliniska fynd:
  • Det behöver inte föreligga några kliniska fynd
  • De vanligaste fynden vid diagnos är leverförstoring och mjältförstoring

Diagnostik och undersökning

 • Blodprover:
  • Förhöjda leverprover, särskilt ALP, är vanligast hos patienter med PSC
  • Transaminaserna är ofta 2–3 x övre normalvärdet, men de kan också vara normala
  • Bilirubinnivåerna är ofta normala vid diagnos men kan bli förhöjda senare
 • Kolangiografi med ERC eller MRC:
  • Visar växlande förträngningar och utvidgningar i gallgångarna och andra typiska tecken på PSC
  • MRC – magnetresonanskolangiografi rekommenderas i första hand som diagnostisk metod, på grund av att det är en icke-invasiv undersökning
  • ERC kan övervägas om MRC inte är konklusivt eller tillgängligt
 • Leverbiopsi i vissa fall.
 • Koloskopi på grund av samsjuklighet med IBD.

Differentialdiagnoser

 • Primär biliär cirros.
 • Kronisk hepatit.
 • IgG4-associerad kolangit.
 • Sekundära orsaker till skleroserande kolangit:
  • Kirurgiska skador, gallstenar, recidiverande pankreatit, cancersjukdom
Annons
Annons

Allmänt

 • Det finns ingen läkemedelsbehandling som ger garanterad effekt.
 • Olika immunsuppressiva och antiinflammatoriska ämnen har studerats, men inga har uppvisat konsekventa resultat.

Annan behandling

 • Dilatation via ERCP:
  • Kan övervägas vid besvärande symtom (klåda, smärta), men man har inte tydligt visat några positiva effekter
  • Ger möjlighet till borstprov/endoskopisk biopsi
 • Levertransplantation:
  • Görs vid cirrosrelaterade komplikationer, recidiverande kolangitattacker och fynd av dysplasier
  • PSC är den vanligaste indikationen för levertransplantation

Förlopp

 • Sjukdomen kan progrediera till levercirros och är en viktig orsak till leversvikt hos unga.

Prognos

 • Genomsnittstiden från diagnos till dödsfall eller levertransplantation är cirka 20 år.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Levercirros och leversvikt.
 • Ökad risk för kolangiokarcinom, utvecklas hos upp till 10–20 %.
 • Ökad risk för kolorektal cancer vid samtidig ulcerös kolit.

Uppföljning

 • Leverprover:
  • Bör följas 2–4 gånger per år
  • Leverfunktionen (albumin, PK-INR)
  • Trombocyter
 • Årliga koloskopier rekommenderas för att bedöma om dysplasi föreligger.
 • Många rekommenderar upprepad MRC med ERC vid fynd som talar för malignitet.

Källor

 • Svensk Gastroenterologisk Förenings arbetsgrupp. Utredning av patologiska leverprover, bakgrundsdokumentation. 2012.
 • EASL Clinical Practice Guidelines: Management of cholestatic liver diseases. J Hepatol 2009:51;237–267.
 • Bergquist A, Prytz H, Björnsson E. Svårt bromsa primär skleroserande kolangit. Läkartidningen 2010; 21: 1392-95.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.