Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Pityriasis alba


Uppdaterad den: 2019-10-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Bakgrund

 • Pityriasis alba är en benign pigmentrubbning som ofta är associerad med atopiskt eksem.

Epidemiologi

 • Vanligt tillstånd.
 • Det förekommer först och främst hos barn i åldern 3–16 år, men uppträder även hos vuxna.
 • Det är vanligare hos personer med mer pigment i huden och hos personer med atopiskt eksem.

Etiologi och patogenes

 • Ingen säker etiologisk faktor har hittats.
 • Tillståndet är inte smittsamt och något infektiöst agens har inte hittats.

ICD-10

 • L30.5 Pityriasis alba

Anamnes

 • Hudförändringarna börjar ofta som områden med erytem med ibland upphöjd kant som varar i några veckor.
 • Erytemet försvinner efter hand och många kommer inte ihåg eller har inte lagt märke till det initiala skedet med erytem.
 • Många patienter söker när det har uppstått runda/ovala hypopigmenterade områden som oftast finns på ansikte, huvud, nacke, övre del av bålen och överarmar.
 • Tillståndet är vanligen asymtomatiskt, men kan någon gång ge en lätt klåda och lätt fjällning.

Kliniska fynd

 • Hudförändringen beskrivs oftast som en rund/oval makula, fläck, eller plaque som är erytematös (initialt skede), hudfärgad (skede mellan erytem och hypopigmentering) eller hypopigmenterad.
 • Lätt fjällning, främst på kanten, kan förekomma men oftast är huden bara hypopigmenterad utan andra tecken på hudsjukdomar.
  Förändringarna är relativt skarpt begränsade.
  Oftast finns det flera fläckar, från 4–5 stycken till över 20.
  Lesionerna är vanligen mellan 0,5–2 cm i diameter, men kan vara större (upp till 5 cm), särskilt på bålen:

Utredning av pityriasis alba

 • Diagnosen ställs med hjälp av en typisk anamnes och kliniska fynd.

Differentialdiagnoser

 • Psoriasis 
 • Pityriasis rosea 
 • Atopiskt eksem
 • Vitiligo 
 • Pityriasis versicolor 
 • Mycosis fungoides
 • Postinflammatorisk hypopigmentering
 • Medfödda pigmentstörningar

Behandling av pityriasis alba

 • Pityriasis alba går över spontant och behöver inte behandlas.

Egenbehandling

 • Korrekt användning av solkräm.

Läkemedelsbehandling

 • Milda kortikosteroider kan ges vid symtom:
  • Till exempel hydrokortison 0,5 % eller 1 % 2 gånger dagligen

Komplikationer

 • Inga.

Prognos

 • Prognosen är god.

Källor

 • Plensdorf S, Livieratos M, Dada N. Pigmentation Disorders: Diagnosis and Management. Am Fam Physician 2017; 96(12): 797-804. 
 • Miazek N, Michalek I, Pawlowska-Kisiel M, et al. Pityriasis Alba—Common Disease, Enigmatic Entity: Up-to-Date Review of the Literature. Pediatr Dermatol 2015; 32(6): 786-91. 
 • Jadotte YT, Janniger CK. Pityriasis alba revisited: perspectives on an enigmatic disorder of childhood. Cutis 2011; 87(2): 66-72. 

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons