Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Subklinisk hypertyreos


Uppdaterad den: 2023-05-29

Annons

Bakgrund

 • Subklinisk hypertyreos definieras som lågt eller inte mätbart TSH med samtidiga  normala värden på fritt tyroxin (FT4) och fritt trijodtyronin (FT3).
 • Endast ett fåtal progredierar till klinisk hypertyreos.

Epidemiologi

 • I en stor norsk befolkningsundersökning var prevalensen supprimerat TSH (≤0,05 mIE/L) bland män 0,20 % och bland kvinnor 0,45 %.

Etiologi och patogenes

 • Endogen orsak:
  • Kan vara en övergående överproduktion av tyreoideahormon, som vid tyreoidit
  • Kan vara ett förstadium till klinisk hypertyreos
  • Graves sjukdom utgör majoriteten hos yngre, medan toxisk multinodös struma eller solitärt toxiskt adenom dominerar hos äldre
 • Exogen orsak:
  • Kan bero på överbehandling av hypotyreos och eftersträvas ofta vid behandling av tyreoideacancer
Annons
Annons

ICD-10

 • E05.8 Annan specificerad tyreotoxikos

Anamnes

 • Subklinisk betyder att tillståndet är utan symtom.
 • Vaga symtom och tecken på tyreotoxikos är ospecifika och kan förekomma, till exempel hjärtklappning, svettning, nervositet, värmeintolerans, förmaksflimmer.

Kliniska fynd

 • Eventuellt multinodulär struma.

Utredning av subklinisk hypertyreos

 • TSH, FT4 och eventuellt FT3:
  • Om TSH är 0,1–0,4 bör det kontrolleras om efter en månad tillsammans med TRAk
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Exogen subklinisk hypertyreos.
 • Biverkningar av läkemedel som dopamin, kortikosteroider, amiodaron.

Behandling av subklinisk hypotyreos

 • Enligt riktlinjer från USA ska personer med nedanstående riskfaktorer behandlas vid TSH-värden <0,1 mIE/L (och normalt FT4, vilket ingår i diagnoskriterier för subklinisk hypertyreos):
  • ≥65 år
  • Hjärtsjukdom
  • Osteoporos
  • Postmenopausala om ej östrogensubstitution eller bisfosfonater
  • Symtom på hypertyreos
 • Vid värden mellan 0,1–0,4 mIE/L kan behandling övervägas hos personer med ovanstående riskfaktorer.1
 • Även vid TSH-värden <0,1 mIE/L hos personer utan ovanstående riskfaktorer kan behandling övervägas.
 • Vid värden mellan 0,1–0,4 mIE/L hos personer utan ovanstående riskfaktorer rekommenderas inte behandling, men uppföljning.
 • I metaanalyser inkluderande stora prospektiva kohorter finns en association mellan subklinisk hypertyreos och en ökad risk för dödlighet i kranskärlssjukdom, förekomst av förmaksflimmer, hjärtsvikt, frakturer och allmänt ökad dödlighet om TSH ligger <0,1 mIE/L:
  • Därför rekommenderas behandling till alla som har TSH <0,1 mIE/L, trots avsaknad av RCTer

Läkemedelsbehandling

 • Exogen subklinisk hypertyreos:
  • Minska tyroxindosen och kontrollera TSH och T4
 • Endogen subklinisk hypertyreos:
  • Om behandling är indicerad följs samma behandlingsprinciper som vid klinisk hypertyreos

Komplikationer

 • Klinisk hypertyreos.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • God.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.