Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Akut bäckeninfektion och salpingit


Uppdaterad den: 2021-07-13

Annons

Bakgrund

 • Akut bäckeninfektion är ofta resultatet av en uppåtstigande infektion från cervix.
 • Förkortas ofta PID – pelvic inflammatory disease:
  • Innefattar endometrit, salpingit, parametrit, inflammation i äggstockarna, tuboovarialabscess och/eller peritonit i nedre del av buken.
 • Vanligast är bilateral äggledarinfektion, salpingit.

Förekomst

 • Incidens: 
  • 1–2 fall per 1000 kvinnor och år
 • Ålder: 
  • Tillståndet är vanligast bland unga (15–25 år), sexuellt aktiva kvinnor med flera partner

Etiologi och patogenes

 • Ofta sexuellt överförd, särskilt bland unga kvinnor.
 • Vanligtvis en uppåtstigande infektion från cervix. 
 • Majoriteten (85 %) av akuta bäckeninfektioner och salpingiter orsakas av sexuellt överförbara sjukdomar (STI) eller patogener relaterade till bakteriell vaginos.
 • Cirka 15 % av akuta bäckeninfektioner beror på tarmbakterier som till exempel Escherichia coli och Campylobacter, eller på luftvägsbakterier som till exempel Haemophilus influenzae och Staphylococcus aureus som har koloniserat nedre delen av könsorganen.
 • Infektionen kan också överföras lymfogent och i sällsynta fall hematogent, exempelvis hos patienter med tuberkulos. 
 • De vanligaste bakterier som förorsakar akut bäckeninfektion är:
  • Chlamydia trachomatis
  • Neisseria gonorrhoeae
  • Mycoplasma genitalium:
   • Kan också orsaka akut bäckeninfektion och salpingit, men är inte lika virulent som C. trachomatis 
 • Blandinfektioner är vanliga: Haemophilus influenzae, ß-hemolytiska streptokocker, stafylokocker och anaeroba bakterier.
 • Tubo-ovarialabscess orsakas ofta av superinfektion med anaeroba bakterier. Oftast drabbas något äldre kvinnor, eventuellt med gammal spiral.
 • Betydelsen av olika patogener varierar mellan olika länder och regioner.
Annons
Annons

ICD-10

 • N70 Salpingit och ooforit (inflammation i äggledare och äggstock).

Anamnes

 • Symtomen varierar i intensitet:
  • Akut bäckeninfektion kan vara både symtomatisk och asymtomatisk

Typiska symtom

 • Smärtor i nedre del av buken (oftast bilateral men kan även vara unilateral).
 • Vaginala flytningar, ofta purulenta.
 • Dyspareuni (smärta vid samlag).
 • Vaginal blödning, till exempel blödning efter samlag, mellanblödning och riklig blödning.
 • Sekundär dysmenorré.
 • Feber > 38 °C.
 • Dysuri.
 • Vissa kvinnor lider av smärtor i nedre ryggpartiet, illamående och kräkningar.
 • Åtföljande smärtor i övre högra kvadranten kan tyda på perihepatit (Fitz-Hugh-Curtis syndrom).

Kliniska fynd

 • Palpationsöm i nedre del av buken.
 • Smärtor av adnexa och "ruckömhet" av cervix vid bimanuell palpation.
 • Nästan alltid cervicit med injicerad och svullen portio.
 • Utfyllnad och infiltrat i adnexa uppträder ett stycke in i sjukdomsförloppet.
 • Feber. 
Annons
Annons

Utredning av akut bäckeninfektion och salpingit

 • Provtagning för STI (klamydia, gonorré och mykoplasma).
 • HCG för att utesluta graviditet. 
 • Ultraljud vid behov.
 • Laparaskopi är indicerad vid stor diagnostisk oklarhet

Differentialdiagnoser

 • Extrauterin graviditet
 • Endometrios
 • Appendicit
 • Pyelonefrit
 • Ovarialcysta
 • Divertikulit

Behandling av akut bäckeninfektion och salpingit

 • Behandling kan ske inom öppenvård under överinseende av gynekolog eller på sjukhus vid svårare fall. 

Egenbehandling

 • Vila.
 • Använda kondom vid sexuell aktivitet. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Läkemedelsbehandling

 • Relevant antibiotikabehandling.
 • Analgetika.

Annan behandling

 • Bäckenabscess kräver ofta kirurgisk intervention.

Förlopp

 • Från mycket lindriga till oerhört smärtsamma och långvariga fall.
 • Spontan läkning hos många.

Komplikationer

 • Skador på äggledarna uppstår hos cirka 25 %
 • Kroniska bäckensmärtor
 • Infertilitet. 10–15 % blir sterila efter en episod av bäckeninfektion.
 • Extrauterin graviditet

Prognos

 • Beror på duration och allvarlighetsgrad av infektion.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.