Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Akut bäckeninfektion och salpingit


Uppdaterad den: 2021-07-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Akut bäckeninfektion är ofta resultatet av en uppåtstigande infektion från cervix.
 • Förkortas ofta PID – pelvic inflammatory disease:
  • Innefattar endometrit, salpingit, parametrit, inflammation i äggstockarna, tuboovarialabscess och/eller peritonit i nedre del av buken.
 • Vanligast är bilateral äggledarinfektion, salpingit.

Förekomst

 • Incidens: 
  • 1–2 fall per 1000 kvinnor och år
 • Ålder: 
  • Tillståndet är vanligast bland unga (15–25 år), sexuellt aktiva kvinnor med flera partner

Etiologi och patogenes

 • Ofta sexuellt överförd, särskilt bland unga kvinnor.
 • Vanligtvis en uppåtstigande infektion från cervix. 
 • Majoriteten (85 %) av akuta bäckeninfektioner och salpingiter orsakas av sexuellt överförbara sjukdomar (STI) eller patogener relaterade till bakteriell vaginos.
 • Cirka 15 % av akuta bäckeninfektioner beror på tarmbakterier som till exempel Escherichia coli och Campylobacter, eller på luftvägsbakterier som till exempel Haemophilus influenzae och Staphylococcus aureus som har koloniserat nedre delen av könsorganen.
 • Infektionen kan också överföras lymfogent och i sällsynta fall hematogent, exempelvis hos patienter med tuberkulos. 
 • De vanligaste bakterier som förorsakar akut bäckeninfektion är:
  • Chlamydia trachomatis
  • Neisseria gonorrhoeae
  • Mycoplasma genitalium:
   • Kan också orsaka akut bäckeninfektion och salpingit, men är inte lika virulent som C. trachomatis 
 • Blandinfektioner är vanliga: Haemophilus influenzae, ß-hemolytiska streptokocker, stafylokocker och anaeroba bakterier.
 • Tubo-ovarialabscess orsakas ofta av superinfektion med anaeroba bakterier. Oftast drabbas något äldre kvinnor, eventuellt med gammal spiral.
 • Betydelsen av olika patogener varierar mellan olika länder och regioner.

ICD-10

 • N70 Salpingit och ooforit (inflammation i äggledare och äggstock).

Anamnes

 • Symtomen varierar i intensitet:
  • Akut bäckeninfektion kan vara både symtomatisk och asymtomatisk

Typiska symtom

 • Smärtor i nedre del av buken (oftast bilateral men kan även vara unilateral).
 • Vaginala flytningar, ofta purulenta.
 • Dyspareuni (smärta vid samlag).
 • Vaginal blödning, till exempel blödning efter samlag, mellanblödning och riklig blödning.
 • Sekundär dysmenorré.
 • Feber > 38 °C.
 • Dysuri.
 • Vissa kvinnor lider av smärtor i nedre ryggpartiet, illamående och kräkningar.
 • Åtföljande smärtor i övre högra kvadranten kan tyda på perihepatit (Fitz-Hugh-Curtis syndrom).

Kliniska fynd

 • Palpationsöm i nedre del av buken.
 • Smärtor av adnexa och "ruckömhet" av cervix vid bimanuell palpation.
 • Nästan alltid cervicit med injicerad och svullen portio.
 • Utfyllnad och infiltrat i adnexa uppträder ett stycke in i sjukdomsförloppet.
 • Feber. 

Utredning av akut bäckeninfektion och salpingit

 • Provtagning för STI (klamydia, gonorré och mykoplasma).
 • HCG för att utesluta graviditet. 
 • Ultraljud vid behov.
 • Laparaskopi är indicerad vid stor diagnostisk oklarhet

Differentialdiagnoser

 • Extrauterin graviditet
 • Endometrios
 • Appendicit
 • Pyelonefrit
 • Ovarialcysta
 • Divertikulit

Behandling av akut bäckeninfektion och salpingit

 • Behandling kan ske inom öppenvård under överinseende av gynekolog eller på sjukhus vid svårare fall. 

Egenbehandling

 • Vila.
 • Använda kondom vid sexuell aktivitet. 

Läkemedelsbehandling

 • Relevant antibiotikabehandling.
 • Analgetika.

Annan behandling

 • Bäckenabscess kräver ofta kirurgisk intervention.

Förlopp

 • Från mycket lindriga till oerhört smärtsamma och långvariga fall.
 • Spontan läkning hos många.

Komplikationer

 • Skador på äggledarna uppstår hos cirka 25 %
 • Kroniska bäckensmärtor
 • Infertilitet. 10–15 % blir sterila efter en episod av bäckeninfektion.
 • Extrauterin graviditet

Prognos

 • Beror på duration och allvarlighetsgrad av infektion.

Annons
Annons
Annons

Annons