Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Kolonvolvulus


Uppdaterad den: 2022-04-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Volvulus är ett tillstånd där en del av magtarmkanalen vridit sig runt sig själv vilket leder till passage-, och ibland perfusionshinder.
 • I denna text beskrivs kolonvolvulus.

Epidemiologi

 • I västvärlden är incidensen av sigmoideumvolvulus cirka 2–6 per 100 000 vuxna årligen.
 • Vanligen drabbas sigmoideum eller caecum.
 • Genomsnittsålder för insjuknande är 65 år, tillståndet är sällsynt före 30 års ålder.

Etiologi och patogenes

 • Sigmoideumvolvulus:
  • Sigmoideumvolvulus uppstår när en luftfylld slinga av sigmoideum vrider sig om sitt mesenterium
  • En variant av sigmoideumvolvulus (ileosigmoid knotting) uppstår när ileum "knyter sig" runt sigmoideum, vanligtvis medurs
 • Caekalvolvulus, det finns 3 typer:
  • Typ 1 – caecum vrids längs sin egen axel, tarmvredet ligger då i den högra nedre kvadranten
  • Typ 2– en del av distala tunntarmen lägger sig runt caecum. Tarmvredet dras upp, vanligtvis mot vänster övre kvadrant
  • Typ 3 – mindre vanlig variant, caecum viks upp (kallas på engelska för cecal bascule)

ICD-10

 • K56 Paralytisk ileus (tarmvred) och tarmpassagehinder utan uppgift om bråck
  • K56.2 Volvulus

Anamnes

 • Sigmoideumvolvulus:
  • Ofta smygande debut av buksmärta, illamående, buksvullnad och förstoppning. Kräkningar kommer vanligen flera dagar efter smärtdebut
  • Utebliven gas och faecesavgång
  • Buksmärtan är kontinuerlig och kraftig med överlagrad komponent av koliksmärta vid peristaltik
  • Äldre sköra personer kan ha diffusa och lindriga symtom, och det tar ofta 3–4 dagar innan dessa kommer till sjukhus
 • Caekalvolvulus:
  • Symtomen kan variera från smygande, intermittenta episoder av buksmärta till akut buk. De flesta har en successivt ökad konstant buksmärta med överlagrad komponent av koliksmärta vid peristaltik
  • Illamående, kräkningar och förstoppning
  • Symtomen kan ha funnits från timmar till dagar

Kliniska fynd

 • Utspänd, tympanistisk och palpöm buk.
 • Feber, takykardi, hypotoni, defense och släppömhet indikerar perforering och/eller peritonit.
 • Blod och slem per rektum tyder på tarmischemi.
 • Återkommande attacker av buksmärta som spontant försvinner då tarmen faller i rätt läge ses ibland hos yngre personer.

Utredning av kolonvolvulus

 • Preoperativa blodprover:
  • CRP, blod- och elektrolytstatus, laktat, blodgruppering, BAS-test
 • DT-buk med intravenös kontrast är förstahandsval:
  • Bekräftar diagnosen och utesluter andra orsaker till buksmärtor och obstruktion
  • Vid misstänkt sigmoideumvolvulus ges även rektal kontrast som visar typiskt snipformig indragning, "korpnäbb", där tarmen är avsnörd
  • Vid caekalvolvulus ses en utspänd cekalpol oftast medialt förskjuten eller upp mot vänster sida
  • För sigmoideumvolvulus är sensitiviteten nära 100 % och specificiteten >90 %, vilket är betydligt bättre än röntgenundersökning
 • Röntgen buköversikt:
  • Görs mer sällan nuförtiden
  • Visar kraftigt utvidgade tarmslyngor
  • Caekalvolvulus kan visa gas-vätskenivå mitt i buken ("kidney-bean"-utseende).
  • Sigmoideumvolvulus kan visa gas-vätskenivå på höger sida

Differentialdiagnoser

 • Mekaniskt hinder i kolon, exempelvis till följd av tumör.
 • Pseudo-obstruktion i kolon.
 • Toxisk megakolon och paralytisk ileus.
 • Mobile cecum syndrome.
 • Obstruktion av distala ileus.
 • Divertikulit i caecum.
 • Tarmischemi.

Behandling av kolonvolvulus

 • Kirurg ska alltid informeras vid misstanke om volvulus:
 • Akut operation vid tydliga tecken på tarmischemi
 • Detorsion med tarmsond eller koloskop görs ofta vid sigmoideumvolvulus.
 • Återkommande sigmoideumvolvulus eller sigmoudeumvolvulus där behandling med endoskopi inte varit framgångsrikt opereras.
 • Caekalvolvulus opereras.

Komplikationer

 • Perforation.
 • Tarmgangrän.
 • Peritonit.
 • Cirkulationssvikt.
 • Död.

Prognos

 • Dödlighet:
  • Sigmoideumvolvulus:
   • 11–60 % om gangrän har utvecklats
   • <10 % om gangrän inte har utvecklats
  • Caecalvolvulus:
   • Cirka 7 % enligt statistik från USA
 • Återfall i sigmoideumvolvulus ses hos upp till 84 % hos patienter som inte opererats:
  • Ju fler återfall, desto högre risk för ytterligare återfall

Källor

 • Naveed M, Jamil LH, Fujii-Lau LL et al. American Society for Gastrointestinal Endoscopy guideline on the role of endoscopy in the management of acute colonic pseudo-obstruction and colonic volvulus. Gastrointest Endosc. 2020 Feb;91(2):228-235. Erratum in: Gastrointest Endosc. 2020 Mar;91(3):721. PMID: 31791596.
 • Bauman ZM, Evans CH. Volvulus. Surg Clin North Am. 2018 Oct;98(5):973-993. PMID: 30243456.
 • Halabi WJ, Jafari MD, Kang CY, Nguyen VQ, Carmichael JC, Mills S, Pigazzi A, Stamos MJ. Colonic volvulus in the United States: trends, outcomes, and predictors of mortality. Ann Surg. 2014 Feb;259(2):293-301. PMID: 23511842.

Annons
Annons
Annons

Annons