Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Kolonvolvulus


Uppdaterad den: 2022-04-23

Annons

Bakgrund

 • Volvulus är ett tillstånd där en del av magtarmkanalen vridit sig runt sig själv vilket leder till passage-, och ibland perfusionshinder.
 • I denna text beskrivs kolonvolvulus.

Epidemiologi

 • I västvärlden är incidensen av sigmoideumvolvulus cirka 2–6 per 100 000 vuxna årligen.
 • Vanligen drabbas sigmoideum eller caecum.
 • Genomsnittsålder för insjuknande är 65 år, tillståndet är sällsynt före 30 års ålder.

Etiologi och patogenes

 • Sigmoideumvolvulus:
  • Sigmoideumvolvulus uppstår när en luftfylld slinga av sigmoideum vrider sig om sitt mesenterium
  • En variant av sigmoideumvolvulus (ileosigmoid knotting) uppstår när ileum "knyter sig" runt sigmoideum, vanligtvis medurs
 • Caekalvolvulus, det finns 3 typer:
  • Typ 1 – caecum vrids längs sin egen axel, tarmvredet ligger då i den högra nedre kvadranten
  • Typ 2– en del av distala tunntarmen lägger sig runt caecum. Tarmvredet dras upp, vanligtvis mot vänster övre kvadrant
  • Typ 3 – mindre vanlig variant, caecum viks upp (kallas på engelska för cecal bascule)
Annons
Annons

ICD-10

 • K56 Paralytisk ileus (tarmvred) och tarmpassagehinder utan uppgift om bråck
  • K56.2 Volvulus

Anamnes

 • Sigmoideumvolvulus:
  • Ofta smygande debut av buksmärta, illamående, buksvullnad och förstoppning. Kräkningar kommer vanligen flera dagar efter smärtdebut
  • Utebliven gas och faecesavgång
  • Buksmärtan är kontinuerlig och kraftig med överlagrad komponent av koliksmärta vid peristaltik
  • Äldre sköra personer kan ha diffusa och lindriga symtom, och det tar ofta 3–4 dagar innan dessa kommer till sjukhus
 • Caekalvolvulus:
  • Symtomen kan variera från smygande, intermittenta episoder av buksmärta till akut buk. De flesta har en successivt ökad konstant buksmärta med överlagrad komponent av koliksmärta vid peristaltik
  • Illamående, kräkningar och förstoppning
  • Symtomen kan ha funnits från timmar till dagar

Kliniska fynd

 • Utspänd, tympanistisk och palpöm buk.
 • Feber, takykardi, hypotoni, defense och släppömhet indikerar perforering och/eller peritonit.
 • Blod och slem per rektum tyder på tarmischemi.
 • Återkommande attacker av buksmärta som spontant försvinner då tarmen faller i rätt läge ses ibland hos yngre personer.

Utredning av kolonvolvulus

 • Preoperativa blodprover:
  • CRP, blod- och elektrolytstatus, laktat, blodgruppering, BAS-test
 • DT-buk med intravenös kontrast är förstahandsval:
  • Bekräftar diagnosen och utesluter andra orsaker till buksmärtor och obstruktion
  • Vid misstänkt sigmoideumvolvulus ges även rektal kontrast som visar typiskt snipformig indragning, "korpnäbb", där tarmen är avsnörd
  • Vid caekalvolvulus ses en utspänd cekalpol oftast medialt förskjuten eller upp mot vänster sida
  • För sigmoideumvolvulus är sensitiviteten nära 100 % och specificiteten >90 %, vilket är betydligt bättre än röntgenundersökning
 • Röntgen buköversikt:
  • Görs mer sällan nuförtiden
  • Visar kraftigt utvidgade tarmslyngor
  • Caekalvolvulus kan visa gas-vätskenivå mitt i buken ("kidney-bean"-utseende).
  • Sigmoideumvolvulus kan visa gas-vätskenivå på höger sida
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Mekaniskt hinder i kolon, exempelvis till följd av tumör.
 • Pseudo-obstruktion i kolon.
 • Toxisk megakolon och paralytisk ileus.
 • Mobile cecum syndrome.
 • Obstruktion av distala ileus.
 • Divertikulit i caecum.
 • Tarmischemi.

Behandling av kolonvolvulus

 • Kirurg ska alltid informeras vid misstanke om volvulus:
 • Akut operation vid tydliga tecken på tarmischemi
 • Detorsion med tarmsond eller koloskop görs ofta vid sigmoideumvolvulus.
 • Återkommande sigmoideumvolvulus eller sigmoudeumvolvulus där behandling med endoskopi inte varit framgångsrikt opereras.
 • Caekalvolvulus opereras.

Komplikationer

 • Perforation.
 • Tarmgangrän.
 • Peritonit.
 • Cirkulationssvikt.
 • Död.

Prognos

 • Dödlighet:
  • Sigmoideumvolvulus:
   • 11–60 % om gangrän har utvecklats
   • <10 % om gangrän inte har utvecklats
  • Caecalvolvulus:
   • Cirka 7 % enligt statistik från USA
 • Återfall i sigmoideumvolvulus ses hos upp till 84 % hos patienter som inte opererats:
  • Ju fler återfall, desto högre risk för ytterligare återfall
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.