Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Diabetesnefropati


Uppdaterad den: 2022-05-19

Annons

Bakgrund

 • Diabetesnefropati karakteriseras av albuminuri och/eller progressiv försämring av njurfunktionen.

Epidemiologi

 • Cirka 20–50 % av alla personer med diabetes utvecklar diabetesnefropati.

Etiologi och patogenes

 • Diabetesnefropatis utveckling och progression är komplex och multifaktoriell.
 • Typ 1-diabetes:
  • Utveckling av diabetesnefropati inom 5–10 år efter diagnos eller senare än 25–30 år efter diagnos är ovanligt
  • Retinopati förekommer i 95 % av alla patienter med typ 1-diabetes och diabetesnefropati
 • Typ 2-diabetes:
  • Retinopati förekommer i två tredjedelar av patienter med typ 2-diabetes och diabetesnefropati
Annons
Annons

ICD-10

 • E10.2 Diabetes mellitus typ 1 med njurkomplikation UNS
 • E11.2 Diabetes mellitus typ 2 med njurkomplikation UNS

Anamnes

 • Vanligen har patienten inga symtom som beror på diabetesnefropati vid diagnos.
 • Diabetes:
  • Typ av diabetes och debut
  • Metabol kontroll över tiden
  • Tidigare retinopati eller andra komplikationer (till exempel neuropati)
  • Behandling (läkemedel, kost, fysisk aktivitet)
 • Samsjuklighet:
  • Rökning
  • Känd hypertoni eller dyslipidemi
  • Tidigare stroke, hjärtinfarkt eller kärlkramp
  • Aktuella tecken på kranskärlssjukdom eller perifer kärlsjukdom

Kliniska fynd

 • Status görs främst för att hitta eventuella andra orsaker till nedsatt njurfunktion:
  • Blodtryck
  • Palpation: perifer cirkulation
  • Auskultation: hjärtrytm, blåsljud, karotisstenos, njurartärstenos
  • Övrigt:
   • Synundersökning
   • Tecken på neuropati
   • Perifert ödem

Utredning av diabetesnefropati

 • Bedömning av eGFR.
 • Bedömning av graden av albuminuri. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till albuminuri och nedsatt eGFR.

Behandling av diabetesnefropati

 • Grunden för att förebygga diabetesnefropati är behandling av tillståndets kända riskfaktorer, som samtidigt är kända riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom:
  • Hyperglykemi
  • Hypertension
  • Rökning
  • Dyslipidemi
  • Övervikt

Egenbehandling

 • Rökstopp.
 • Åtgärder för att bibehålla normalvikt (BMI 20–25 kg/m2), inklusive tillräcklig fysisk aktivitet (minst 150 minuter fysisk aktivitet per vecka).
 • Proteinrestriktion.
 • Maximalt saltintag på 5 gram per dag.

Läkemedelsbehandling

Metabol kontroll

 • Låg risk för hypoglykemier:
  • Målvärde HbA1c <52 mmol/mol, HbA1c kan vara falskt för lågt vid njursvikt (särskilt vid anemi)
 • Hög risk för hypoglykemier:
  • Särskilt vid kronisk njursvikt stadium 4–5
  • Vid eGFR <45 mL/min/1,73 m2 och ökad risk för hypoglykemier rekommenderas ett målvärde på <70 mmol/mol
 • SGLT-2-hämmare kan bromsa försämringen i GFR hos patienter med typ 2-diabetes med eGFR <60 mL/min/1,73 m2 och patienter med (makro-)albuminuri.

Hypertoni

 • <140/90 mmHg (allmänt)
 • <130/80 mmHg vid albuminuri (U-albumin/kreatinin >30 g/mol)

RAS-blockad

 • ACE-hämmare eller ARB rekommenderas i första hand hos alla patienter med albuminuri, med mål att minska graden av albuminuri och hypertoni:
  • Rekommenderad U-albumin/kreatinin-kvot är <30 gram/mol
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Terminal njursvikt och behov av dialys.
 • Kardiovaskulär sjukdom.

Prognos

 • Diabetesnefropati medför en ökad dödlighet jämfört med personer med diabetes utan diabetesnefropati och normalbefolkningen.
 • Ökad albuminuri är korrelerad till sämre prognos.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.