Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Trikomonasinfektion


Uppdaterad den: 2023-10-26

Annons

Bakgrund

 • Infektion i vagina eller uretra som orsakas av Trichomonas vaginalis.

Epidemiologi

 • Trikomonasinfektion är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen.
 • Vanlig i Östeuropa, USA och låginkomstländer.
 • Ovanlig i Skandinavien.

Etiologi och patogenes

 • Trichomonas vaginalis är en encellig flagellat som överförs via samlag:
  • Orsakar infektion i vagina och uretra hos kvinnor
  • Orsakar infektion i uretra och prostata hos män
 • Inkubationstid är vanligen runt 1 vecka, men kan variera mellan 4–20 dagar.
Annons
Annons

ICD-10

 • A59 Trikomonasinfektion

Anamnes

 • Kvinnor:
  • Symtomen varierar från symtomfrihet till svåra besvär
  • 25–50 % har inga symtom2
  • Klåda i vulva och vagina
  • Flytningar som luktar illa, ofta gråaktiga till gulgröna i färgen
  • Dysuri
  • Eventuellt ökade symtom under menstruation
 • Män:
  • De flesta män har lite eller inga symtom
  • Eventuellt dysuri och flytningar från uretra

Kliniska fynd

 • Ökad mängd flytningar, ofta skummande och gråaktiga till gulgröna i färgen.
 • Obehaglig lukt.
 • Diffust vaginalt erytem, eventuellt petekier – "strawberry cervix".
 • Hos män eventuellt flytningar från urinröret.

Utredning av trikomonasinfektion

 • Snifftest är oftast positivt och pH är alltid >4,5.
 • Direktpreparat med fluor blandat i fysiologisk koksaltlösning:
  • Visar rörliga päronformade flagellater
  • Viktigt att analysera preparatet direkt, inom några minuter, eftersom flagellaternas rörelser avtar snabbt
 • PCR-test på cervikalutstryk:
  • Erbjuds på vissa laboratorier
  • PCR för klamydia och gonorré bör tas samtidigt, eventuellt också PCR för mycoplasma genitalium
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Klamydiainfektion
 • Gonorré
 • Candidavaginit
 • Bakteriell vaginos

Behandling av trikomonasinfektion

 • Samtidig peroral behandling av patient och partner.
 • Kvinnor med asymtomatisk trikomonasinfektion bör behandlas eftersom infektionen är smittsam.

Egenbehandling

 • Avstå från samlag tills symtomen är borta.
 • Avstå från alkohol vid behandling med metronidazol (48 timmar efter tablettintag) eftersom det kan verka som antabus.

Läkemedelsbehandling

 • Alla infektioner ska behandlas hos icke-gravida, oavsett symtom.
 • Dosering:
  • Metronidazol 2 g som engångsdos eller
  • Metronidazol 500 mg x 2 i 7 dagar  
  • En metaanalys (2017) visade att kvinnor som fått 7 dagars behandling med metronidazol hade bättre utläkning än kvinnor som fått engångsdos metronidazol
 • Graviditet:
  • Lokalbehandling med metronidazol (Zidoval®) vaginalgel 5 g x 1 i 5 dagar
  • Behandling av asymtomatiska infektioner hos gravida är dock omdiskuterat:
   • Infektion med trikomonas under graviditet har kopplats till ökad risk för förtidig förlossning, men antibiotika minskar inte förekomsten av förtidig förlossning eller perinatal infektion
 • Partnerbehandling:
  • Aktuellt exponerad partner erbjuds omgående antibiotikabehandling
  • Eventuella andra sexpartners de senaste 2 månaderna erbjuds undersökning och prov, och eventuellt behandling
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Trikomonasinfektion ökar risken för att smittas av hiv.
 • Trikomonasinfektion är också kopplat till ökad förekomst av HPV-infektion.
 • Akut bäckeninfektion och salpingit kan förekomma.
 • Infektion under graviditet har kopplats till ökad risk för förtidig förlossning, för tidig fostervattenavgång och låg födelsevikt.
 • Perinatal infektion är sällsynt.

Prognos

 • Prognosen är god med behandling.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.