Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Intrauterin fosterdöd


Uppdaterad den: 2024-03-19

Annons

Bakgrund

 • Intrauterin fosterdöd eller dödföddhet definieras som fosterdöd efter 22 veckors graviditet (≥22+0):
  • Om inga hjärtslag registreras efter födseln och barnet föds efter 22 fullgångna graviditetsveckor ska barnet enligt svensk Folkbokföringslag anmälas som dödfödd till Skatteverket
  • Om graviditetens längd inte är känd ska barnets vikt eller längd avgöra hur det ska registreras:
   • Alla dödfödda barn som väger ≥500 g eller är ≥25 cm långa ska enligt WHO innefattas i statistiken för perinatal dödlighet om man inte kan tidsbestämma graviditeten
 • Förlust av graviditet före 22:a graviditetsveckan kallas spontanabort eller missfall.

Epidemiologi

 • Enligt Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen är andelen dödfödda i Sverige cirka 3–4/1 000 förlossningar.

Etiologi och patogenes

 • Det kan vara svårt att fastslå en orsak i det enskilda fallet, mellan 10–50 % av fallen bedöms som oförklarade beroende på vilket klassificerings- eller rapporteringssystem som används.
 • Den vanligaste orsaken är tillväxthämning av barnet, oftast på basen av placentadysfunktion.
 • Kromosomala avvikelser eller missbildningar kan orsaka intrauterin fosterdöd.
 • Förstagångsmissfall/intrauterin fosterdöd efter 20–24 veckors graviditet är associerat med trombofili, men betydelsen är inte klarlagd.
 • Upp till 20 % av dödfödslar är associerade med infektion hos mamma eller foster.
 • Antagligen är orsaken i många fall en kombination av flera faktorer.
Annons
Annons

ICD-10

 • O36.4 Vård av blivande moder för intrauterin fosterdöd
 • O03 Missfall
 • O05 Andra orsaker till avbrytande av graviditet

Kliniska fynd

 • Diagnosen ställs med ultraljud där man konstaterar att fostret inte har några hjärtslag.

Utredning efter intrauterin fosterdöd

 • Provtagning av mamman före förlossning, för att klargöra eventuell:
  • Anemi
  • Preeklampsi
  • Graviditetshepatos
  • Koagulationsrubbning
  • Infektion
  • Immunisering
  • Fetomaternell transfusion
  • Eventuellt ytterligare provtagning beroende på anamnes, klinik och hereditet
 • Basal utredning av barnet efter förlossningen:
  • Längd och vikt
  • Fosterhjärtblod för anaerob och aerob bakterieodling
  • Fosterröntgen vid klinisk misstanke eller hereditet för skelettavvikelse
  • Obduktion
  • Karyotyp
 • Placenta PAD.
 • Vid uppföljningsbesök tas ytterligare prover om koagulationsrubbning misstänks hos mamman.

Behandling av intrauterin fosterdöd

 • Vid tillväxthämning hos fostret:
  • Placentadysfunktion ligger bakom flera olika komplikationer under graviditeten, som preeklampsi och tillväxthämning. Om fostret inte växer som det ska, ökar risken för sjuklighet och död
  • Ultraljud/doppler av blodflödet i navelsträngen och andra fetala och maternella kärl görs vid övervakning av graviditeter med tillväxthämmade foster under andra och tredje trimestern:
   • Fostrets och placentans fysiologiska funktioner värderas
 • Mamman upplever minskade fosterrörelser:
  • Ibland kontaktas vården för att mamman känner oro för minskade fosterrörelser utan att undersökningen tyder på detta. Uppmana alltid den gravida att ta kontakt igen om hon tycker att fosterrörelserna minskar, även om inget tyder på att fostret mår dåligt och inga ytterligare medicinska åtgärder anses motiverade
  • Vid kronisk sjukdom hos mamman:
  • Noggrann kontroll av patientens underliggande sjukdom som till exempel diabetes, tyreoideasjukdom eller hypertoni
 • Förebyggande åtgärder:
  • Folsyratillskott, vilket bidrar till att minska risken för neuralrörsdefekter
  • Avråd från rökning, alkohol- och drogmissbruk
  • Uppmärksamhet på möjligt övergrepp på kvinnan i parförhållanden
 • Eventuellt genetisk testning och rådgivning
Annons
Annons

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.