Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Pankreatiska pseudocystor


Uppdaterad den: 2019-06-04

Annons

Definition

 • Pankreatiska pseudocystor definieras som lokaliserade vätskeansamlingar i eller kring pankreas och omges av en tydligt avgränsad vägg utan att innehålla fast material.

Bakgrund och epidemiologi

 • Förekommer hos patienter som har haft en akut eller kronisk inflammation i pankreas.

Etiologi och patogenes

 • Förekommer oftast hos patienter som har haft akut pankreatit, men kan också uppstå vid kronisk pankreatit, efter operation, efter obstruktion av pankreasgången eller efter skador på pankreas till följd av trauma.
 • Utbredning av pseudocystor kan innebära magsmärtor, obstruktion av duodenum eller galla, vaskulär obstruktion eller fistelbildning in i omgivande viscera, pleurahålan eller perikardiet.
Annons
Annons

ICD-10

 • K86 Andra sjukdomar i pankreas:
  • K86.2 Pankreascysta
  • K86.3 Pseudocysta i pankreas

Anamnes och kliniska fynd

 • Anamnes som ger misstanke om tillståndet:
  • I sjukhistorien ska det i regel finnas en utlösande faktor, såsom pankreatit
 • En pankreatisk pseudocysta är ofta asymtomatisk, men symtom uppstår vid uppkomst av komplikationer, såsom infektion, ruptur och blödning:
  • Vid infektion ses feber och buksmärta
  • Vid ruptur kan en fatal peritonit uppstå
  • Blödning kan leda till smärta och chock
 • De kan ge buksmärtor, viktnedgång, tidig mättnadskänsla, illamående, kräkningar och ikterus.

Diagnostik och undersökning

 • Kliniska fynd kan bestå av:
  • Abdominal smärta
  • Palpabel abdominal svullnad
  • Peritoneal irritation
  • Feber
  • Lågt blodtryck
  • Ikterus
  • Pleuraeffusion

Differentialdiagnoser

 • Akut pankreatit.
 • Kronisk pankreatit.
 • Pankreascancer.
 • Cystiska neoplasmer – serösa eller mucinösa cystadenom eller cystadenokarcinom.
 • Akuta pankreatiska vätskeansamlingar.
 • Avgränsad pankreasnekros.
Annons
Annons

Allmänt

 • Består av symtomatisk behandling (aktiv expektans) och dränage/kirurgi.

Expektans

 • Om cystorna är asymtomatiska och inte uppfyller kriterier för terapeutisk behandling rekommenderas expektans.

Kirurgi

 • Dränage/kirurgi rekommenderas vid lokala komplikationer, påverkan av andra organ/vävnader, symtom och vid vissa kännetecken som till exempel storlek och vissa radiologiska tecken som gör att risken för komplikationer i framtiden är förhöjd.
 • Det finns många olika metoder:
  • Perkutant dränage:
   • Via nål/aspiration
   • Med vakuumpump
  • Dränage via kirurgi:
   • Öppen teknik
   • Laparoskopisk
  • Endoskopiskt dränage:
   • Utan ultraljud
   • Med hjälp av ultraljud
   • Med hjälp av ultraljud och ett drän som går ut via näsan

Förlopp

 • De flesta små cystorna försvinner spontant efter ett antal veckor.
 • Spontan regress är sällsynt efter tolv veckor och om cystan är större än 6 cm.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • För de flesta är prognosen god.
 • Komplikationer är ovanligt, men om de sker kan de vara dödliga.

Komplikationer

 • Komplikationer kan uppträda och kräver behandling:
  • Infektion med abscessbildning
  • Ruptur in i peritoneum som leder till ascites och (fatal) peritonit
  • Blödning till följd av eroderande intilliggande blodkärl

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.